Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/379

Brussel, 29 maart 2010

Europese Commissie wil strengere straffen voor seksueel misbruik en seksuele uitbuiting van kinderen en kinderpornografie

De Europese Commissie stelt vandaag nieuwe regels voor waardoor de landen van de EU verplicht worden strengere straffen toe te passen op daders van zedendelicten tegen kinderen. Het voorstel omvat ook de strafrechtelijke vervolging van activiteiten zoals "lokken" (contact zoeken met kinderen met de bedoeling ze seksueel te misbruiken) en "sekstoerisme", zelfs indien het seksuele misbruik buiten de EU gebeurt. De Commissie wil ook dat meer wordt gedaan om deze misdrijven te voorkomen en de slachtoffers te beschermen. Ze wil er meer in het bijzonder voor zorgen dat daders een specifieke individuele behandeling krijgen, zodat ze niet hervallen.

"Seksueel misbruik van kinderen" is het onderwerpen van kinderen aan afschuwelijke misdaden die hen voor de rest van hun leven zullen tekenen. "Seksuele uitbuiting van kinderen" is kinderen als seksobject gebruiken en voordeel uit hun lijden halen. "Kinderpornografie" heeft betrekking op afbeeldingen van kinderen die seksueel worden misbruikt. Het downloaden of bekijken van kinderpornografie op het internet heeft tot gevolg dat steeds meer kinderen worden verkracht om die afbeeldingen te vervaardigen", aldus commissaris Cecilia Malmström van Binnenlandse Zaken. "De reactie van de EU kan niet duidelijk of vastberaden genoeg zijn. Alles wat de EU tegen dit verschijnsel kan doen, moet en zal zij doen."

Uit studies blijkt dat 10 tot 20% van de kinderen in Europa in hun kinderjaren het slachtoffer van een of andere vorm van seksueel misbruik zullen worden. Sommige vormen van seksueel geweld nemen nog altijd toe. Er komen steeds meer websites met kinderpornografie en dagelijks worden 200 nieuwe afbeeldingen met kinderpornografie verspreid. De kinderen die het slachtoffer zijn van kinderpornografie worden steeds jonger en de afbeeldingen worden steeds explicieter en gewelddadiger. Circa 20% van de daders van seksuele delicten begaan na hun veroordeling nieuwe strafbare feiten.

Het voorstel van vandaag maakt het makkelijker deze misdaden aan de hand van de volgende instrumenten te bestrijden:

  • In de hele EU zal de mogelijkheid worden gecreëerd om strenge strafrechtelijke sancties toe te passen wegens seksueel misbruik en seksuele uitbuiting, die zware misdaden zijn. Het voorstel zal ook nieuwe vormen van misbruik omvatten zoals het "lokken", d.w.z. via het internet contact leggen met kinderen en ze misbruiken, bekijken van kinderpornografie zonder de bestanden te downloaden of kinderen seksuele houdingen voor een webcam doen aannemen.

  • Sekstoeristen die naar het buitenland reizen om kinderen te misbruiken, zullen bij hun terugkeer worden vervolgd.

  • Minderjarige slachtoffers zullen worden beschermd tegen bijkomende trauma's als gevolg van ondervragingen door politie en gerechtelijke autoriteiten of van de confrontatie met het publiek in de rechtszaal, en zullen kosteloze gerechtelijke bijstand krijgen.

  • Daders moeten individueel worden beoordeeld en een specifieke individuele behandeling krijgen, zodat ze niet hervallen.

  • Daders moeten een daadwerkelijk verbod krijgen om activiteiten uit te oefenen waarbij ze in contact komen met kinderen, niet alleen in het land waar ze werden veroordeeld, maar in de hele EU.

  • De lidstaten moeten de nodige maatregelen nemen om te zorgen voor de verwijdering van internetpagina's die kinderpornografie bevatten of verspreiden. Indien websites met kinderpornografie moeilijk te verwijderen zijn, zullen de lidstaten worden verplicht ervoor te zorgen dat de toegang tot dergelijke websites kan worden geblokkeerd, aangezien het erg moeilijk is die sites bij de bron te verwijderen, vooral indien ze zich buiten de EU bevinden. Het voorstel laat het aan de lidstaten over te bepalen hoe de blokkering precies moet plaatsvinden, maar er zullen altijd juridische garanties bestaan.

De nieuwe voorschriften zouden in de plaats komen van de wetgeving die sinds 2004 bestaat en zouden worden gebaseerd op een voorstel van maart 2009 (IP/09/472). Na de inwerkingtreding van het Verdrag van Lissabon moet dit voorstel worden bijgewerkt. Daardoor kan de Commissie nagaan of de EU-wetgeving correct in de nationale voorschriften is omgezet en kan ze de landen die zich niet aan de regels houden voor het Hof brengen.

Het voorstel zal nu worden besproken in het Europees Parlement en de Raad van Ministers van de Europese Unie en zal na goedkeuring in de nationale wetgevingen worden omgezet.

Achtergrond:

MEMO/10/107

De Commissie heeft vandaag ook maatregelen voor de bestrijding van mensenhandel voorgesteld (IP10/380, MEMO/10/108)

Het voorstel van vandaag is te vinden op:

http://ec.europa.eu/justice_home/news/intro/news_intro_en.htm


Side Bar