Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/379

Briuselis, 2010 m. kovo 29 d.

Europos Komisija siekia griežtesnių sankcijų už seksualinę prievartą prieš vaikus, jų seksualinį išnaudojimą ir vaikų pornografiją

Šiandien Europos Komisija pasiūlė naujas nuostatas, pagal kurias ES šalys įpareigojamos skirti griežtesnes bausmes seksualinę prievartą prieš vaikus vykdantiems asmenims. Pasiūlymu taip pat raginama vykdyti baudžiamąjį persekiojimą už tokius veiksmus kaip „viliojimas“ (santykių su vaikais mezgimas seksualinės prievartos prieš juos reikmėms) ir vadinamasis sekso turizmas, net jeigu prievartos būta už ES ribų. Komisija taip pat nori, kad būtų pasistūmėta siekiant užkirsti kelią minėtoms nusikalstamoms veikoms ir apsaugoti aukas. Pirmiausia ji pageidauja užtikrinti, kad kaltininkams būtų taikomos specialios priemonės, kad jie daugiau nebevykdytų prievartos.

„Seksualinė prievarta prieš vaikus – siaubingi nusikaltimai, po kurių vaikai kenčia visą gyvenimą. Seksualinis vaikų išnaudojimas – pelnymasis iš vaikų kančios, su jais elgiantis kaip su sekso objektais. Vaikų pornografija – seksualinę prievartą patiriančių vaikų vaizdai. Dėl to, kad vaikų pornografija parsisiunčiama ir stebima internetu, vis daugiau vaikų prievartaujami tiems vaizdams gaminti, – pažymėjo už vidaus reikalus atsakinga Komisijos narė Cecilia Malmström.ES atsakas turi būti aiškus ir tvirtas. ES privalo imtis ir imsis visų įmanomų kovos su minėtomis nusikalstamomis veikomis veiksmų.“

Tyrimai rodo, kad 10–20 proc. Europos vaikų patiria vienos ar kitos rūšies prievartą. Kai kurių rūšių seksualinio smurto tebedaugėja. Daugėja ir interneto svetainių, kuriose yra vaikų pornografijos – kasdien į apyvartą paleidžiama 200 vaikų pornografijos vaizdų, vis atviresniuose ir žiauresniuose vaizduose – vis jaunesnio amžiaus vaikai. Apie 20 proc. seksualines nusikalstamas veikas padariusių nusikaltėlių po apkaltinamųjų nuosprendžių padaro naujų nusikalstamų veikų.

Šiandienos pasiūlyme pateikiamos priemonės, padėsiančios kovoti su minėtais nusikaltimais:

  • Visoje ES bus nustatytos griežtos baudžiamosios sankcijos už seksualinę prievartą prieš vaikus ir jų išnaudojimą, nes tai sunkūs nusikaltimai. Pasiūlymas aprėps naujų rūšių prievartą, kaip antai vaikų „viliojimas“ ir prievarta prieš juos internetu, vaikų pornografijos stebėjimas jos neparsisiunčiant arba vaikų vertimas seksualiai pozuoti prieš internetines vaizdo kameras.

  • Vadinamieji sekso turistai, prievartos prieš vaikus vykdyti vykstantys į užsienį, grįžę namo bus traukiami baudžiamojon atsakomybėn.

  • Vaikai aukos bus saugomi nuo papildomų traumų, kurių jie gali patirti dalyvaudami teisėtvarkos ir teisminių institucijų vykdomose apklausose ar viešuose teismo posėdžiuose, jiems nemokamai padės advokatai.

  • Kiekvienas kaltininkas bus atskirai įvertinamas, jam bus skiriamos specialios priemonės, kad jis daugiau nebevykdytų prievartos.

  • Draudimas kaltininkams užsiimti veikla su vaikais turėtų būti veiksmingai taikomas ne tik toje šalyje, kurioje kaltininkai patraukti baudžiamojon atsakomybėn, bet ir visoje ES.

  • Valstybės narės imasi būtinų priemonių, kad būtų pašalinti tinklalapiai, kuriuose yra vaikų pornografijos arba per kuriuos ji platinama. Jeigu tokias interneto svetaines sunku pašalinti, valstybės narės bus įpareigotos užtikrinti, kad jos būtų blokuojamos, nes itin sunku pašalinti tokios medžiagos šaltinį, ypač jeigu svetainės yra už ES ribų. Pagal pasiūlymą valstybės narės savo nuožiūra turės spręsti, kaip konkrečiai jos turėtų vykdyti blokavimo veiklą, tačiau visada bus taikomos teisinės apsaugos priemonės.

2009 m. kovo mėn. pasiūlymu (IP/09/472) pagrįstu pasiūlymu bus pakeistas nuo 2004 m. galiojęs teisės aktas. Įsigaliojus Lisabonos sutarčiai 2009 m. pasiūlymas turi būti pakeistas. Komisija galės patikrinti, ar ES teisės aktas tinkamai perkeltas į nacionalinę teisę, ir to nepadariusias šalis patraukti į Teismą.

Pasiūlymas bus aptartas Europos Parlamente ir Europos Sąjungos Taryboje; kai jam bus pritarta, jis turėtų būti perkeltas į nacionalinę teisę.

Bendroji informacija

MEMO/10/107

Šiandien Komisija taip pat pasiūlė kovos su prekyba žmonėmis priemones (IP/10/380, MEMO/10/108)

Šiandienos pasiūlymą galima rasti adresu

http://ec.europa.eu/justice_home/news/intro/news_intro_en.htm.


Side Bar