Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/387

Bryssel 30. maaliskuuta 2010

EU ottaa käyttöön yhteiset viisumisäännöt

EU:n viisumisäännöstön soveltaminen alkaa 5. huhtikuuta. Viisumisäännöstöön on koottu kaikki viisumipäätöksiä koskevat säännökset. Yhteisen viisumipolitiikan yhdenmukaiset säännöt ja käytänteet tulevat voimaan kaikissa Schengen-maissa (22 jäsenvaltiota ja 3 EU:n ulkopuolista maata), mikä lisää avoimuutta, parantaa oikeusvarmuutta ja takaa viisuminhakijoiden yhdenvertaisen kohtelun.

Schengen-viisumin myöntämisedellytykset tulevat 5. huhtikuuta selkeämmiksi, täsmällisemmiksi, läpinäkyvämmiksi ja oikeudenmukaisemmiksi, mistä on etua EU:hun matkustaville kolmansien maiden kansalaisille. Viisumin voi myös saada entistä nopeammin. Viisumisäännöstön avulla varmistetaan, että EU:n viisumilainsäädäntöä sovelletaan yhdenmukaisesti”, sisäasioista vastaava komission jäsen Cecilia Malmström totesi.

Viisumisäännöstö sisältää kaikki viisumeita koskevat säännökset, muun muassa viisumien myöntämisedellytyksiä ja -menettelyjä koskevat yhteiset säännöt. Yleisten säännösten lisäksi säännöstössä määritetään viisumihakemuksen käsittelystä vastuussa oleva valtio ja vahvistetaan yhdenmukaiset säännöt hakemusten käsittelyä ja päätöksentekoa varten.

EU-viisumin yhdenmukainen hakemuslomake on entistä helpompi täyttää. Eri kenttien sisältöä on selkeytetty, mistä on etua sekä hakijoille että konsulaattien henkilöstölle.

Eräitä uusia henkilöryhmiä on vapautettu viisumipakosta, ja 6–12-vuotiailta lapsilta peritään viisumista vain 35 euron maksu (aikuisilta 60 euroa).

Niiden kolmansien maiden kansalaisilta, joiden kanssa EU on tehnyt sopimuksen viisumien myöntämisen helpottamisesta, peritään viisumimaksua edelleen 35 euroa.

Viisumisäännöstö lisää avoimuutta ja oikeusvarmuutta, koska kielteiset viisumipäätökset on perusteltava ja niihin voi hakea muutosta.

Viisumisäännöstö myös vahvistaa EU:n lähetystöjen asemaa, sillä jäsenvaltioiden toimia EU:n ulkopuolisissa maissa koordinoidaan ns. paikallisen Schengen-yhteistyön puitteissa. Myös tämä edistää osaltaan menettelyjen yhdenmukaistamista.

Jotta voitaisiin varmistaa viisuminhakijoiden yhdenmukainen kohtelu, viisumihakemusten käsittelyä varten on laadittu viisumikäsikirja (komissio hyväksyi sen 19.3.2010), joka on tarkoitus ottaa käyttöön kaikissa jäsenvaltioiden konsulaateissa.

Euroopan parlamentti ja neuvosto hyväksyivät viisumisäännöstön kesäkuussa 2009.

Video on saatavilla osoitteessa:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/malmstrom/media/default_en.htm

MEMO/10/111


Side Bar