Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/384

Briuselis, 2010 m. kovo 29 d.

Vartotojų rinkų rezultatų suvestinėje – kliūtys geresniems pasiūlymams ir prastesnės sąlygos vartotojams

Šiandien Europos Komisija paskelbė pavasario vartotojų rinkų rezultatų suvestinę. Iš jos matyti, kad ES vartotojai vis dar negali naudotis visais vidaus rinkos privalumais dėl tarpvalstybinės prekybos kliūčių. Toliau didėja tarpvalstybinės ir vidaus e. prekybos atotrūkis. Daugelyje valstybių narių suprastėjo vartotojams sudaromos sąlygos, kurios vertinamos pagal vartotojų pasitikėjimą jų teisių apsaugos institucijomis ir nevyriausybinėmis organizacijomis ir pagal ginčų sprendimo efektyvumą. Nepaisant ekonomikos sunkmečio kai kuriose šalyse vartotojų padėtis pagerėjo. Vartotojų galimybės įsigyti prekių ir naudotis paslaugomis šalyse labai skiriasi. Šešiose šalyse vartotojai turi dvigubai mažesnes galimybes nei vidutinis ES vartotojas. Turtingesnėse ES šalyse, nepaisant aukštų kainų, vartotojų galimybės yra kur kas didesnės. Komisija deda pastangas, kad įveiktų kliūtis, naudodama įvairias priemones, įskaitant taisyklių mažmenininkams paprastinimą.

Už sveikatos ir vartotojų politiką atsakingas Komisijos narys Johnas Dalli sakė: „Vartotojams bendroji Europos rinka žada didesnį pasirinkimą ir mažesnes kainas. Tačiau šis pažadas dažnai yra netesimas – tiek prekiautojai, tiek pirkėjai dėl didelių kliūčių yra ribojami vidaus sienų. Drauge su kitais Komisijos nariais esu pasiryžęs daryti viską, kad šių kliūčių neliktų. Noriu pagirti tas valstybes nares, kurios net ir esant biudžeto suvaržymams toliau investuoja, kad užtikrintų vartotojų pasitikėjimą jų teisių apsaugos tarnybomis ir greitą ginčų sprendimą.“

Rezultatų suvestinė

Vartotojų rinkų rezultatų suvestinėje pateikiami duomenys ir informuojama apie tai, kaip vidaus rinka veikia vartotojų atžvilgiu – vertinamas pasirinkimas, konkurencinės kainos ir vartotojų pasitenkinimas. Nuo 2010 m. pavasario suvestinėje bus nagrinėjamas mažmeninės rinkos integravimas ir vartotojų padėtis nacionaliniu lygmeniu. Rudens suvestinė bus patvirtinta spalio mėn., joje bus tiriami 50 konkrečių rinkos sektorių siekiant nustatyti tuos, kuriuose vartotojams sudaromos prasčiausios sąlygos.

Pagrindinės išvados

Tarpvalstybinės prekybos kliūtys

Tarpvalstybinių sandorių skaičius ir vertė parodo, kiek integruota yra ES mažmeninė rinka. Tarpvalstybinė prekyba didėja lėtai: 2009 m. tik 29 proc. vartotojų ką nors pirko kitoje ES šalyje (2008 m. – 25 proc.) ir tik 25 proc. mažmenininkų prekes pardavė bet kurioje kitoje ES šalyje (2008 m. – 20 proc.). Didėja atotrūkis tarp vietos ir tarpvalstybinio pirkimo internetu: 2009 m. iš nacionalinių pardavėjų internetu pirko prekes ar užsisakė paslaugas 34 proc. ES vartotojų (2008 m. – 28 proc.), iš kitų ES šalių – tik 8 proc. (2008 m. – 6 proc.).

Iš anksčiau atliktų Komisijos tyrimų matyti, kad vartotojai pirkdami kitoje šalyje gali labai sutaupyti ir turėti daugiau pasirinkimo galimybių (žr. IP/09/1564 ir MEMO/09/475).

Tačiau tam vis dar kyla kliūčių ir daugelis prekiautojų atsisako prekes pristatyti į kitą šalį ar teikti paslaugas kitoje šalyje. Ankstesnėse ataskaitose teigiama, kad daugiau kaip 60 proc. tarpvalstybinių užsakymų neįvykdoma. Komisija, taikydama 2009 m. spalio mėn. nustatytas priemones, yra pasiryžusi įgyvendinti strategiją šioms kliūtims pašalinti (žr. MEMO/09/475). Šiomis priemonėmis siekiama pašalinti taisyklių skirtumus, skatinti tarpvalstybinių ginčų sprendimą ir paprastinti mažmenininkams skirtus teisės aktus.

Vartotojų padėties valstybėse narėse blogėjimas

Vartotojų padėtis gali būti nusakoma atsižvelgiant į įvairius veiksnius – su vartotojais ir įmonėmis susijusių teisės aktų kokybę, ginčų sprendimo ir skundų nagrinėjimo efektyvumą ir vartotojų pasitikėjimą valdžios institucijomis, mažmenininkais, reklamos kūrėjais ir vartotojų organizacijomis.

Ekonomikos krizė turėjo neigiamo poveikio vartotojų padėčiai – daugumoje šalių ji pablogėjo. Tačiau aštuonioms valstybėms narėms (Portugalijai, Liuksemburgui, Airijai, Italijai, Austrijai, Prancūzijai, Slovakijai ir Jungtinei Karalystei) vartotojų padėtį, palyginti su 2008 m., pavyko pagerinti.

Dideli vartotojų galimybių skirtumai

Parengus rezultatų suvestinę nustatyta, kad vartotojų galimybės įsigyti prekių ar naudotis paslaugomis ES šalyse labai skiriasi, atsižvelgiant į vidutines pajamas ir kainų lygį. Stebėtina tai, kad, nepaisant aukštų kainų, turtingesnėse ES šalyse vartotojų galimybės yra kur kas didesnės. Neabejotinai didžiausias galimybes vartotojai turi Liuksemburge, kiek mažesnes – Jungtinėje Karalystėje, Kipre, Nyderlanduose ir Austrijoje.

Daugiau informacijos MEMO/10/109.

Visą suvestinės tekstą galima rasti internete adresu

http://ec.europa.eu/consumers/strategy/facts_en.htm#3CMS.


Side Bar