Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/384

Bruxelles, 29 martie 2010

Tabela de punctaj pentru piețele destinate consumatorilor relevă existența unor bariere în calea unor oferte mai bune și un declin al condițiilor pentru consumatori

Ediția de primăvară a tabelei de punctaj pentru piețele destinate consumatorilor, publicată astăzi de către Comisia Europeană, relevă faptul că, în UE, consumatorii încă nu beneficiază în întregime de avantajele pieței interne din cauza existenței unor bariere în calea comerțului transfrontalier. Există un decalaj tot mai mare între comerțul electronic transfrontalier și cel autohton. Condițiile naționale pentru consumatori – măsurate, de exemplu, prin încrederea consumatorilor în autoritățile care se ocupă de problemele consumatorilor și în organizațiile neguvernamentale, precum și prin eficacitatea rezolvării disputelor – s-au deteriorat în multe țări. Unele state membre au acumulat un punctaj mai bun în pofida parcurgerii unei perioade economice dificile. Capacitatea consumatorilor de a-și permite bunuri și servicii diferă mult de la o țară la alta: în șase țări, accesibilitatea este mai mică de jumătate din media UE. Costul vieții în țările UE mai bogate este mai accesibil consumatorilor, în pofida unor prețuri mai mari. Comisia întreprinde acțiuni de îndepărtare a acestor bariere pe baza unui set de măsuri care includ simplificarea normelor pentru comercianții cu amănuntul.

John Dalli, comisarul pentru sănătate și politicile consumatorilor, a declarat: „Pentru consumatori, piața europeană unică reprezintă promisiunea existenței unei palete de oferte mai largi și a unor prețuri mai mici. Totuși, această promisiune este adesea neîndeplinită, deoarece comercianții și cumpărătorii sunt forțați să se limiteze la țara lor din cauza prezenței unor obstacole formidabile, pe care, împreună cu colegii mei comisari sunt hotărât să le desființez”. El a adăugat: „Doresc să felicit statele membre care – în pofida presiunii care se exercită asupra bugetelor naționale – continuă să investească într-un mediu în care există încredere în autoritățile dedicate consumatorilor, iar disputele sunt rezolvate cu promptitudine”.

Tabela de punctaj

Tabela de punctaj pentru piețele destinate consumatorilor oferă dovezi și semnale de avertisment cu privire la modul în care funcționează piața internă pentru consumatori în ceea ce privește paleta de oferte, competitivitatea prețurilor și gradul de satisfacție. Începând cu anul 2010, ediția de primăvară a tabelei de punctaj va examina gradul de integrare a pieței mărfurilor comercializate cu amănuntul și condițiile de la nivel național pentru consumatori. Ediția de toamnă a tabelei de punctaj va fi adoptată în luna octombrie și va monitoriza 50 de sectoare specifice ale pieței pentru a le identifica pe cele care prezintă deficiențe din punct de vedere al consumatorilor.

Constatări principale

Bariere în calea comerțului transfrontalier

Numărul și valoarea tranzacțiilor transfrontaliere este o măsură a gradului de integrarea a pieței UE pentru mărfurile comercializate cu amănuntul. Comerțul transfrontalier înregistrează o creștere limitată: în 2009, doar 29 % dintre consumatori au cumpărat dintr-o altă țară UE (25 % în 2008) și doar 25 % dintre comercianții cu amănuntul au vândut într-o altă țară UE (20 % în 2008). Decalajul dintre cumpărăturile online autohtone și cele transfrontaliere este în creștere: în 2009, 34 % dintre consumatorii UE au cumpărat bunuri sau servicii online de la vânzători naționali (28 % în 2008), în schimb doar 8 % au comandat dintr-o altă țară UE (6 % în 2008).

Studii mai vechi efectuate de Comisie au arătat că prin cumpărare dintr-o altă țară consumatorii pot face economii semnificative și pot avea acces la o paletă mai mare de oferte (a se vedea IP/09/1564 și MEMO/09/475).

Dar barierele persistă, având ca efect refuzul multor comercianți de a onora comenzile din afara țării lor. Rapoarte precedente arată că peste 60 % dintre comenzile transfrontaliere eșuează. Comisia este hotărâtă să urmeze o strategie de desființare a acestor bariere pe baza unui set de măsuri identificate în octombrie 2009 (a se vedea MEMO/09/475). Ele includ încetarea fragmentării normelor, stimularea rezolvării disputelor transfrontaliere și simplificarea normelor pentru comercianții cu amănuntul.

Un declin al mediilor naționale ale consumatorilor

Mediul consumatorului este definit de o serie de factori, de exemplu, calitatea normelor care privesc consumatorii și societățile comerciale, eficacitatea rezolvării disputelor și tratamentul aplicat reclamațiilor, precum și încrederea consumatorilor în autorități, comercianți cu amănuntul, societăți de publicitate și în organizațiile consumatorilor.

Criza economică a avut un impact negativ asupra acestor condiții pentru consumatori, în cele mai multe țări înregistrându-se un declin. În schimb opt state membre (Portugalia, Luxemburg, Irlanda, Italia, Austria, Franța, Slovacia și Regatul Unit) au avut un scor mai bun față de 2008.

Diferențe mari în accesibilitate pentru consumatori

Tabela de punctaj arată existența unor diferențe mari între țările UE în ceea ce privește capacitatea consumatorilor de a-și permite bunuri și servicii, ținând cont atât de veniturile medii, cât și de nivelul prețurilor. În mod surprinzător, costul vieții este mai accesibil în țările UE mai bogate, în pofida unor prețuri mai mari: Luxemburg este de departe țara cu cea mai mare accesibilitate din acest punct de vedere, urmată de Regatul Unit, Cipru, Țările de Jos și Austria.

A se vedea de asemenea: MEMO/10/109

Textul integral al Tabelei de punctaj:

http://ec.europa.eu/consumers/strategy/facts_en.htm#3CMS


Side Bar