Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/379

Brüsszel, 2010. március 29.

Az Európai Bizottság szigorúbb szankciókat kíván bevezetni a gyermekek szexuális zaklatásával, szexuális kizsákmányolásával és a gyermekpornográfiával szemben

Az Európai Bizottság ma olyan új szabályokra tett javaslatot, amelyek arra kötelezik az uniós országokat, hogy szigorúbb büntetéseket szabjanak ki a gyermekek szexuális zaklatásának elkövetőivel szemben. A javaslat sürgeti továbbá, hogy olyan cselekmények esetében, mint a gyermekek elcsábítása (vagyis gyermekkel való ismerkedés szexuális zaklatás elkövetése céljából) és a szexturizmus, még abban az esetben is folytassanak büntetőeljárást, ha a gyermekek zaklatására az Unió területén kívül kerül sor. A Bizottság többet kíván tenni az ilyen bűncselekmények megelőzése és az áldozatok védelme terén is. Kiváltképpen azt szeretné elérni, hogy az elkövetők személyre szabott kezelésben részesüljenek a bűnismétlés elkerülése érdekében.

A gyermekek szexuális zaklatása során a sértettek olyan iszonyatos bűncselekmények áldozataivá válnak, amelyek egész életükre szóló mély sebet ejtenek rajtuk. A gyermekek szexuális kizsákmányolása azt jelenti, hogy szexuális tárgyként használják őket, és szenvedésük árán anyagi haszonra tesznek szert. A gyermekpornográfia gyermekek szexuális zaklatását ábrázoló képekből áll. Ezek előállítása érdekében pedig egyre több gyermeket erőszakolnak meg annak következtében, hogy a gyermekpornográfia leölthető, illetve megtekinthető az interneten.” – nyilatkozta Cecilia Malmström, uniós belügyekért felelős biztos. „Az Uniós válasz nem lehet eléggé világos és határozott. Mindent meg kell tennünk, és meg is fogunk tenni e bűncselekmények ellen, ami az Uniónak módjában áll."

Egyes tanulmányokból az derült ki, hogy Európában a gyermekek 10–20 %-át érheti valamilyen formájú szexuális zaklatás gyermekkoruk során. A szexuális erőszak bizonyos formái egyre inkább teret nyernek. Növekszik a gyermekpornográfiát megjelenítő weboldalak száma. Minden egyes nap 200 új gyermekpornográfiát tartalmazó kép kerül fel a világhálóra. A pornográf képeken ábrázolt kiskorú áldozatok egyre fiatalabbak, a képek pedig egyre obszcénebbek és erőszakosabbak. A szexuális bűncselekmények elkövetőinek közel 20 %-a elítélése után újabb bűncselekményt követ el.

A mostani javaslat az alábbi eszközök segítségével könnyítené meg az említett bűncselekményekkel szembeni küzdelmet:

  • szigorú büntetőjogi szankciókat határoz meg a szexuális zaklatással és kizsákmányolással szemben az EU egész területén, tekintettel e bűncselekmények súlyára. Szintén büntetni rendeli a zaklatás új formáit, pl. a gyermekek elcsábítását – amikor az interneten keresztül csábítják és zaklatják a gyermekeket – a gyermekpornográfia megtekintését fájlok letöltése nélkül, valamint a gyermekek rábírását arra, hogy webkamerák előtt szexuális célból mutogassák magukat.

  • Ezentúl hazatérésük után büntetőeljárást lehet indítani a gyermekek zaklatása céljából külföldre utazó „szexturisták” ellen is.

  • A kiskorú sértettek térítésmentes ügyvédi segítséget vehetnek igénybe, és védelemben részesülnek azokkal a további traumákkal szemben, amelyek a bűnüldöző és igazságügyi hatóságok általi kihallgatások, vagy a bírósági tárgyaláson való nyilvános tanúskodás miatt következnek be.

  • Valamennyi elkövetőt egyedi módon kell elbírálni, és olyan egyéni kezelést kell ajánlani számukra, amely biztosítja, hogy ne váljanak bűnismétlővé.

  • Nemcsak az ítélethozatal szerinti országban, hanem az EU teljes területén érvényt kell szerezni az elkövetők olyan tevékenységektől való eltiltásának, amelyek gyermekekkel való kapcsolattartással járnak.

  • A tagállamoknak meg kell tenniük a szükséges intézkedéseket ahhoz, hogy elérjék a gyermekpornográfiát tartalmazó vagy terjesztő internetes oldalak eltávolítását. Amennyiben az oldalak eltávolítása nehézségekbe ütközik, a tagállamoknak gondoskodniuk kell arról, hogy lehetővé váljon a gyermekpornográfiát tartalmazó weboldalak letiltása, mivel azok forrásnál való törlése igen nehéz, különösen ha a szerver az EU területén kívül található. A javaslat meghagyja a tagállamok jogát a letiltás pontos módjának meghatározására, a jogi biztosítékokat azonban minden esetben alkalmazni kell.

A javaslat egy 2004 óta hatályos jogszabály helyébe lép, és egy 2009 márciusában előterjesztett javaslatra (IP/09/472) épül. Az említett javaslatot a Lisszaboni Szerződés hatályba lépése után át kellett dolgozni. Az átdolgozásnak köszönhetően a Bizottságnak ezentúl lehetősége lesz ellenőrizni, hogy megfelelően ültették-e át az uniós jogot a nemzeti szabályokba, továbbá lehetősége lesz a Bíróság előtt eljárást indítani az azt elmulasztó országokkal szemben.

Most az Európai Parlament és az EU Miniszterek Tanácsa vitatja meg a javaslatokat, majd elfogadás után a nemzeti jogba ültetik át azokat.

Háttér

MEMO/10/107

A Bizottság ezenkívül ma az emberkereskedelemmel szembeni küzdelemre vonatkozó intézkedésekre (IP/10/380, MEMO/10/108) is javaslatot tett.

A mai javaslat megtalálható az alábbi internetcímen:

http://ec.europa.eu/justice_home/news/intro/news_intro_en.htm


Side Bar