Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/384

Βρυξέλλες, 29 Μαρτίου 2010

Ο πίνακας αποτελεσμάτων των καταναλωτικών αγορών αποκαλύπτει ότι υπάρχουν εμπόδια που δεν επιτρέπουν στους καταναλωτές να πραγματοποιούν πιο συμφέρουσες συναλλαγές και ότι οι συνθήκες για τους καταναλωτές έχουν χειροτερεύσει

Ο εαρινός πίνακας αποτελεσμάτων των καταναλωτικών αγορών, που δημοσιεύθηκε σήμερα από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αποκαλύπτει ότι οι καταναλωτές της ΕΕ δεν απολαμβάνουν ακόμη πλήρως τα οφέλη της εσωτερικής αγοράς λόγω εμποδίων στο διασυνοριακό εμπόριο. Υπάρχει αυξανόμενο χάσμα μεταξύ του διασυνοριακού και του εγχώριου ηλεκτρονικού εμπορίου. Οι συνθήκες τις οποίες αντιμετωπίζουν στη χώρα τους οι καταναλωτές —οι οποίες αξιολογούνται, π.χ., με βάση την εμπιστοσύνη των καταναλωτών στις καταναλωτικές αρχές και τις ΜΚΟ και την αποτελεσματικότητα των μηχανισμών επίλυσης των διαφορών— χειροτέρευσαν σε πολλές χώρες. Ορισμένα κράτη μέλη βελτίωσαν τις επιδόσεις τους παρά τη δύσκολη οικονομική περίοδο. Η δυνατότητα των καταναλωτών να αγοράσουν αγαθά και υπηρεσίες σε προσιτές τιμές διαφέρει πολύ από χώρα σε χώρα: σε έξι χώρες η δυνατότητα αυτή είναι χαμηλότερη από το μισό του μέσου όρου της ΕΕ. Η ζωή στις πλουσιότερες χώρες της ΕΕ είναι πιο προσιτή για τους καταναλωτές, παρά τα υψηλότερα επίπεδα τιμών. Η Επιτροπή εργάζεται για να εξαλείψει τα υπάρχοντα εμπόδια με βάση έναν κατάλογο μέτρων, συμπεριλαμβανομένης της απλούστευσης των κανόνων για τις επιχειρήσεις λιανικού εμπορίου.

Ο κ. John Dalli, επίτροπος αρμόδιος για θέματα υγείας και καταναλωτικής πολιτικής, δήλωσε τα εξής: «Για τους καταναλωτές, η δημιουργία μιας ενιαίας ευρωπαϊκής αγοράς σημαίνει προσδοκία για περισσότερες επιλογές και χαμηλότερες τιμές. Ωστόσο, η προσδοκία αυτή μένει συχνά ανεκπλήρωτη, διότι τόσο οι έμποροι όσο και οι αγοραστές περιορίζονται μέσα στα εθνικά σύνορα των χωρών τους εξαιτίας μεγάλων εμποδίων, τα οποία, με τη συνεργασία των συναδέλφων μου επιτρόπων, είμαι αποφασισμένος να εξαλείψω». Και πρόσθεσε: «Θέλω να επαινέσω εκείνα τα κράτη μέλη τα οποία —παρά την πίεση στους εθνικούς προϋπολογισμούς— εξακολουθούν να επενδύουν σε ένα περιβάλλον στο οποίο θα υπάρχει εμπιστοσύνη στους θεματοφύλακες των συμφερόντων των καταναλωτών και οι διαφορές θα επιλύονται γρήγορα».

Ο πίνακας αποτελεσμάτων

Ο πίνακας αποτελεσμάτων των καταναλωτικών αγορών περιέχει στοιχεία και επισημάνσεις για τον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί η εσωτερική αγορά για τους καταναλωτές από την άποψη της επιλογής, της ανταγωνιστικότητας των τιμών και της ικανοποίησης. Από το 2010 ο εαρινός πίνακας αποτελεσμάτων θα εξετάζει την ολοκλήρωση της λιανικής αγοράς και των συνθηκών που αντιμετωπίζουν στη χώρα τους οι καταναλωτές. Ο φθινοπωρινός πίνακας αποτελεσμάτων θα εγκριθεί τον Οκτώβριο και θα διερευνήσει 50 συγκεκριμένους τομείς της αγοράς, για να προσδιορίσει τους τομείς που ενδέχεται να δυσλειτουργούν για τους καταναλωτές.

Βασικές διαπιστώσεις

Εμπόδια στο διασυνοριακό εμπόριο

Ο αριθμός και η αξία των διασυνοριακών συναλλαγών είναι ένα μέτρο του βαθμού ολοκλήρωσης της λιανικής αγοράς στην ΕΕ. Το διασυνοριακό εμπόριο παρουσιάζει περιορισμένη ανάπτυξη: το 2009, μόνο το 29% των καταναλωτών έκαναν κάποια αγορά από άλλη χώρα της ΕΕ (25% το 2008) και μόνο το 25% των επιχειρήσεων λιανικού εμπορίου πραγματοποίησαν πωλήσεις σε κάποια άλλη χώρα της ΕΕ (20% το 2008). Το χάσμα μεταξύ των εγχώριων και των διασυνοριακών αγορών on-line αυξάνεται: το 2009 το 34% των καταναλωτών της ΕΕ αγόρασαν αγαθά ή υπηρεσίες on-line από επιχειρήσεις της χώρας τους (28% το 2008), αλλά μόνο το 8% πραγματοποίησε αγορές on-line από άλλη χώρα της ΕΕ (6% το 2008).

Προηγούμενες μελέτες της Επιτροπής έδειξαν ότι οι διασυνοριακές αγορές μπορούν να προσφέρουν πραγματικό οικονομικό όφελος και περισσότερες επιλογές στους καταναλωτές (βλ. IP/09/1564 και MEMO/09/475).

Αλλά τα εμπόδια παραμένουν, με συνέπεια πολλοί έμποροι να αρνούνται να αναπτύξουν δραστηριότητες στο εξωτερικό. Οι προηγούμενες εκθέσεις δείχνουν ότι πάνω από το 60% των διασυνοριακών παραγγελιών δεν τελεσφορούν. Η Επιτροπή είναι αποφασισμένη να εφαρμόσει μια στρατηγική για την εξάλειψη αυτών των εμποδίων, με βάση έναν κατάλογο μέτρων που καθορίστηκαν τον Οκτώβριο του 2009 (βλ. MEMO/09/475). Τα μέτρα αυτά περιλαμβάνουν την εξάλειψη του κατακερματισμού των κανόνων, την προώθηση μηχανισμών επίλυσης διασυνοριακών διαφορών και την απλούστευση των κανονισμών για τις επιχειρήσεις λιανικού εμπορίου.

Επιδείνωση του καταναλωτικού περιβάλλοντος στα κράτη μέλη

Το καταναλωτικό περιβάλλον καθορίζεται από διάφορους παράγοντες όπως, π.χ., από την ποιότητα των κανονιστικών ρυθμίσεων που αφορούν τους καταναλωτές και τις επιχειρήσεις, από την αποτελεσματικότητα των μηχανισμών επίλυσης διαφορών και χειρισμού των καταγγελιών και από την εμπιστοσύνη των καταναλωτών στις αρχές, στις επιχειρήσεις λιανικού εμπορίου, στους διαφημιστές και στις οργανώσεις καταναλωτών.

Η οικονομική κρίση επηρέασε δυσμενώς αυτές τις συνθήκες για τους καταναλωτές, και στις περισσότερες χώρες διαπιστώθηκε επιδείνωση. Αλλά οκτώ κράτη μέλη (Πορτογαλία, Λουξεμβούργο, Ιρλανδία, Ιταλία, Αυστρία, Γαλλία, Σλοβακία και Ηνωμένο Βασίλειο) βελτίωσαν τις επιδόσεις τους σε σχέση με το 2008.

Μεγάλες διαφορές στην αγοραστική δύναμη των καταναλωτών

Ο πίνακας αποτελεσμάτων διαπίστωσε μεγάλες διαφορές μεταξύ των χωρών της ΕΕ όσον αφορά τη δυνατότητα των καταναλωτών να αγοράζουν αγαθά και υπηρεσίες, λαμβανομένων υπόψη τόσο των μέσων εισοδημάτων όσο και των επιπέδων τιμών. Αυτό που δημιουργεί έκπληξη είναι το ότι η ζωή για τους καταναλωτές είναι πιο προσιτή στις πλουσιότερες χώρες της ΕΕ, παρά τα υψηλότερα επίπεδα τιμών. Το Λουξεμβούργο είναι, με μεγάλη διαφορά, η πιο προσιτή χώρα και ακολουθείται από το Ηνωμένο Βασίλειο, την Κύπρο, τις Κάτω Χώρες και την Αυστρία.

Βλ. επίσης: MEMO/10/109

Πλήρες κείμενο του πίνακα αποτελεσμάτων:

http://ec.europa.eu/consumers/strategy/facts_en.htm#3CMS


Side Bar