Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/379

Briselē, 2010. gada 29. martā

Eiropas Komisija vēlas ieviest stingrākus sodus par seksuālo vardarbību pret bērniem, bērnu seksuālo izmantošanu un bērnu pornogrāfiju

Eiropas Komisija šodien ierosināja jaunus noteikumus, ar ko ES dalībvalstīm liek ieviest stingrākus sodus par seksuālu vardarbību pret bērniem. Šajā priekšlikumā Komisija aicina arī saukt pie kriminālatbildības par tādām darbībām kā „iedraudzēšanās” (grooming), kas tiek veikta ar nolūku seksuāli izmantot bērnus, un „seksa tūrisms”, pat ja vardarbība pret bērniem ir izdarīta ārpus ES. Turklāt Komisija vēlas, lai tiktu darīts vairāk šādu nodarījumu novēršanai un cietušo aizsardzībai. Jo īpaši tā vēlas nodrošināt, ka noziegumu izdarītājiem ir piekļuve individuāli pielāgotiem pasākumiem, lai vardarbība netiktu atkārtota.

„Seksuāla vardarbība pret bērniem” nozīmē pret bērniem vērstus šausminošus noziegumus, kas atstāj dziļas rētas uz visu turpmāko dzīvi. „Bērnu seksuālā izmantošana” nozīmē, ka bērni tiek izmantoti kā seksa objekti un ka uz viņu ciešanu rēķina atsevišķas personas kļūst bagātas. „Bērnu pornogrāfija” nozīmē attēlus, kas ietver seksuālu vardarbību pret bērniem. Bērnu pornogrāfijas materiālu lejupielāde un skatīšanās internetā nozīmē, ka arvien vairāk bērnu tiek izvaroti, lai izgatavotu šādus attēlus,” teica iekšlietu komisāre Sesīlija Malmstrēma. „ES atbildei ir jābūt stingrai un apņēmīgai. ES ir jādara un tā darīs visu iespējamo, lai cīnītos pret to.”

Pētījumi liecina, ka 10 –20 % bērnu Eiropā tiek pakļauti viena vai otra veida seksuālajai vardarbībai. Atsevišķi seksuālās vardarbības veidi ir novērojami aizvien biežāk. Palielinās tādu tīmekļa vietņu skaits, kas ietver bērnu pornogrāfiju, katru dienu tiek izplatīti 200 attēli ar bērnu pornogrāfiju, pornogrāfijas materiālos tiek attēloti arvien jaunāki bērni, un šie attēli kļūst arvien spilgtāki un ataino arvien nežēlīgāku vardarbību. Apmēram 20 % noziegumu izdarītāju pēc soda izciešanas izdara jaunus nodarījumus.

Ar šo priekšlikumu tiek plānots ieviest dažādus instrumentus, lai atvieglotu cīņu pret minētajiem noziegumiem.

  • Visā ES tiks paredzēti stingri kriminālsodi par seksuālu vardarbību un izmantošanu, kas ir smagi noziegumi. Tiks aptverti arī jauni vardarbības veidi, piemēram, „iedraudzēšanās” – bērnu vilināšana internetā un viņu ļaunprātīga izmantošana, bērnu pornogrāfijas aplūkošana bez datņu lejupielādēšanas vai likšana bērniem seksuāli pozēt tīmekļa kameru priekšā.

  • „Seksa tūristi", kas ceļo uz ārvalstīm, lai izmantotu bērnus, atgriežoties tiks saukti pie atbildības.

  • Cietušie bērni tiks aizsargāti no papildu traumām, kas var rasties uzklausīšanā tiesībaizsardzības un tiesu iestādēs vai arī publikas priekšā tiesā, turklāt viņiem palīdzēs bezmaksas jurists.

  • Katrs nozieguma izdarītājs ir jānovērtē individuāli un tam ir jābūt piekļuvei individuāli pielāgotiem pasākumiem, lai vardarbība netiktu atkārtota.

  • Noziegumu izdarītājiem piemērotajiem aizliegumiem veikt darbības, kas ietver saskarsmi ar bērniem, ir jābūt spēkā ne tikai tajā valstī, kurā noziegumu izdarītāji ir notiesāti, bet arī visā Eiropas Savienībā.

  • Dalībvalstīm jāveic nepieciešamie pasākumi, lai panāktu to interneta lapu likvidēšanu, kas satur bērnu pornogrāfiju vai izplata to. Ja šādas interneta lapas ir grūti likvidēt, jo īpaši, ja tās tiek veidotas ārpus ES un nav pieejami to avoti, dalībvalstīm tiks uzlikts par pienākumu nodrošināt to bloķēšanu. Saskaņā ar šo priekšlikumu dalībvalstis varēs izlemt, kā šāda bloķēšana īstenojama, tomēr vienmēr tiks piemēroti tiesiskās aizsardzības līdzekļi.

Ar šo priekšlikumu ir plānots aizstāt esošos tiesību aktus, kas ir spēkā kopš 2004. gada, un tā pamatā būs 2009. gada martā iesniegtais priekšlikums (IP/09/472). Pēc Lisabonas līguma spēkā stāšanā šajā priekšlikumā ir jāveic izmaiņas. Tādējādi Komisija varēs pārbaudīt, ka ES tiesību akti tiek pareizi iekļauti valstu tiesību aktos, un iesūdzēt Tiesā tās valstis, kuras šo pienākumu nav izpildījušas.

Priekšlikums tiks apspriests Eiropas Parlamentā un ES Ministru padomē, un tiklīdz tas tiks apstiprināts, tas būs jāiestrādā valstu tiesību aktos.

Pamatinformācija

MEMO/10/107

Komisija šodien ierosināja arī pasākumus cilvēku tirdzniecības apkarošanai (IP/10/380, MEMO/10/108).

Minētais priekšlikums ir pieejams šādā tīmekļa vietnē:

http://ec.europa.eu/justice_home/news/intro/news_intro_en.htm


Side Bar