Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Autres langues disponibles: FR EN DE ES IT EL MT

IP/10/392

Bruselj, 30. marca 2010.

Ukrepi za trajnostno upravljanje ribolovnih virov v Sredozemskem morju

Komisarka za pomorske zadeve in ribištvo Maria Damanaki je včeraj jasno povedala, da izvajanje uredbe o Sredozemlju št. 1967/2006 ne bo odloženo. Na včerajšnjem zasedanju Sveta ministrov EU za ribištvo je komisarka opomnila, da so imele države članice tri leta časa, da izvedejo predpise, ki so jih soglasno sprejele, in da Komisija zato ne bo dovolila nadaljnjih zamud.

„Na zaslišanju pred Evropskim parlamentom sem poudarila, da se popolnoma zavzemam za izboljšanje upravljanja ribištva v Sredozemlju, da bi se dosegli trajnostno ribištvo in enaki konkurenčni pogoji,“ je povedala komisarka Damanaki.

Nedavni inšpekcijski pregledi so pokazali, da države članice ne izpolnjujejo svojih obveznosti iz načrtov upravljanja ali določitve ribolovnih zavarovanih območij. Komisarka Damanaki je poudarila: „Komisija kot varuh pogodb ne bo imela druge možnosti, kot da sprejme potrebne ukrepe in z njimi zagotovi spoštovanje zakonodaje EU. Zato bom brez odlašanja izkoristila vse možnosti, ki jih zagotavljajo pogodbe.

Nujno je treba ukrepati, saj je stanje pri številnih staležih zaskrbljujoče, ulovi ribičev pa so vsako leto manjši. Več kot 54 % staležev, ki so jih analizirali znanstveniki, je prekomerno izkoriščenih.

Za številne staleže, na primer osliča, progastega bradača, dolgoostne rdeče kozice, škampov ali morskega lista, so znanstveniki priporočili, da je treba zelo zmanjšati smrtnost, in sicer za 30 do 80 %. Poleg tega za veliko število pomembnih staležev ni na voljo zadostnih podatkov, zaradi česar ne moremo vedeti, kakšno je njihovo dejansko stanje.

„To je kot ruska ruleta; mogoče so staleži v dobrem stanju, mogoče pa so na robu propada – tega enostavno ne vemo,“ je povedala komisarka Damanaki.

Več kot tri leta po začetku veljavnosti uredbe je „stopnja spoštovanja še vedno povsem nezadostna“. Države članice očitno niso naredile dovolj za izvajanje predpisov in za zagotovitev, da jih ribiči spoštujejo. Komisarka Damanaki je izpostavila, da bodo službe Komisije „pomagale olajšati izvajanje, ne bodo pa ga odložite“.

Komisarka je pojasnila, da uredba ne prepoveduje nobene tradicionalne ali „posebne“ oblike ribolova, temveč dovoljuje odstopanja od konkretnih predpisov, če je znanstveno dokazano, da je vpliv ribolovne dejavnosti na vrste in habitate združljiv s cilji skupne ribiške politike, ter dokler se ribolovna dejavnost upravlja v skladu z nacionalnim načrtom.

Komisarka Damanaki je poudarila, da ta uredba ali Evropska unija sama ne more učinkovito upravljati ribolova v Sredozemskem morju. „Če želimo ustvariti enake pogoje za naš ribiški sektor, moramo postati dejavni v Mednarodni komisiji za ohranitev tunov v Atlantiku (ICCAT) in zlasti v Generalni komisiji za ribištvo v Sredozemlju (GFCM). Naj omenim le, GFCM je sprejela najmanjšo velikost mrežnega očesa 40 mm2 in se je torej ravnala po naših določbah v uredbi o Sredozemlju.“


Side Bar