Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/380

Bryssel 29. maaliskuuta 2010

EU tehostaa ihmiskaupan torjuntaa

Komissio on tänään ehdottanut uusia EU-sääntöjä ihmiskaupan torjumiseksi. Uudistuksen keskeisinä tavoitteina on yhtenäistää rikoksen määrittelyä ja rangaistuksia koskevat kansalliset säännökset, lisätä apua ihmiskaupan uhreille ja huolehtia entistä paremmin siitä, että ihmiskauppiaat joutuvat syytteeseen teoistaan.

Sisäasioista vastaavan komissaarin Cecilia Malmströmin mielestä on sietämätöntä, että vielä 2000-luvulla naisia ja tyttöjä alistetaan seksiorjiksi, lapsia pahoinpidellään ja pakotetaan kerjäämään ja varastamaan, ja nuoria aikuisia värvätään työskentelemään nälkäpalkalla kurjissa oloissa. Tällaista ei voida hyväksyä missään oloissa, ja meidän on tehtävä kaikkemme pysäyttääksemme ihmiskauppiaat," Malmström sanoo.

Kansainvälisen työjärjestön arvioiden mukaan maailmassa on ainakin 2,45 miljoonaa pakkotyötä tekevää ihmiskaupan uhria. Useimmat heistä joutuvat joko prostituoiduiksi (43 %; näistä ylivoimainen enemmistö on naisia tai tyttöjä) tai halpatyövoimaksi (32 %). Arvioiden mukaan EU:hun tai EU:n sisällä kaupataan vuosittain satojatuhansia ihmisiä.

Komissio ehdottaa uusia EU-sääntöjä, jotka velvoittaisivat jäsenmaat toimimaan kolmella rintamalla: huolehtimaan siitä, että ihmiskauppiaat joutuvat syytteeseen teoistaan, suojelemaan ihmiskaupan uhreja ja ehkäisemään ihmiskaupparikoksia. Lisäksi komissio nimittää lähiaikoina ihmiskaupan vastaisen toiminnan EU-koordinaattorin, jonka tehtävänä on tehdä ihmiskaupan torjunnasta EU:ssa tehokkaampaa, näkyvämpää ja johdonmukaisempaa. Tämä edellyttää puuttumista ihmiskaupan perimmäisiin syihin ja yhteistyötä EU:n ulkopuolisten maiden kanssa.

Ehdotus lisäisi kansallisten rikos- ja rangaistussäännösten yhtäpitävyyttä. Ihmiskauppiaat joutuisivat vastuuseen teoistaan myös silloin, kun rikokset on tehty EU:n ulkopuolella. Poliisin ja tuomioistuinten tulisi saada käyttöönsä järjestäytyneen rikollisuuden torjunnan tutkintakeinot myös ihmiskaupan tutkinnassa.

Uhreille olisi järjestettävä majoitus, toipumiseen tarvittavat terveydenhoitopalvelut ja suojelua, jotta he uskaltavat todistaa rikollisia vastaan. Lisäksi heidän olisi saatava oikeusapua koko oikeuskäsittelyn ajan, myös korvauksien vaatimisen yhteydessä.

Ennaltaehkäisyn tehostamiseksi ehdotuksessa kaavaillaan tiedottamisen kohdistamista potentiaalisille uhreille, jotta he tiedostaisivat paremmin ihmiskauppiaiden kynsiin joutumisen vaarat, ja viranomaisille, jotta he pystyisivät havaitsemaan ihmiskaupan ja toimimaan sitä vastaan. Lisäksi ehdotetaan rangaistusten säätämistä siitä, että käytetään ihmiskaupan uhreiksi tiedettyjä henkilöitä työvoimana tai ostetaan heiltä palveluja. Ehdotuksen mukaan jäsenmaihin perustettaisiin valvontaelimiä, jotka tarkkailisivat näiden toimien toteutumista.

Tänään julkistettu ehdotus perustuu vuonna 2009 tehtyyn lainsäädäntöehdotukseen vuodesta 2002 asti voimassa olleiden sääntöjen uudistamisesta (IP/09/472). Lissabonin sopimuksen tultua voimaan tätä ehdotusta jouduttiin muuttamaan sen varmistamiseksi, että komissio voi tarkistaa jäsenmaiden sääntöjen olevan EU-lainsäädännön mukaisia ja viedä jäsenmaan EU:n tuomioistuimeen, jos se ei noudata yhteisesti sovittuja sääntöjä.

Ehdotusta käsitellään seuraavaksi Euroopan parlamentissa ja ministerineuvostossa. Jos ne hyväksyvät ehdotuksen, jäsenmaiden on saatettava sen sisältö osaksi kansallista lainsäädäntöään.

Taustaa

MEM/10/108

Komissio on tänään ehdottanut myös toimenpiteitä lasten seksuaalisen hyväksikäytön torjumiseksi (IP10/379, MEMO/10/107).

Ihmiskauppaa koskeva ehdotus löytyy seuraavalta sivulta:

http://ec.europa.eu/justice_home/news/intro/news_intro_en.htm


Side Bar