Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/387

Bruxelles, 30 martie 2010

Un pas înainte pentru politica comună în materie de vize: intrarea în vigoare a Codului european al vizelor

La 5 aprilie intră în vigoare Codul european al vizelor. Codul vizelor reunește într-un singur document toate dispozițiile legale care reglementează deciziile în materie de vize. Acesta sporește gradul de transparență, consolidează securitatea juridică și asigură un tratament egal al solicitanților, armonizând în același timp regulile și practicile statelor Schengen (22 de state membre și 3 state asociate) care aplică politica comună în materie de vize.

Comisarul Cecilia Malmström, responsabil pentru afaceri interne, a declarat: „De la 5 aprilie, condițiile în care se eliberează vize pentru spațiul Schengen resortisanților țărilor terțe vor deveni mai clare, mai precise, mai transparente și mai echitabile. O viză UE va fi obținută mai rapid. Codul european al vizelor va asigura că aplicarea normelor europene în materie de vize este pe deplin armonizată.”

Codul vizelor reunește toate dispozițiile legale existente în materie de vize și stabilește norme comune privind condițiile și procedurile de eliberare a acestora. Acesta cuprinde dispoziții generale, precum și norme de determinare a statului membru responsabil pentru o cerere de viză, armonizând dispozițiile privind prelucrarea cererilor și a deciziilor.

Formularul european unic de cerere de viză a fost simplificat. Conținutul câmpurilor individuale a fost clarificat atât în beneficiul solicitanților, cât și al personalului consular.

Categorii suplimentare de persoane vor fi exonerate de taxa de viză, iar copiii între 6 și 12 ani vor plăti o taxa de viză de numai 35 de euro (taxa generală rămânând 60 de euro).

Resortisanții țărilor terțe cu care Uniunea a încheiat acorduri de facilitare a eliberării vizelor continuă să plătească o taxă de viză de 35 de euro.

De asemenea, Codul sporește gradul de transparență și securitatea juridică. Codul prevede motivarea respingerii cererilor de viză și oferă posibilitatea contestării deciziilor negative.

În cele din urmă, acesta prevede un rol mai mare pentru delegațiile Uniunii în coordonarea cooperării statelor membre în cadrul „cooperării locale Schengen” în statele terțe. Acest lucru va contribui, de asemenea, la o mai bună armonizare a procedurilor.

Pentru a asigura un tratament egal al solicitanților de viză, a fost redactat manualul pentru prelucrarea cererilor de viză (adoptat de Comisie la 19.3.2010), care va fi pus la dispoziția personalului consular al statelor membre.

Codul vizelor a fost adoptat în iunie 2009 de Parlamentul European și de Consiliu.

Înregistrarea video este disponibilă la adresa următoare:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/malmstrom/media/default_en.htm

MEMO/10/111


Side Bar