Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/388

Brussel, 30 maart 2010

De Commissie actualiseert de lijst van luchtvaartmaatschappijen die uit het Europese luchtruim worden geweerd

Op basis van veiligheidsevaluaties van de Internationale Burgerluchtvaartorganisatie (ICAO) heeft de Europese Commissie vandaag de dertiende bijwerking van de lijst van de luchtvaartmaatschappijen die in de EU worden geweerd, vastgesteld en alle luchtvaartmaatschappijen uit Soedan en de Filippijnen aan deze lijst toegevoegd. In het kader van de bijwerking worden de beperkingen voor Air Korya (Democratische Volksrepubliek Korea) en TAAG (Angola) onder bepaalde voorwaarden gedeeltelijk opgeheven en worden de activiteiten van Iran Air beperkt.

Vicevoorzitter van de Commissie Siim Kallas, tevens bevoegd voor vervoer: “Veiligheid komt op de eerste plaats. Wij zijn bereid landen te helpen hun technische en administratieve capaciteit op te bouwen om de naleving van de vereiste burgerluchtvaartnormen te garanderen. Maar wij kunnen niet aanvaarden dat luchtvaartmaatschappijen die de internationale veiligheidsnormen niet onverkort toepassen, in het luchtruim van de EU binnenkomen.

Zie de website van de Commissie[1].

Deze bijwerking houdt onder meer in dat de maatschappij Air Koryo (met een vergunning van de Democratische Volksrepubliek Korea), die haar bedrijfsactiviteiten met ingang van maart 2006 in de EU heeft moeten staken, het luchtverkeer naar de EU onder toezicht van de betrokken autoriteit mag hervatten met twee toestellen die zijn uitgerust met de nodige apparatuur om aan de bindende internationale normen te voldoen. De rest van de vloot wordt de toegang tot het luchtruim van de EU nog steeds ontzegd.

Naar aanleiding van verbeteringen in de bedrijfsactiviteiten van TAAG Angola Airlines verleent de Commissie deze maatschappij toestemming om onder strikte voorwaarden en met specifieke toestellen alle bestemmingen in de EU, dus niet alleen Lissabon, aan te doen.

De Angolese burgerluchtvaartautoriteit dient haar toezicht op alle luchtvaartmaatschappijen dringend te verscherpen en de hercertificering van de andere Angolese luchtvaartmaatschappijen, die uit de EU geweerd blijven, voort te zetten.

De Commissie verbiedt alle bedrijfsactiviteiten van Soedanese luchtvaartmaatschappijen vanwege de slechte veiligheidsprestatie van de Soedanese burgerluchtvaartautoriteit als gevolg van de aanhoudende niet‑naleving van internationale toezichtsnormen.

De Commissie neemt kennis van de recente inspanningen die de bevoegde autoriteiten op het gebied van de hervorming van het burgerluchtvaartsysteem in de Filippijnen hebben geleverd, van de maatregelen die getroffen zijn om de door FAA en ICAO gesignaleerde tekortkomingen op het gebied van veiligheid te verhelpen, en van de stappen die Philippines Airlines en Cebu Airlines hebben gezet om de veiligheid van hun activiteiten te garanderen. De Commissie is bereid de Filippijnen te helpen in hun inspanningen om ernstige tekortkomingen op het gebied van veiligheid aan te pakken. Gezien de significante veiligheidsproblemen die ICAO ten aanzien van de autoriteiten heeft vastgesteld, kan de Commissie niet anders dan overeenkomstig het voorzorgsbeginsel een bedrijfsverbod op te leggen op alle luchtvaartmaatschappijen met een vergunning van de Filippijnen. Zij wordt daarin unaniem gesteund door het Comité inzake veiligheid van de luchtvaart. De Commissie is bereid de Filippijnse autoriteiten te helpen en een werkbezoek aan het land af te leggen.

Na een veiligheidsonderzoek van de bedrijfsactiviteiten van Iran Air in de EU (aan de hand van platforminspecties van de betrokken toestellen in de Gemeenschap) heeft het Comité inzake veiligheid van de luchtvaart naar aanleiding van ernstige incidenten en ongevallen met toestellen van deze maatschappij en rekening houdend met het gebrekkige toezicht door de autoriteiten in het afgelopen jaar unaniem besloten de activiteiten van Iran Air in de EU te beperken. Voor haar vluchten naar Europa moet de maatschappij specifieke toestellen gebruiken. De Commissie zal zich de komende maanden tijdens een bezoek aan Iraanse een beeld vormen van het toezicht door de Iranese burgerluchtvaartorganisatie en van de veiligheidssituatie bij Iran Air.

Naar aanleiding van een recent bezoek van het Europees Agentschap voor de veiligheid van de luchtvaart aan Albanië is geconstateerd dat de bevoegde autoriteit haar capaciteit om het toezicht op de toestellen waarvoor zij een vergunning heeft afgegeven te garanderen, moet versterken. De Commissie heeft er bij de autoriteiten op aangedrongen spoedig maatregelen te nemen om deze problemen op te lossen. De Commissie zal de situatie nauwlettend volgen.

De prestatie van de Egyptische luchtvaartmaatschappijen wordt door de Commissie eveneens op de voet gevolgd. Naar aanleiding van een bezoek aan Egypte met het oog op de verificatie van het toezicht door de burgerluchtvaartautoriteiten en de verificatie van de prestatie van bepaalde maatschappijen is geconstateerd dat deze autoriteit haar taken correct vervult. De Commissie zal nauw met deze autoriteit blijven samenwerken om te garanderen dat de voorgestelde verbeteringen kunnen worden ingevoerd.

Momenteel staan op de lijst van de Gemeenschap drie luchtvaartmaatschappijen waaraan met betrekking tot luchtverkeer in de EU een volledig verbod is opgelegd – Ariana Afghan Airlines uit Afghanistan, Siem reap Airways International uit Cambodja en Silverback Cargo Freighters uit Rwanda.

Voor alle luchtvaartmaatschappijen uit de volgende 17 landen – 278 maatschappijen in totaal – is een verbod vastgesteld: Angola, Benin, de Democratische Republiek Kongo, Djibouti, Equatoriaal‑Guinea, Gabon, (met uitzondering van drie maatschappijen waarvoor beperkingen en voorwaarden gelden), Indonesië, Kazakstan (met uitzondering van één maatschappij waarvoor beperkingen en voorwaarden gelden), Kirgizië, Liberia, de Filippijnen, de Republiek Kongo, Sierra Leone, Sao Tomé en Principe, Soedan, Swaziland en Zambia. De activiteiten van tien luchtvaartmaatschappijen zijn aan beperkingen en voorwaarden gebonden (Air Koryo uit de Democratische Volksrepubliek Korea, TAAG Angola Airlines, Air Astana uit Kazakstan, Iran Air uit Iran, Gabon Airlines, Afrijet en SN2AG uit Gabon, Air Bangladesh, Air Service Comores en Ukrainian Mediterranean Airlines uit Oekraïne).


Side Bar