Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/379

V Bruseli 29. marca 2010

Európska komisia chce prísnejšie sankcie proti sexuálnemu zneužívaniu a sexuálnemu vykorisťovaniu detí a proti detskej pornografii

Európska komisia dnes navrhla nové pravidlá, ktoré členským krajinám EÚ ukladajú povinnosť prísnejšie trestať tých, ktorí sexuálne zneužívajú deti. V návrhu sa vyzýva aj na trestné stíhanie takých činností, ako je tzv. „grooming“ (nadväzovanie priateľského kontaktu s deťmi s úmyslom sexuálne ich zneužiť) a „sexturizmus“, a to aj v prípadoch, keď k zneužitiu dieťaťa došlo mimo územia EÚ. Komisia chce, aby sa urobilo viac aj v oblasti prevencie týchto trestných činov a v oblasti ochrany obetí. Zamýšľa konkrétne dosiahnuť, aby každý páchateľ mohol dostať náležitý trest a terapiu s cieľom zabrániť recidíve.

„Sexuálne zneužívanie detí“ znamená vystavovanie detí ohavným zločinným metódam, ktoré v nich zanechávajú hlboké stopy na celý život. „Sexuálne vykorisťovanie detí“ znamená využívať deti ako sexuálne objekty a obohacovať sa na ich utrpení. „Detská pornografia“, to sú obrázky sexuálne zneužívaných detí. Sťahovanie alebo prezeranie detskej pornografie na internete vedie k tomu, že je ešte viac detí zneužívaných na výrobu týchto obrázkov“ vyhlásila komisárka pre vnútorné záležitosti Cecilia Malmströmová. „Žiadna reakcia EÚ nemôže byť v tomto smere dostatočne jasná a rázna. Čokoľvek, čo EÚ môže proti tomuto urobiť, to musí urobiť, a aj urobí.“

Štúdie ukazujú, že 10 až 20 % detí v Európe sa stane počas detstva obeťou sexuálneho zneužitia. Niektoré formy sexuálneho násilia sú stále na vzostupe. Počet internetových stránok venovaných detskej pornografii narastá; denne sa dostáva do obehu až 200 obrázkov detskej pornografie. Zobrazované obete v detskom veku sú čím ďalej tým mladšie, obrázky sú čoraz názornejšie a násilnejšie. Približne 20 % páchateľov sexuálne motivovaných trestných činov sa dopúšťa nových trestných činov aj po usvedčení.

Dnešný návrh uľahčí boj proti týmto trestným činom prostredníctvom viacerých nástrojov:

  • ukladaním prísnych trestnoprávnych postihov v celej EÚ za sexuálne zneužívanie a vykorisťovanie, keďže ide o závažné trestné činy; trestnými činmi budú aj nové formy zneužívania, napríklad tzv. „grooming“ – lákanie detí cez internet a ich následné zneužívanie, prezeranie detskej pornografie bez sťahovania súborov alebo nabádanie detí, aby sexuálne pózovali pred webkamerami,

  • „sexuálni turisti“ cestujúci do zahraničia s cieľom zneužívať deti budú môcť byť po návrate domov trestne stíhaní,

  • detské obete budú ušetrené od ďalšej traumy spojenej s vypočúvaním pred orgánmi presadzovania práva či súdnymi orgánmi, alebo od verejného vystupovania pred súdom, a zabezpečí sa im bezplatná pomoc právnika,

  • každého páchateľa treba posudzovať individuálne a uložiť mu náležitý trest a poskytnúť terapiu s cieľom zabrániť recidíve,

  • ak boli páchateľovi zakázané aktivity zahŕňajúce kontakt s deťmi, zákaz by mal byť platný nielen v krajine, kde bol vydaný rozsudok, ale v celej EÚ,

  • členské štáty prijmú potrebné opatrenia na odstránenie internetových stránok, ktoré obsahujú alebo rozširujú detskú pornografiu. V prípade, že je odstránenie takýchto internetových stránok problematické, členským štátom sa uloží povinnosť zabezpečiť zablokovanie prístupu k internetovým stránkam obsahujúcim detskú pornografiu, keďže zachytiť ich zdroj je veľmi ťažké, najmä ak je stránka mimo EÚ; návrh ponecháva na rozhodnutie členských štátov, akým konkrétnym spôsobom zabezpečia blokovanie stránok, právne záruky však musia byť zabezpečené v každom prípade.

Týmto návrhom sa nahradia existujúce právne predpisy platné od roku 2004, pričom sa bude vychádzať z návrhu predloženého v marci 2009 (IP/09/472). Po nadobudnutí platnosti Lisabonskej zmluvy sa tento návrh musel prepracovať. Komisii to umožní zabezpečiť, aby sa právo EÚ v potrebnej miere premietlo do predpisov jednotlivých štátov, a postupovať súdnou cestou voči krajinám, ktoré tieto požiadavky nesplnia.

O týchto návrhoch sa bude rokovať v Európskom parlamente a Rade ministrov EÚ a po ich schválení by mali byť premietnuté do právnych predpisov jednotlivých štátov.

Kontext

MEMO/10/107

Komisia dnes navrhla aj opatrenia na boj proti obchodovaniu s ľuďmi (IP/10/380, MEMO/10/108)

Dnešný návrh možno nájsť na internetovej adrese:

http://ec.europa.eu/justice_home/news/intro/news_intro_en.htm


Side Bar