Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/384

Bruxelles, den 29. marts 2010

Ifølge resultattavlen for forbrugermarkederne er forbrugernes vilkår blevet forringet, og de forhindres ofte i at gøre en god forretning

Det fremgår af forårets resultattavle for forbrugermarkederne, som Europa-Kommissionen offentliggør i dag, at EU's forbrugere på grund af hindringer for den grænseoverskridende handel stadig ikke er i stand til at høste den fulde gevinst af det indre marked. Kløften mellem grænseoverskridende e-handel og indenlandsk e-handel bliver stadig større. De nationale vilkår for forbrugerne – målt f.eks. ud fra deres tillid til forbrugermyndigheder og ngo'er samt muligheden for at løse tvister – er blevet forringet i mange af EU-landene. En række af landene har dog på trods af de vanskelige økonomiske tider forbedret deres resultater. Det varierer meget fra land til land, hvor mange varer og tjenesteydelser forbrugerne har råd til at købe: I 6 lande er købekraften således under det halve af EU-gennemsnittet. Til trods for de højere priser har forbrugerne i de rigere EU-lande en større købekraft. Kommissionen arbejder på at fjerne hindringerne på grundlag af et katalog over foranstaltninger, herunder en forenkling af de regler, der gælder for detailhandelen.

John Dalli, kommissionsmedlem med ansvar for sundhed og forbrugerpolitik, sagde: "For forbrugerne er EU's indre marked et løfte om større valgmuligheder og lavere priser. Dette løfte bliver dog ofte ikke indfriet, fordi både de handlende og forbrugerne støder på enorme hindringer ved de nationale grænser, men jeg er fast besluttet på sammen med mine kommissærkolleger at fjerne disse". Han tilføjede: "Jeg vil gerne rose de lande, der - til trods for presset på de nationale budgetter - fortsat investerer i at skabe et marked, hvor der er tillid til markedets "vagthunde" og tvister løses nemt og hurtigt".

Resultattavlen

Resultattavlen for forbrugermarkederne giver dokumentation for og advarer om, hvordan det indre marked fungerer for forbrugerne med hensyn til valgmuligheder, konkurrencedygtige priser og forbrugertilfredshed. Fra 2010 vil forårsudgaven af resultattavlen undersøge detailmarkedets integration og de nationale vilkår for forbrugerne. Resultattavlen for efteråret, der vil blive vedtaget i oktober, overvåger 50 specifikke markedssektorer med henblik på at identificere de sektorer, der set med forbrugernes øjne ikke fungerer tilfredsstillende.

Hovedkonklusioner

Hindringer for den grænseoverskridende handel

Antallet og værdien af grænseoverskridende transaktioner er en god målestok for, i hvilket omfang EU's detailmarked er integreret. Den grænseoverskridende handel er i meget begrænset vækst: I 2009 foretog kun 29 % af forbrugerne et køb i et andet EU-land (25 % i 2008), og kun 25 % af detailhandlerne solgte varer i andre EU-lande (20 % i 2008). Kløften mellem indenlandsk og grænseoverskridende onlinehandel er voksende: I 2009 købte 34 % af EU's forbrugere varer eller tjenesteydelser online fra nationale udbydere (28 % i 2008), men kun 8 % bestilte i et andet EU-land (6 % i 2008).

Det fremgår af tidligere undersøgelser fra Kommissionen, at grænseoverskridende handel kan give betydelige besparelser og et større valg for forbrugerne (se IP/09/1564 og MEMO/09/475).

Men der er fortsat en del hindringer, hvilket medfører, at mange udbydere nægter at levere til udlandet. Tidligere rapporter viser, at over 60 % af de ordrer, der afgives på tværs af grænserne, giver problemer. Kommissionen er fast besluttet på at føre en strategi til ophævelse af sådanne hindringer på basis af et katalog over foranstaltninger, der blev fremlagt i oktober 2009 (se MEMO/09/475). De går bl.a. ud på at sætte en stopper for fragmenteringen af regler, at fremme klageadgangsordninger på tværs af grænserne og forenkle reglerne for de handlende.

Faldende kvalitet af det nationale forbrugermiljø

Forbrugermiljøet defineres ud fra en række faktorer, bl.a. kvaliteten af de regler, der gælder for forbrugere og virksomheder, effektiviteten af klageadgangsordninger og forbrugernes tillid til myndigheder, detailhandlere, annoncører og forbrugerorganisationer.

Den økonomiske krise har haft en negativ indvirkning på disse betingelser for forbrugerne, idet de fleste lande oplever en faldende kvalitet på området. Dog har 8 lande (Portugal, Luxembourg, Irland, Italien, Østrig, Frankrig, Slovakiet og Det Forenede Kongerige) forbedret deres resultater i forhold til 2008.

Store forskellige i forbrugernes købekraft

Resultattavlen viser, at der er store forskelle mellem EU-landene med hensyn til, i hvilket omfang forbrugerne har råd til at købe varer eller tjenesteydelser, under hensyntagen til både gennemsnitsindkomst og prisniveauer. Det er slående, at forbrugerne i de rigere EU-lande til trods for de højere priser har en større købekraft. Luxembourg er langt foran i denne henseende, efterfulgt af Det Forenede Kongerige, Cypern, Nederlandene og Østrig.

Se også: MEMO/10/109

Den fulde version af resultattavlen:

http://ec.europa.eu/consumers/strategy/facts_en.htm#3CMS


Side Bar