Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

IP/10/379

Bruksela, dnia 29 marca 2010 r.

Komisja Europejska proponuje surowsze kary za niegodziwe traktowanie i wykorzystywanie dzieci w celach seksualnych oraz pornografię dziecięcą

Komisja Europejska zaproponowała dzisiaj nowe przepisy zobowiązujące państwa UE do nałożenia surowszych kar na osoby wykorzystujące seksualnie dzieci. Wniosek przewiduje również ściganie takich działań jak nagabywanie dzieci przez Internet w celu ich seksualnego wykorzystywania oraz „turystyki seksualnej”, nawet jeśli czyny te miały miejsce poza UE. Komisja pragnie również intensyfikacji wysiłków na rzecz zapobiegania tym przestępstwom oraz ochrony pokrzywdzonych. Zależy jej w szczególności na tym, by sprawcy zostali poddani indywidualnie dobranemu programowi leczenia, który zapobiegnie recydywie.

„Niegodziwe traktowanie dzieci w celach seksualnych” oznacza poddanie ich straszliwym zbrodniom, pozostawiającym głębokie blizny na całe życie.Wykorzystywanie seksualne dzieci” to wykorzystywanie ich jako obiekty seksualne i bogacenie się na ich krzywdzie. Natomiast „pornografia dziecięca” to obrazy dzieci będących ofiarami niegodziwego traktowania w celach seksualnych. Pobieranie lub oglądanie dziecięcej pornografii w Internecie zwiększa liczbę dzieci gwałconych w celu wyprodukowania tych obrazów” powiedziała komisarz ds. wewnętrznych Cecilia Malmström. „Odpowiedź UE na te zjawiska musi być jak najbardziej ostra i zdecydowana. Musimy im przeciwdziałać na wszelkie możliwe sposoby”.

Analizy wskazują, że od 10 do 20% dzieci w Europie pada w dzieciństwie ofiarą jednej lub większej liczby form niegodziwego traktowania w celach seksualnych. Skala niektórych form przemocy seksualnej nadal rośnie. Wzrasta również liczba stron internetowych poświęconych pornografii dziecięcej – każdego dnia do sieci trafia 200 nowych obrazów zawierających takie treści. Dzieci na nich przedstawiane są coraz młodsze, a same obrazy są coraz bardziej drastyczne i brutalne. Około 20% sprawców przestępstw seksualnych powraca do przestępstwa po skazaniu.

Przedstawiony dzisiaj wniosek ułatwiłby zwalczanie tych przestępstw dzięki różnym narzędziom, takim jak:

  • wprowadzenie surowych kar kryminalnych w całej UE za nadużywanie i wykorzystywanie w celach seksualnych, ponieważ są to poważne przestępstwa; objęcie również nowych form niegodziwego traktowania - takich jak nagabywanie dzieci przez Internet a następnie wykorzystywanie ich, oglądanie pornografii dziecięcej bez pobierania plików lub doprowadzanie dzieci do przybierania seksualnych póz przed kamerami internetowymi;

  • „seksturyści”, podróżujący za granicę w celu wykorzystywania seksualnego dzieci, będą ścigani we własnym kraju;

  • pokrzywdzone dzieci będą chronione przed dodatkowymi traumatycznymi przeżyciami wynikającymi z przesłuchań przez organy ścigania i sędziów lub konieczności brania udziału w publicznych rozprawach, oraz będą otrzymywać bezpłatną pomoc prawnika;

  • każdy sprawca powinien być oceniany indywidualnie i mieć dostęp do specjalnie dobranego leczenia, aby w przyszłości nie popełnił podobnych przestępstw;

  • nałożony na sprawcę zakaz wykonywania działalności, które wiążą się z kontaktem z dziećmi, powinien być skutecznie egzekwowany nie tylko w kraju skazania, ale w całej UE;

  • państwa członkowskie powinny podjąć konieczne środki, które zagwarantują usuwanie stron internetowych zawierających lub propagujących pornografię dziecięcą. Na wypadek trudności w likwidacji strony internetowej zawierającej pornografię dziecięcą, państwa członkowskie zobowiązane będą do zagwarantowania możliwości zablokowania dostępu. Należy zaznaczyć, że bardzo trudno jest usuwać takie strony u źródeł, zwłaszcza jeżeli są utrzymywane poza UE. Wniosek pozostawi państwom członkowskim decyzję, w jaki dokładnie sposób strony te powinny być blokowane, przy czym w każdym przypadku obowiązywać będą gwarancje prawne.

Wniosek został oparty na wniosku przedstawionym w marcu 2009 r. (IP/09/472). Zastąpiłby on przepisy obowiązujące od 2004 r. W związku z wejściem w życie traktatu lizbońskiego pierwotny wniosek musiał zostać zmieniony. Nowy wniosek pozwoli Komisji czuwać nad prawidłową transpozycją prawa UE do przepisów krajowych i pozywać państwa, które nie wypełnią tego obowiązku, do Trybunału Sprawiedliwości.

Wniosek stanie się teraz przedmiotem obrad Parlamentu Europejskiego i Rady Ministrów UE, a po zatwierdzeniu powinien zostać przeniesiony do prawodawstwa krajowego.

Kontekst

MEMO/10/107

Komisja zaproponowała dzisiaj także środki na rzecz zwalczania handlu ludźmi (IP/10/380, MEMO/10/108)

Tekst przedłożonego dziś wniosku znajduje się na stronie:

http://ec.europa.eu/justice_home/news/intro/news_intro_en.htm


Side Bar