Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/387

2010 m. kovo 30 d., Briuselis

Žingsnis bendros vizų politikos link. Pradedamas taikyti ES vizų kodeksas

Nuo balandžio 5 d. pradedamas taikyti ES vizų kodeksas – tai vienas dokumentas, kuris apima visas sprendimus dėl vizų reglamentuojančias teisės nuostatas. Šiuo kodeksu didinamas skaidrumas ir teisinis saugumas, taip pat užtikrinamas vienodas elgesys su prašymus išduoti vizą pateikiančiais asmenimis ir suderinamos bendrą vizų politiką taikančioms Šengeno valstybėms (22 valstybės narės ir 3 asocijuotosios šalys) skirtos taisyklės ir praktika.

Už vidaus reikalus atsakinga Europos Komisijos narė Cecilia Malmström sakė: „Nuo balandžio 5 d. Šengeno erdvėje galiojančių vizų išdavimo trečiųjų šalių piliečiams sąlygos bus aiškesnės, tikslesnės, skaidresnės ir teisingesnės. ES vizą bus galima gauti greičiau. ES vizų kodeksu bus užtikrinta, kad ES vizų teisė būtų taikoma visiškai suderintai.“

Į Vizų kodeksą įtrauktos visos galiojančios su vizomis susijusios teisės nuostatos ir juo nustatomos bendros vizų išdavimo sąlygų ir tvarkos taisyklės. Vizų kodekse įtvirtintos bendrosios nuostatos, taip pat už prašymo išduoti vizą nagrinėjimą atsakingos valstybės narės nustatymo taisyklės; be to, juo suderinamos prašymų tvarkymo ir sprendimų priėmimo nuostatos.

Sutrumpinta vienoda prašymo išduoti ES vizą forma. Atskirų laukelių turinys dabar yra aiškesnis, kad formą būtų paprasčiau naudoti ir prašymus išduoti vizą pateikiantiems asmenims, ir konsulatų darbuotojams.

Nustatyta daugiau kategorijų, kurioms priklausantys asmenys bus atleisti nuo vizos mokesčio, o 6–12 m. vaikai turėtų mokėti tik 35 EUR vizos mokestį (bendrasis mokestis išlieka 60 EUR).

Trečiųjų šalių, kurios su Europos Sąjunga yra sudariusios susitarimus dėl supaprastintos vizų tvarkos, piliečiai toliau mokės 35 EUR vizos mokestį.

Vizų kodeksu taip pat didinamas skaidrumas ir teisinis tikrumas. Jame nustatytas reikalavimas pagrįsti, kodėl atsisakoma nagrinėti prašymus išduoti vizą, taip pat numatyta galimybė teikti apeliacinius skundus dėl neigiamų sprendimų.

Galiausiai, Vizų kodekse numatytas svarbesnis Sąjungos delegacijų vaidmuo koordinuojant valstybių narių bendradarbiavimą trečiosiose šalyse, kai bendradarbiaujama Šengeno klausimais vietos lygmeniu. Tai taip pat padės labiau suderinti procedūras.

Siekiant užtikrinti vienodą elgesį su prašymus išduoti vizą pateikiančiais asmenimis, parengtas „Prašymų išduoti vizą tvarkymo ir išduotų vizų keitimo vadovas“ (Komisijos priimtas 2010 m. kovo d. 19), kuriuo galės naudotis visi valstybių narių konsuliniai darbuotojai.

Vizų kodeksą 2009 m. birželio mėn. priėmė Europos Parlamentas ir Taryba.

Vaizdo pranešimą galima rasti adresu

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/malmstrom/media/default_en.htm.

MEMO/10/111


Side Bar