Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/380

Βρυξέλλες, 29 Μαρτίου 2010

Η Επιτροπή της ΕΕ σκληραίνει τη στάση της για να εντείνει τις προσπάθειές της για την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρότεινε σήμερα νέους κανόνες για να εντείνει την προσπάθειά καταπολέμησης της εμπορίας ανθρώπων. Η νέα πρόταση θα συμβάλει στην καταπολέμηση της σύγχρονης δουλείας εξασφαλίζοντας συνοχή των εθνικών κανόνων που αφορούν τα αδικήματα και τις κυρώσεις, καλύτερη παροχή συνδρομής στα θύματα και αυστηρότερες ενέργειες για τη δίωξη των δραστών εμπορίας ανθρώπων.

Η επίτροπος κα Cecilia Malmström, αρμόδια για τις Εσωτερικές Υποθέσεις, προέβη στις ακόλουθες δηλώσεις: «Τον 21ο αιώνα είναι αδιανόητο να υπάρχουν γυναίκες και κορίτσια θύματα σεξουαλικής δουλείας, παιδιά θύματα ξυλοδαρμού και κακοποίησης, εξαναγκασμένα στην επαιτεία και την κλοπή, νεαροί ενήλικες υποχρεωμένοι να εργάζονται υπό φριχτές συνθήκες για μισθούς πείνας. Πρόκειται για εγκλήματα απαράδεκτα υπό κάθε περίσταση. Πρέπει να κάνουμε ό,τι είναι δυνατόν για να εμποδίσουμε τη διάπραξή τους».

Σύμφωνα με στοιχεία της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας, τουλάχιστον 2,45 εκατομ. άνθρωποι στον κόσμο που είναι θύματα εξαναγκαστικής εργασίας έχουν προηγουμένως αποτελέσει το αντικείμενο εμπορίας ανθρώπων. Η εκμετάλλευση των περισσότερων θυμάτων γίνεται για σκοπούς πορνείας (43%) – κυρίως γυναίκες και νεαρά κορίτσια – ή οικιακής εργασίας (32%). Υπολογίζεται ότι πολλές εκατοντάδες χιλιάδες άτομα είναι θύματα εμπορίας ανθρώπων κάθε χρόνο από τρίτες χώρες προς την ΕΕ ή στο εσωτερικό της.

Η Επιτροπή πρότεινε σήμερα ευρωπαϊκούς κανόνες με τους οποίους τα κράτη μέλη της ΕΕ υποχρεούνται να ενεργήσουν ως προς τα τρία μέτωπα, της δίωξης των εγκληματιών που είναι υπεύθυνοι για την εμπορία ανθρώπων, της προστασίας των θυμάτων, και της πρόληψης των αδικημάτων. Η Επιτροπή θα ενεργήσει επίσης σύντομα για τον διορισμό ενός συντονιστή σε επίπεδο ΕΕ για την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων ώστε να καταστεί η ενωσιακή πολιτική της καταπολέμησης της εμπορίας ανθρώπων αποτελεσματικότερη, εμφανέστερη και συνεκτικότερη, μεταξύ άλλων και όσον αφορά τις βασικές της αιτίες και τη συνεργασία με τρίτες χώρες.

Η πρόταση αναμένεται να βελτιώσει τη συνοχή των εθνικών κανόνων όσον αφορά τα αδικήματα και τις κυρώσεις. Οι δράστες θα διώκονται ακόμα και αν τα αδικήματα διαπράττονται στο εξωτερικό. Τα μέσα έρευνας που χρησιμοποιούνται για την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος θα πρέπει να τεθούν στη διάθεση των αστυνομικών και δικαστικών αρχών.

Στα θύματα θα πρέπει να παρέχεται στέγη και ιατρική περίθαλψη που θα συμβάλει στην αποκατάστασή τους καθώς και προστασία μαρτύρων ώστε να μη φοβούνται να καταθέτουν ως μάρτυρες κατά των δραστών. Θα λαμβάνουν επίσης νομική βοήθεια καθ’ όλη τη διάρκεια της διαδικασίας, μεταξύ άλλων και για τον σκοπό της απαίτησης αποζημίωσης.

Για την επίτευξη καλύτερων αποτελεσμάτων ως προς την πρόληψη της εμπορίας ανθρώπων, η πρόταση προβλέπει την ευαισθητοποίηση των ενδεχόμενων θυμάτων ως προς τον κίνδυνο που διατρέχουν να πέσουν θύματα διακινητών, καθώς και των δημόσιων λειτουργών ως προς τον εντοπισμό περιπτώσεων διακίνησης και του σχετικού χειρισμού τους. Ενθαρρύνει κυρώσεις κατά προσώπων που εν γνώσει τους απασχολούν θύματα ή αγοράζουν υπηρεσίες από θύματα εμπορίας ανθρώπων. Με την οδηγία δημιουργούνται επίσης φορείς στα κράτη μέλη που θα παρακολουθούν την εφαρμογή αυτών των ενεργειών.

Η νέα πρόταση βασίζεται σε νομοθετική πρόταση του 2009 που στόχευε στην αντικατάσταση της από το 2002 νομοθεσίας (IP/09/472). Μετά την έναρξη της ισχύος της συνθήκης της Λισαβόνας, η πρόταση θα πρέπει να επαναδιαμορφωθεί. Με τον τρόπο αυτό θα δοθεί στην Επιτροπή η δυνατότητα να ελέγχει την ορθή μεταφορά της ενωσιακής νομοθεσίας στο εθνικό δίκαιο, και να προσφεύγει στο Δικαστήριο κατά των χωρών εκείνων που δεν συμμορφώνονται ανάλογα.

Οι προτάσεις θα συζητηθούν τώρα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο Υπουργών της ΕΕ και μετά την έγκρισή τους θα μεταφερθούν στις εθνικές νομοθεσίες.

Ιστορικό

MEMO/10/108

Η Επιτροπή πρότεινε επίσης σήμερα μέτρα για την καταπολέμηση της σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών (IP10/379, MEMO/10/107)

Η σημερινή πρόταση δημοσιεύεται στην ακόλουθη ηλεκτρονική διεύθυνση:

http://ec.europa.eu/justice_home/news/intro/news_intro_en.htm


Side Bar