Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/387

Bruselj, 30. marca 2010

Nov dosežek v skupni vizumski politiki – začetek veljavnosti vizumskega zakonika EU

S 5. aprilom začne veljati vizumski zakonik EU, ki v enem samem dokumentu združuje vse pravne določbe s področja vizumov. Zakonik usklajuje pravila in prakse članic schengenskega območja, ki uporabljajo skupno vizumsko politiko (22 držav članic EU in 3 pridružene države), pri tem pa povečuje preglednost, razvija pravno varnost in zagotavlja enako obravnavo prosilcev.

Evropska komisarka za notranje zadeve Cecilia Malmström je dejala: „S 5. aprilom bodo pogoji za vizume, ki se za vstop na schengensko območje izdajo državljanom tretjih držav, postali jasnejši, natančnejši, preglednejši in pravičnejši, vizume EU pa bo mogoče pridobiti hitreje. Z vizumskim zakonikom EU se bo zagotovila popolnoma usklajena uporaba vizumskega prava EU.

Vizumski zakonik združuje vse obstoječe pravne določbe o vizumih ter opredeljuje skupna pravila glede pogojev in postopkov za njihovo izdajo. Poleg splošnih določb vključuje pravila o določitvi države članice, ki je pristojna za obravnavo vloge za vizum, ter usklajuje določbe o obravnavi vlog in odločitvah v zvezi z njimi.

Poenostavljen je bil tudi obrazec vloge za izdajo enotnega vizuma EU. Vsebina posameznih polj je zdaj podrobneje razložena, kar bo v veliko pomoč prosilcem in tudi konzularnemu osebju.

Plačila vizumske takse bodo oproščene nove kategorije oseb, otroci v starosti 6–12 let pa bodo plačevali nižjo vizumsko takso, ki znaša 35 evrov (splošna taksa bo še vedno 60 evrov).

Državljani tretjih držav, s katerimi je Unija sklenila sporazume o poenostavitvi vizumskih postopkov, bodo še naprej plačevali vizumsko takso v višini 35 evrov.

Z vizumskim zakonikom se med drugim povečujeta preglednost in pravna varnost, saj je treba navesti razloge za zavrnitev vloge za vizum, uvedena pa je tudi možnost pritožbe zoper negativne odločitve.

Prav tako je predvidena večja vloga delegacij Unije pri koordinaciji sodelovanja med državami članicami znotraj tako imenovanega „schengenskega sodelovanja na lokalni ravni“ v tretjih državah. S tem naj bi se povečala tudi usklajenost postopkov.

Da bi se zagotovila enaka obravnava prosilcev za vizum, je bil pripravljen Priročnik za obravnavo vlog za izdajo vizumov (Komisija ga je sprejela 19. marca 2010), ki bo na voljo vsemu konzularnemu osebju držav članic.

Evropski parlament in Svet sta vizumski zakonik sprejela junija 2009.

Video je na voljo na spletni strani:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/malmstrom/media/default_en.htm.

MEMO/10/111


Side Bar