Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/387

Брюксел, 30 март 2010 г.

Още една крачка напред към обща визова политика: започва прилагането на Визовия кодекс на ЕС

От 5 април започва да се прилага Визовият кодекс на ЕС. Визовият кодекс обединява в един-единствен документ всички правни разпоредби, с които се уреждат решенията относно визите. Благодарение на него се увеличава прозрачността, установява се правна сигурност и се гарантира равно третиране на кандидатите за визи, като едновременно с това се хармонизират правилата и практиките в държавите от Шенген, които прилагат общата визова политика (22 държави-членки и 3 асоциирани държави).

Комисарят по вътрешните работи Сесилия Малмстрьом заяви: „От 5 април условията за издаване на визи за Шенгенското пространство на граждани на трети държави ще бъдат по-ясни, по-прозрачни и по-справедливи. Получаването на виза за ЕС ще стане по-бързо. Посредством Визовия кодекс на ЕС ще се гарантира, че прилагането на законодателството на Съюза в областта на визите е напълно хармонизирано.“

Визовият кодекс обединява всички съществуващи правни разпоредби в областта на визите и установява общи правила относно условията и процедурите за издаване на визи. Той съдържа общи разпоредби и правила за определянето на това коя държава-членка отговаря за издаването на визите и с него се хармонизират разпоредбите относно обработката на заявленията и относно вземането на решения.

Общият формуляр на заявленията за издаване на виза бе опростен. Съдържанието на отделните полета бе пояснено, което е от полза както за кандидатите за визи, така и за консулските служители.

Повече категории лица ще се възползват от освобождаването от визова такса, а за децата между 6 и 12 години визовата такса ще бъде в размер на 35 EUR (общата такса остава 60 EUR).

Гражданите на трети държави, с които Съюзът е сключил споразумения за визови облекчения, ще продължат да плащат визова такса от 35 EUR.

Също така чрез кодекса ще се увеличи прозрачността и правната сигурност. В него се изисква отказът за издаване на виза да се мотивира и се дава възможност за обжалване на решението за отказ.

Кодексът предвижда също така делегациите на Съюза да участват по-активно в координирането на сътрудничеството между държавите-членки в рамките на сътрудничеството по силата на Шенген в трети държави. Той ще допринесе и за по-голямо хармонизиране на процедурите.

За да се гарантира равно третиране на кандидатите за визи, бе изготвен Наръчник за обработване на заявленията за издаване на визи (приет от Комисията на 19 март 2010 г.), който ще бъде предоставен на всички консулски служби на държавите-членки.

Съветът и Европейският парламент приеха Визовия кодекс през юни 2009 г.

Видеоматериалът може да бъде видян на следния адрес:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/malmstrom/media/default_en.htm

MEMO/10/111


Side Bar