Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/379

Bryssel den 29 mars 2010

EU-kommissionen vill skärpa straffen för sexuella övergrepp mot barn, sexuell exploatering av barn och barnpornografi

EU-kommissionen har idag lagt fram förslag till ny lagstiftning som innebär att EU-länderna måste införa strängare straff för dem som begår sexuella övergrepp mot barn. Enligt förslaget ska man också kunna åtalas för bland annat s.k. grooming (att ta kontakt med barn i syfte att utnyttja dem sexuellt) och sexturism, även om övergreppen mot barnet sker utanför EU. EU-kommissionen vill också att det ska göras mer för att förebygga dessa brott och skydda offren. Framför allt vill man se till att gärningsmännen kan få individuellt anpassad behandling så att de inte begår nya sexualbrott.

"Sexuella övergrepp mot barn" betyder att barn utsätts för fruktansvärda brott som märker dem för resten av livet. "Sexuell exploatering av barn" betyder att man utnyttjar barn som sexobjekt och tjänar pengar på deras lidande. "Barnpornografi" är bilder på barn som utsätts för sexuella övergrepp. Att ladda ner eller titta på barnpornografi på Internet leder till att fler barn våldtas för att producera bilderna" sa EU-kommissionären för inrikes frågor Cecilia Malmström. "EU:s reaktion på detta måste vara otvetydigt och resolut. EU måste och kommer att göra allt som står i dess makt för att bekämpa dessa brott."

Undersökningar tyder på att mellan 10 och 20 procent av alla barn i Europa kommer att utsättas för någon form av sexuella övergrepp under sin barndom. Vissa former av sexuellt våld ökar fortfarande. Antalet webbplatser med barnpornografi har ökat och varje dag tillkommer 200 nya barnpornografiska bilder. Barnen på bilderna blir allt yngre och bilderna alltmer utstuderade och våldsamma. Ungefär 20 procent av sexförbrytarna begår nya brott efter att ha dömts.

Dagens förslag innehåller olika verktyg som gör det lättare att bekämpa dessa brott:

  • Stränga straff i hela EU för sexuella övergrepp och sexuell exploatering, eftersom det är allvarliga brott. Även nya former av övergrepp kommer att omfattas av förslaget, till exempel grooming – att lura barn via Internet och utnyttja dem, titta på barnpornografiska bilder på Internet utan att ladda ner dem eller förmå barn att posera sexuellt framför en webbkamera.

  • ”Sexturister” som reser utomlands för att förgripa sig på barn kommer att åtalas när de återvänder till hemlandet.

  • Barn som utsatts för brott ska skyddas från ytterligare trauman som kan bli följden av förhör med brottsbekämpande och rättsliga myndigheter, eller av att uppträda offentligt i domstol. De ska också få kostnadsfri hjälp av en advokat.

  • Förbrytare kommer att bedömas individuellt och erbjudas individuellt anpassad behandling så att de inte begår nya övergrepp.

  • Förbudet för gärningsmän att utöva verksamhet som involverar kontakt med barn kommer inte bara att gälla i det land där de döms, utan i hela EU.

  • Medlemsstaterna måste vidta åtgärder så att Internetsidor som innehåller eller sprider barnpornografi avlägsnas. Om webbsidor med barnpornografi är svåra att avlägsna blir medlemsstaterna skyldiga att se till att tillträdet till sådana webbplatser kan spärras, eftersom de är mycket svåra att angripa vid källan, särskilt om webbplatsen finns på en server utanför EU. Enligt förslaget får medlemsstaterna själva bestämma exakt hur webbplatserna spärras men det ska alltid finnas rättsliga garantier.

Förslaget ersätter den lagstiftning som gällt sedan 2004 och bygger på ett förslag som lades fram i mars 2009 (IP/09/472), men som fick omarbetas efter Lissabonfördragets ikraftträdande. Förslaget kommer att göra det möjligt för EU-kommissionen att kontrollera att EU-lagstiftningen införlivas korrekt i medlemsländernas lagstiftning och att dra de länder som inte uppfyller detta krav inför domstol.

Förslaget kommer att diskuteras i EU-parlamentet och i ministerrådet och efter godkännande införlivas med EU-ländernas nationella lagstiftning.

Bakgrund

MEMO/10/107

Kommissionen har idag också lagt fram förslag till åtgärder för att bekämpa människohandel (IP/10/380, MEMO/10/108)

Det förslag som lades fram i dag finns på följande webbadress:

http://ec.europa.eu/justice_home/news/intro/news_intro_en.htm


Side Bar