Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/380

Bruxelles, den 29. marts 2010

Europa-Kommissionen øger indsatsen mod menneskehandel

Europa-Kommissionen foreslår i dag nye regler for at øge indsatsen mod menneskehandel. Det nye forslag vil bidrage til at bekæmpe moderne slaveri ved at sikre, at der er overensstemmelse mellem medlemsstaternes nationale regler om forbrydelse og straf, ved at sikre bedre bistand til ofre og ved at gøre mere for at retsforfølge de forbrydere, der står bag menneskehandelen.

Cecilia Malmström, som er kommissær for indre anliggender, udtalte: "I det 21. århundrede burde vi slet ikke have kvinder og børn, der bliver tvunget ud i seksuelt slaveri, børn, der bliver slået, mishandlet og tvunget til at tigge og stjæle eller unge mennesker, der bliver tvunget til at arbejde under forfærdelige vilkår til en sulteløn. Disse former for forbrydelser er under ingen omstændigheder acceptable. Vi må gøre alt, hvad vi kan, for at stoppe de ansvarlige forbrydere."

Ifølge ILO er der på verdensplan mindst 2,45 millioner mennesker i tvangsarbejde som følge af menneskehandel. De fleste ofre for menneskehandel udnyttes som prostituerede (43 %) – hovedsageligt kvinder og børn ­– eller som tjenestefolk (32 %). Man skønner, at flere hundrede tusind mennesker hvert år bliver solgt til EU eller inden for EU.

Kommissionen foreslår i dag EU-regler på forpligter EU-medlemsstaterne til at sætte ind på tre fronter, nemlig retsforfølgning af forbrydere, som er ansvarlige for menneskehandel, beskyttelse af ofre og forebyggelse af forbrydelserne. Kommissionen vil også snart tage skridt til at udnævne en EU-koordinator for bekæmpelse af menneskehandel for at gøre EU's politik til bekæmpelse af menneskehandel mere effektiv, synlig og sammenhængende, herunder i forbindelse med indsatsen for at gøre noget ved de grundlæggende årsager til problemet og samarbejdet med tredjelande.

Forslaget vil også tilnærme medlemsstaternes nationale regler om forbrydelse og straf. Forbrydere vil blive retsforfulgt, selv om de begår forbrydelser i udlandet. Politiet og de retslige myndigheder skal have de rette efterforskningsværktøjer stillet til rådighed til at kunne bekæmpe organiseret kriminalitet

Ofre skal tilbydes logi og lægehjælp, så de kan komme sig, og de skal tilbydes vidnebeskyttelse, så de ikke er bange for at vidne mod gerningsmændene. De skal have gratis retshjælp under hele retssagen, også til at rejse erstatningskrav.

For at gøre mere for at forhindre menneskehandel foreslås kampagner til dels at gøre potentielle ofre bevidste om risikoen for at falde i hænderne på menneskehandlere, dels at sætte offentligt ansatte i stand til at genkende ofre for menneskehandel og behandle dem rigtigt. Forslaget lægger op til, at der indføres sanktioner mod personer, som bevidst ansætter eller køber ydelser fra ofre for menneskehandel. Der skal også etableres organer i medlemsstaterne, som fører tilsyn med gennemførelsen af disse foranstaltninger.

Dette nye forslag bygger på et lovgivningsforslag, der blev fremsat i 2009 som erstatning for de regler, der har været gældende siden 2002 (IP/09/472). Det har været nødvendigt at omarbejde forslaget fra 2009 på grund af Lissabontraktatens ikrafttræden. Europa-Kommissionen får derved også mulighed for at kontrollere, at EU-retten gennemføres korrekt i medlemsstaternes nationale lovgivning, og for at indbringe lande, som ikke overholder den, for Domstolen.

Europa-Parlamentet og Ministerrådet skal nu drøfte forslaget, som efter vedtagelsen skal gennemføres i national lovgivning.

Baggrund

MEMO/10/108

I dag fremlægger Kommissionen også et forslag til bekæmpelse af seksuelt misbrug af børn (IP10/379, MEMO/10/107).

Forslaget findes på:

http://ec.europa.eu/justice_home/news/intro/news_intro_en.htm


Side Bar