Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/379

Bryssel 29. maaliskuuta 2010

Ankarampia rangaistuksia lasten seksuaalisesta hyväksikäytöstä ja lapsipornosta

Komissio on tänään ehdottanut uusia sääntöjä, jotka velvoittaisivat EU-maat koventamaan rangaistuksia lasten seksuaalisesta riistosta ja hyväksikäytöstä. Samalla rangaistavaksi tulisivat myös verkkohoukuttelu ("grooming") ja seksiturismi silloinkin, kun hyväksikäyttö tapahtuu EU:n ulkopuolella. Komissio haluaa myös, että jäsenmaat toimivat entistä tarmokkaammin näiden rikosten ehkäisemiseksi ja uhrien suojelemiseksi. Erityisesti olisi varmistettava yksilöllisten hoito-ohjelmien avulla, että hyväksikäyttäjät eivät uusi rikoksiaan.

" 'Lasten seksuaalinen hyväksikäyttö' on kauhea rikos, joka jättää uhriin elinikäiset arvet. 'Lasten seksuaalinen riisto' tarkoittaa lasten käyttämistä seksiobjekteina ja rahan tekemistä heidän kärsimyksellään. 'Lapsipornografia' tarkoittaa kuvia lasten hyväksikäyttämisestä. Tällaisten kuvien lataaminen tai katselu netissä puolestaan johtaa siihen, että yhä useammat lapset raiskataan kuvien saamiseksi", sanoi sisäasiainkomissaari Cecilia Malmström. "EU:n on ryhdyttävä mahdollisimman yksiselitteisiin ja päättäväisiin vastatoimiin tällaisten tekojen estämiseksi."

Tutkimusten perusteella voidaan arvioida, että 10–20 prosenttia eurooppalaisista lapsista joutuu lapsuusvuosinaan jonkinasteisen seksuaalisen hyväksikäytön uhriksi.

Jotkin seksuaalisen väkivallan muodot lisääntyvät edelleen. Lapsipornosivustojen määrä kasvaa, internetiin ladataan 200 uutta lapsipornokuvaa päivässä, kuvatut lapset ovat yhä nuorempia, ja kuvat ovat yhä väkivaltaisempia ja härskimpiä.

Noin 20 prosenttia seksuaalirikollisista uusii rikoksensa tuomion kärsittyään.

Tänään esitetyn lakiehdotuksen hyväksyminen helpottaisi näiden rikosten torjumista.

  • Seksuaalisesta riistosta ja hyväksikäytöstä säädettäisiin EU:n laajuisesti ankarat rangaistukset. Samalla säädettäisiin myös uusien hyväksikäytön muotojen rangaistavuudesta. Tällaisia ovat verkkohoukuttelu (”grooming") eli lasten viekoittelu internetissä hyväksikäyttötarkoituksessa, lapsipornon katselu tiedostoja lataamatta ja lasten houkutteleminen poseeraamaan seksuaalisesti vihjailevissa asennoissa verkkokameran edessä.

  • Ulkomaille matkaavat seksituristit joutuisivat syytteeseen kotiin palattuaan.

  • Lapsiuhreja suojeltaisiin lisäjärkytyksiltä, joita aiheutuu kuulusteluista ja todistamisesta oikeudenkäynnissä, ja he saisivat lakimiehen apua maksutta.

  • Rikoksista tuomitut arvioitaisiin yksilöllisesti ja heille annettaisiin yksilöllistä hoitoa rikoksenuusimisen estämiseksi.

  • Kun rikoksesta tuomitut kielletään harjoittamasta toimintaa, jossa ollaan tekemisissä lasten kanssa, kiellon noudattamista olisi valvottava tuomion antaneen valtion lisäksi kaikkialla muuallakin EU:ssa.

  • Jäsenvaltioiden on toteutettava tarvittavat toimenpiteet mahdollistaakseen lapsipornografiaa sisältävien tai levittävien verkkosivujen poistamisen. Jos sivujen poistaminen ei onnistu, EU-maiden olisi varmistettava, että pääsy lapsipornografiaa sisältäville verkkosivuille voidaan estää, koska sivustoja on hyvin vaikea poistaa (varsinkin jos niitä ylläpidetään EU:n ulkopuolella). Ehdotuksen mukaan jäsenmaat voisivat itse päättää, millä keinoin pääsy estetään. Kaikissa tapauksissa olisi huolehdittava oikeussuojasta.

Uusi säädösehdotus perustuu maaliskuussa 2009 tehtyyn ehdotukseen (IP/09/472). Sillä on tarkoitus korvata vuodesta 2004 voimassa ollut lainsäädäntö. Lissabonin sopimuksen tultua voimaan aiempaa ehdotusta jouduttiin muuttamaan sen varmistamiseksi, että komissio voi tarkistaa jäsenmaiden sääntöjen olevan EU-lainsäädännön mukaisia ja viedä jäsenmaan EU:n tuomioistuimeen, jos se ei noudata yhteisesti sovittuja sääntöjä.

Ehdotusta käsitellään seuraavaksi Euroopan parlamentissa ja EU:n ministerineuvostossa. Jos ne hyväksyvät ehdotuksen, jäsenmaiden on saatettava sen sisältö osaksi kansallista lainsäädäntöään.

Taustaa

MEMO/10/107

Komissio on tänään ehdottanut myös toimenpiteitä ihmiskaupan torjumiseksi (IP/10/380, MEMO/10/108)

Lasten seksuaalisen hyväksikäytön torjumista koskeva ehdotus löytyy seuraavalta sivulta:

http://ec.europa.eu/justice_home/news/intro/news_intro_en.htm


Side Bar