Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/380

Bryssel den 29 mars 2010

EU-kommissionen stärker kampen mot människohandel

EU-kommissionen har idag lagt fram förslag till ny lagstiftning för att skärpa kampen mot människohandel. Det nya förslaget kommer att bidra till kampen mot modernt slaveri genom att de nationella lagarna om brott och påföljder blir enhetliga. Förslaget innebär också bättre hjälp till offren för människohandel och hårdare tag mot dem som bedriver den.

Kommissionär Cecilia Malmström med ansvar för inrikesfrågor uttalade sig så här: ”På 2000-talet borde det inte förekomma att kvinnor och flickor tvingas till sexuellt slaveri, att barn blir slagna och misshandlade och tvingas tigga och stjäla, och att unga vuxna tvingas arbeta under vidriga förhållanden för svältlöner. Dessa brott kan inte accepteras under några omständigheter. Vi måste göra allt i vår makt för att stoppa de som gör sig skyldiga till sådana brott."

Enligt Internationella arbetsorganisationens beräkningar finns det runt om i världen totalt minst 2,45 miljoner människor som tvingas till arbete till följd av människohandel. De flesta människohandelsoffer utnyttjas för prostitution (för 43 %) – huvudsakligen kvinnor och barn – eller lågkvalificerat arbete (32 %). Varje år blir hundratusentals människor offer för människohandel till EU eller inom EU.

Kommissionen har idag har lagt fram förslag till EU-lagstiftning som ålägger medlemsländerna att agera på tre fronter, nämligen att åtala de som bedriver människohandel, skydda offren och förebygga brotten. Kommissionen kommer också snart att utnämna en EU-samordnare för kampen mot människohandel för att EU:s politik på området ska bli effektivare, mer synlig och konsekvent, också när det gäller att åtgärda de bakomliggande orsakerna och att samarbeta med länder utanför EU.

Förslaget gör de nationella lagarna om brotten och påföljderna mer enhetliga. Gärningsmän ska kunna åtalas även om de begår brott utomlands, och polisen och rättsliga myndigheter få tillgång till de utredningsverktyg som används för att bekämpa organiserad brottslighet.

Offren får tillgång till logi, sjukvård för att kunna återhämta sig och vittnesskydd så att de inte är rädda för att vittna mot gärningsmännen. De skulle också få kostnadsfri rättshjälp under hela förfarandet, inklusive hjälp att kräva ersättning.

För att göra mer för att förebygga människohandel vill man öka medvetenheten bland dem som riskerar att bli offer för människohandel och bland offentligt anställda för att de ska kunna upptäcka fall av människohandel och behandla dem på rätt sätt. Enligt det nya förslaget blir det lättare att vidta åtgärder mot personer som medvetet anställer eller köper tjänster av människohandelsoffer. Det ska också inrättas oberoende organ i medlemsstaterna för att övervaka att åtgärderna genomförs.

Den nya förslaget bygger på ett lagstiftningsförslag som lades fram 2009 för att ersätta de regler som gäller sedan 2002 (IP/09/472) men som fick omarbetas efter Lissabonfördragets ikraftträdande. Förslaget kommer också att göra det möjligt för EU-kommissionen att kontrollera att EU-lagstiftningen införlivas korrekt i medlemsländernas lagstiftning och att dra de länder som inte uppfyller detta krav inför domstol.

Förslagen kommer att diskuteras i EU-parlamentet och i ministerrådet och efter godkännande införlivas med EU-ländernas nationella lagstiftning.

Bakgrund

MEMO/10/108

Kommissionen har idag också lagt fram förslag till åtgärder för att bekämpa sexuella övergrepp mot barn (IP10/379, MEMO/10/107)

Det förslag som lades fram i dag finns på följande webbadress:

http://ec.europa.eu/justice_home/news/intro/news_intro_en.htm


Side Bar