Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/380

V Bruselu dne 29. března 2010

Komise EU posiluje boj proti obchodování s lidmi

Evropská komise dnes představila nová pravidla pro intenzivnější boj proti obchodování s lidmi. Tento nový návrh napomůže potírání moderního otroctví tím, že umožní zajistit soulad mezi vnitrostátními předpisy o trestných činech a trestech, účinnější pomoc obětem a přísnější stíhání pachatelů obchodování s lidmi.

Komisařka pro vnitřní věci Cecilia Malmströmová k tomu uvedla: „Ve 21. století by nemělo docházet k tomu, že ženy a dívky jsou oběťmi pohlavního otroctví, že děti jsou bity a týrány, nuceny žebrat či krást, že mladí lidé jsou využíváni k nucené práci ve strašných podmínkách za mizerný plat. Tyto trestné činy nemůžeme v žádném případě tolerovat. Musíme uplatnit všechny možné prostředky k tomu, abychom zastavili osoby, které jsou za tyto činy odpovědné.“

Podle odhadů Mezinárodní organizace práce je na celém světě v důsledku obchodování s lidmi celkem 2,45 milionu osob nuceno pracovat. Většina obětí obchodování s lidmi je zneužívána k prostituci (43 %), hlavně ženy a dívky, nebo k ponižující práci (32 %). Odhaduje se, že každoročně se do EU dostane nebo se v rámci EU pohybuje několik set tisíc lidí, kteří jsou oběťmi obchodování s lidmi.

Komise dnes předložila návrh pravidel, která zavazují členské státy EU jednat ve třech oblastech, tj. trestně stíhat pachatele obchodování s lidmi, chránit oběti a předcházet páchání těchto trestných činů. Komise rovněž brzy podnikne kroky ke jmenování koordinátora EU pro boj proti obchodování s lidmi. Politika EU v oblasti boje proti obchodování s lidmi by se tak měla stát účinnější, zřetelnější a soudržnější, a to i ve vztahu k řešení hlavních příčin těchto jevů či ve vztahu k spolupráci s třetími zeměmi.

Návrh by měl zvýšit soulad mezi vnitrostátními předpisy o trestných činech a trestech. Pachatelům by tak hrozily tresty i v případě, že trestný čin spáchali v zahraničí. Policie a soudní orgány by měly mít k dispozici nástroje vyšetřování, které se využívají k boji proti organizované trestné činnosti.

Obětem by mělo být poskytnuto ubytování, lékařská péče, která jim pomůže se zotavit, a ochrana svědků, aby neměly obavy svědčit proti pachatelům trestných činů. Rovněž by měly získat bezplatnou právní pomoc v průběhu řízení, a to i v případě žádosti o finanční vyrovnání.

Co se týče účinnější prevence obchodování s lidmi, mělo by se podle návrhu zvyšovat povědomí potencionálních obětí o rizicích, která představují obchodníci s lidmi, a státních úředníků, aby případy obchodování s lidmi odhalili a náležitě je řešili. Návrh podporuje ukládání trestů osobám, které vědomě zaměstnávají oběti obchodování s lidmi nebo od nich kupují služby. V členských státech by se také měly zřídit subjekty, které budou monitorovat realizaci těchto opatření.

Tento nový návrh vychází z legislativního návrhu z roku 2009, který měl nahradit stávající pravidla, která platí od roku 2002 (IP/09/472). Původní návrh bylo po vstupu Lisabonské smlouvy v platnost zapotřebí přepracovat. Nová právní forma návrhu umožní Evropské komisi kontrolovat, zda je právo EU náležitě provedeno do vnitrostátního práva, a podat na státy, které své povinnosti nesplnily, žalobu u Soudního dvora.

O návrzích se bude jednat v Evropském parlamentu a na zasedání Rady ministrů EU a po jejich schválení by měly být provedeny do vnitrostátních právních předpisů.

Situace

MEMO/10/108

Komise dnes rovněž předložila návrh opatření boje proti pohlavnímu zneužívání dětí (IP10/379, MEMO/10/107).

Dnešní návrh naleznete na těchto internetových stránkách:

http://ec.europa.eu/justice_home/news/intro/news_intro_en.htm


Side Bar