Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/379

Brüssel, 29. märts 2010

Euroopa Komisjon soovib karmimaid karistusi laste seksuaalse kuritarvitamise ja ärakasutamise ning lastepornoga seotud süütegude eest

Euroopa Komisjon tegi täna ettepaneku võtta vastu direktiiv, millega kohustatakse ELi liikmesriike määrama karmimaid karistusi neile, kes lapsi seksuaalselt kuritarvitavad. Samuti kutsutakse ettepanekus üles esitama kriminaalsüüdistus ka lapse seksuaalse ahvatlemise (lapsega sõbrunemine tema seksuaalse kuritarvitamise eesmärgil) ja seksiturismi eest isegi siis, kui lapse kuritarvitamine on toimunud väljaspool ELi. Komisjon soovib, et senisest enam tegeletaks niisuguste süütegude ennetamise ja ohvrite kaitsmisega. Eelkõige soovitakse tagada teo toimepanijale individuaalne ravi, et ta ei paneks toime uusi kuritarvitusi.

„„Laste seksuaalne kuritarvitamine” hõlmab laste vastu suunatud kohutavaid kuritegusid, mis jätavad sügavad haavad terveks eluks. „Laste seksuaalne ärakasutamine” tähendab laste kasutamist seksiobjektidena ja nende kannatuste arvel rikastumist. „Lasteporno” hõlmab pilte lastest, keda seksuaalselt kuritarvitatakse. Lasteporno allalaadimine või vaatamine internetis põhjustab üha enamate laste vägistamist, et niisuguseid pilte teha,” ütles siseasjade volinik Cecilia Malmström. Ta lisas: „ELi vastus peab olema ühemõtteline ja resoluutne. EL peab tegema kõik võimaliku – ja seda ta ka teeb.”

Uuringutest selgub, et Euroopas langeb 10–20% lastest seksuaalse kuritarvitamise ohvriks. Seksuaalse vägivalla teatavate vormide levik laieneb. Lastepornot sisaldavate veebisaitide arv üha suureneb, iga päev lastakse ringlusse 200 lastepornot sisaldavat kujutist. Lapsohvrid, keda pornograafiline materjal kujutab, on üha nooremad ning kujutised üha elutruumad ja vägivaldsemad. Umbes 20% seksuaalkurjategijatest paneb pärast süüdimõistmist toime uue süüteo.

Täna esitatud ettepanek lihtsustaks niisuguste kuritegudega võitlemist järgmistel põhjustel:

  • Kogu ELis kehtestatakse rasked kriminaalkaristused seksuaalse kuritarvitamise ja ärakasutamise eest, sest tegemist on ränkade kuritegudega. Neid karistusi kohaldatakse ka selliste süütegude eest nagu lapse seksuaalne ahvatlemine, st laste ahvatlemine internetis ja laste kuritarvitamine, lasteporno vaatamine ilma materjali allalaadimata või laste sundimine veebikaamera ees seksuaalselt poseerima.

  • Seksituristile, kes reisis laste kuritarvitamiseks välismaale, esitatakse koju jõudes süüdistus.

  • Lapsohvreid kaitstakse lisatrauma eest, mida võib põhjustada vestlus õiguskaitse- ja kohtuasutuste töötajatega või avalik kohtuistung, ning nad saavad tasuta abi juristilt.

  • Iga õigusrikkujat tuleks hinnata eraldi ja talle tuleks pakkuda individuaalset ravi, et ta ei paneks toime uusi kuritarvitusi.

  • Õigusrikkujate suhtes kehtestatud keeld osaleda tegevuses, mis eeldab kontakte lastega, peaks olema tõhus mitte ainult riigis, kus nad süüdi mõisteti, vaid kogu ELis.

  • Liikmesriigid võtavad vajalikud meetmed, et sulgeda veebisaidid, mis sisaldavad või mille kaudu levitatakse lastepornot. Kui neid veebisaite on keeruline sulgeda, peavad liikmesriigid tagama, et on võimalik tõkestada juurdepääs lastepornot sisaldavatele veebisaitidele, sest eelkõige väljaspool ELi paiknevaid veebisaite on keeruline sulgeda. Ettepaneku kohaselt peavad liikmesriigid ise otsustama, kuidas täpselt tõkestamine toimub, kuid alati kohaldatakse õiguslikke tagatisi.

Ettepanek põhineb 2009. aasta märtsis tehtud ettepanekul (IP/09/472) ning sellega asendatakse alates 2004. aastast kehtiv õigusakt. Pärast Lissaboni lepingu jõustumist tuli nimetatud ettepanekut muuta. See annab komisjonile võimaluse kontrollida, et liikmesriigid võtavad õigesti üle ELi õigusnormid, ja esitada nende riikide vastu, kes seda ei tee, hagi Euroopa Liidu Kohtusse.

Ettepanekut hakkavad nüüd arutama Euroopa Parlament ja Euroopa Liidu Nõukogu ning kui see kiidetakse heaks, siis võetakse see üle riiklikku õigusse.

Taustateave

MEMO/10/107

Samuti tegi komisjon täna ettepanku võtta meetmed võitluseks inimkaubandusega (IP/10/380, MEMO/10/108).

Täna tehtud ettepaneku leiate järgmisel veebilehel:

http://ec.europa.eu/justice_home/news/intro/news_intro_en.htm


Side Bar