Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/380

Bruselj, 29. marec 2010

Komisija EU stopnjuje boj proti trgovini z ljudmi

Evropska komisija je danes predlagala nova pravila za še bolj dejaven boj proti trgovini z ljudmi. Novi predlog bo pomagal v boju s sodobnim suženjstvom z zagotavljanjem usklajenosti nacionalnih pravil o kaznivih dejanjih in kaznih zanje, boljše pomoči žrtvam in še strožjih ukrepov za pregon storilcev kaznivih dejanj trgovine z ljudmi.

Komisarka Malmströmova, pristojna za notranje zadeve, je dejala: „V 21. stoletju ne bi smelo biti žensk in deklic, prisiljenih v spolno suženjstvo, pretepenih in zlorabljenih otrok, ki so prisiljeni v prosjačenje in krajo, mladih odraslih, ki morajo za mizerno plačilo delati v nevzdržnih razmerah. Ta kazniva dejanja so nesprejemljiva v kakršnih koli okoliščinah. Po najboljših močeh si moramo prizadevati, da bi ustavili storilce teh kaznivih dejanj.“

V skladu z ocenami Mednarodne organizacije dela na svetu vsaj 2,45 milijona ljudi opravlja prisilno delo kot posledico trgovine z ljudmi. Večina žrtev trgovine z ljudmi se izkorišča za prostitucijo (43 %) – v veliki večini žensk in deklic – ali za služabništvo (32 %). Ocenjuje se, da je žrtev trgovine z ljudmi, privedenih v EU ali znotraj EU, vsako leto več sto tisoč.

Komisija je danes predlagala pravila EU, ki bi države članice EU zavezala k ukrepanju na treh ravneh: pregonu storilcev kaznivih dejanj trgovine z ljudmi, zaščiti žrtev in preprečevanju kaznivih dejanj trgovine z ljudmi. Komisija bo kmalu uvedla tudi ukrepe za imenovanje „koordinatorja EU za ukrepe proti trgovini z ljudmi“, da bo politika EU za boj proti trgovini z ljudmi bolj učinkovita, prepoznavna in jasna, tudi z vidika odprave temeljnih vzrokov trgovine z ljudmi in sodelovanja s tretjimi državami.

Predlog bi povečal usklajenost nacionalnih pravil o kaznivih dejanjih in kaznih zanje. Zoper storilce kaznivih dejanj bi se začel kazenski postopek, četudi bi kazniva dejanja storili v tujini. Policiji in sodnim organom bi morali biti na voljo preiskovalni ukrepi, ki se uporabljajo za boj proti organiziranemu kriminalu.

Poskrbljeno bi bilo za nastanitev žrtev, njihovo zdravstveno oskrbo v pomoč pri okrevanju in zaščito prič, da teh ni strah pričati zoper storilce kaznivih dejanj. Ves čas postopka bi jim bila zagotovljena tudi brezplačna pravna pomoč, med drugim za uveljavljanje odškodnine.

Da bi storili več za preprečevanje trgovine z ljudmi, predlog vsebuje tudi krepitev ozaveščenosti oseb, ki lahko postanejo žrtve trgovine z ljudmi, in javnih uslužbencev, da zaznajo primere trgovine z ljudmi in jih primerno obravnavajo. Predlog spodbuja kaznovanje oseb, ki zavestno zaposlujejo žrtve trgovine z ljudmi ali uporabljajo njihove storitve. V državah članicah bi uvedel tudi organe za spremljanje izvajanja teh ukrepov.

Ta novi predlog temelji na zakonodajnem predlogu iz leta 2009 in bo nadomestil veljavna pravila iz leta 2002 (IP/09/472). Po začetku veljavnosti Lizbonske pogodbe je bil prejšnji predlog preoblikovan. To bo Evropski komisiji tudi omogočilo preverjanje, ali se pravo EU pravilno prenaša v nacionalno pravo, in začetek postopkov pred Sodiščem EU zoper države kršiteljice.

Predlog bosta obravnavala Evropski parlament in Svet EU, po sprejetju pa bo prenesen v nacionalne zakonodaje.

Ozadje

MEMO/10/108

Komisija je danes predlagala tudi ukrepe za boj proti spolni zlorabi otrok (IP10/379, MEMO/10/107).

Današnji predlog je na voljo na:

http://ec.europa.eu/justice_home/news/intro/news_intro_en.htm


Side Bar