Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/387

V Bruselu dne 30. března 2010

Krok ke společné vízové politice: začíná platit vízový kodex EU

Od 5. dubna začne platit vízový kodex EU, který do jediného dokumentu shrnuje všechna pravidla pro rozhodování o vízech. Kodex zvyšuje transparentnost, posiluje právní jistotu a žadatelům o víza garantuje rovné zacházení. Harmonizuje i pravidla a postupy ve 22 členských a 3 přidružených státech, které uplatňují společnou vízovou politiku v rámci schengenského systému.

„Od 5. dubna budeme mít přehlednější, přesnější, transparentnější a spravedlivější podmínky pro vydávání víz příslušníkům třetích zemí, kteří budou chtít cestovat do schengenského prostoru. Vydávání víz do EU se urychlí a vízová legislativa EU se bude díky kodexu uplatňovat harmonizovaně,“ uvedla komisařka pro vnitřní věci Cecilia Malströmová.

Vízový kodex slučuje stávající právní úpravu o vízech do jediného dokumentu. Podmínky a postupy vydávání víz podřizuje společným pravidlům. Vedle obecných ustanovení stanoví pravidla, jak určit členský stát odpovědný za konkrétní žádost o udělení víza. Harmonizuje i způsob, jakým se žádosti o víza a rozhodnutí zpracovávají.

Zjednodušení doznal jednotný formulář, na němž se žádost o vízum podává. Žadatelům i konzulárním úředníkům poslouží vysvětlení k obsahu jednotlivých kolonek.

Od vízového poplatku budou osvobozeny další skupiny osob. Děti ve věku od 6 do 12 let by měly platit pouze 35 EUR (standardní poplatek nadále činí 60 EUR).

Občané třetích zemí, s nimiž Unie uzavřela dohody o zjednodušení vízového styku, budou nadále platit 35 EUR.

Kodex rovněž zvyšuje transparentnost a právní jistotu. Rozhodnutí o zamítnutí žádosti musí být nyní odůvodněno a žadatel má navíc možnost se proti zamítavému rozhodnutí odvolat.

Zastoupení Unie by měla podle kodexu hrát nyní větší úlohu při koordinaci tzv. „místní schengenské spolupráce“, kterou členské státy rozvíjejí ve třetích zemích. Tím se ještě lépe zharmonizují uplatňované postupy.

Rovnému zacházení s žadateli slouží příručka pro zpracování žádostí o víza, kterou Komise přijala 19. 3. 2010 a která bude k dispozici všem konzulárním pracovníkům členských států.

Vízový kodex přijal v červnu 2009 Evropský parlament a Rada.

Příslušný videozáznam si lze prohlédnout na této internetové adrese:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/malmstrom/media/default_en.htm

MEMO/10/111


Side Bar