Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/379

Βρυξέλλες, 29 Μαρτίου 2010

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ζητά αυστηρότερες κυρώσεις κατά της σεξουαλικής κακοποίησης και εκμετάλλευσης παιδιών και κατά της παιδικής πορνογραφίας

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρότεινε σήμερα νέους κανόνες με τους οποίους τα κράτη μέλη υποχρεούνται να επιβάλουν αυστηρότερες ποινές σε όσους είναι ένοχοι σεξουαλικής κακοποίησης σε βάρος παιδιών. Η πρόταση προβλέπει επίσης την ποινική δίωξη και όσων επιδίδονται σε προσέγγιση και άγρα παιδιών με πρόθεση την σεξουαλική κακοποίησή τους (αδίκημα γνωστότερο με την αγγλική λέξη "grooming"), καθώς επίσης και του "σεξουαλικού τουρισμού", ακόμα και αν η κακοποίηση του παιδιού συμβαίνει εκτός ΕΕ. Η Επιτροπή ζητά επίσης ενισχυμένη δράση σχετικά με την πρόληψη αυτών των αδικημάτων και την προστασία των θυμάτων. Ειδικότερα, επιδιώκει να εξασφαλιστεί ειδική για την περίπτωση κάθε δράστη μεταχείριση έτσι ώστε αυτός να μη διαπράξει πλέον το αδίκημα της κακοποίησης.

«"Σεξουαλική κακοποίηση παιδιού" σημαίνει διάπραξη φοβερών εγκληματικών πράξεων σε βάρος παιδιών, οι οποίες αφήνουν βαθειές πληγές στα θύματα για όλη τους τη ζωή. "Σεξουαλική εκμετάλλευση παιδιού" είναι η χρησιμοποίηση παιδιών ως σεξουαλικών αντικειμένων και η αποκόμιση κέρδους από το μαρτύριό τους. "Παιδική πορνογραφία" είναι η απεικόνιση παιδιών την ώρα που κακοποιούνται σεξουαλικά. Η τηλεφόρτωση ή η θέαση παιδοπορνογραφικού υλικού στο Διαδίκτυο οδηγεί στο βιασμό ακόμα περισσότερων παιδιών για να γίνει δυνατή η παραγωγή αυτών των εικόνων», είπε η επίτροπος κα Cecilia Malmström, αρμόδια για τις Εσωτερικές Υποθέσεις. «Η απόκριση της ΕΕ πρέπει να είναι σαφής και αποτελεσματική. Η ΕΕ, πρέπει να πράξει, και θα το κάνει, ό,τι μπορεί για την πάταξη του φαινομένου αυτού».

Από μελέτες προκύπτει ότι ένα ποσοστό μεταξύ 10% και 20% παιδιών στην Ευρώπη υφίστανται κάποια μορφή σεξουαλικής κακοποίησης κατά τη διάρκεια της παιδικής τους ηλικίας. Μερικές μορφές σεξουαλικής βίας σημειώνουν ακόμα ανοδική πορεία. Ο αριθμός των ιστοτόπων με παιδοπορνογραφικό υλικό μεγαλώνει: 200 εικόνες παιδικής πορνογραφίας τίθενται κάθε μέρα σε κυκλοφορία. Τα θύματα παιδικής ηλικίας που απεικονίζονται στην πορνογραφία είναι όλο και νεαρότερα, και οι εικόνες γίνονται όλα και πιο παραστατικές και βίαιες. Ένα ποσοστό 20% δραστών σεξουαλικών αδικημάτων υποτροπιάζουν μετά την καταδίκη τους.

Η σημερινή πρόταση αποσκοπεί στο να καταστήσει ευκολότερη την πάταξη αυτών των εγκλημάτων με τη χρησιμοποίηση διαφόρων μέσων:

  • θα προβλεφθούν σε ολόκληρη την ΕΕ αυστηρότερες κυρώσεις για την σεξουαλική κακοποίηση και εκμετάλλευση, δεδομένου ότι πρόκειται για σοβαρά εγκλήματα. Θα καλυφθούν επίσης νέες μορφές κακοποίησης, όπως η άγρα παιδιών μέσω του Διαδικτύου και η κακοποίησή τους (γνωστή ως 'grooming'), η θέαση παιδοπορνογραφικού υλικού χωρίς την τηλεφόρτωση αρχείων ή ο εξαναγκασμός παιδιών να παίρνουν σεξουαλικές στάσεις μπροστά σε κάμερες υπολογιστών,

  • θα διώκονται, αμέσως μετά την επιστροφή τους, τα άτομα που συμμετέχουν σε ταξίδια σεξουαλικού τουρισμού στο εξωτερικό με σκοπό την κακοποίηση παιδιών,

  • θα προστατεύονται τα θύματα παιδικής ηλικίας από περαιτέρω τραύματα που προκαλούν οι συνεντεύξεις από τις υπηρεσίες επιβολής του νόμου και τις δικαστικές αρχές, ή από την υποχρεωτική δημόσια εμφάνισή τους ενώπιον του δικαστηρίου και θα τους παρέχεται δωρεάν βοήθεια από δικηγόρο,

  • θα γίνεται ατομική αξιολόγηση κάθε δράστη ξεχωριστά και θα παρέχεται ειδική για την περίπτωσή του μεταχείριση ώστε να μη διαπράξει πλέον το αδίκημα της κακοποίησης,

  • θα ισχύουν σε ολόκληρη την ΕΕ οι απαγορεύσεις που επιβάλλονται στους δράστες ως προς τη συμμετοχή τους σε δραστηριότητες στις οποίες προβλέπεται επαφή με παιδιά, και όχι μόνο στη χώρα στην οποία έχουν καταδικαστεί,

  • τα κράτη μέλη θα λάβουν τα αναγκαία μέτρα ώστε να επιτύχουν την αφαίρεση των σελίδων στο Διαδίκτυο που περιέχουν ή διαδίδουν παιδοπορνογραφικό υλικό. Αν η αφαίρεση αυτών των σελίδων είναι δυσχερής, τα κράτη μέλη θα αναλάβουν την υποχρέωση να εξασφαλίσουν ότι μπορεί να εμποδιστεί η πρόσβαση σε ιστότοπους που περιέχουν παιδοπορνογραφικό υλικό, δεδομένου ότι η αφαίρεση του υλικού στην πηγή είναι πολύ δύσκολη, ιδιαίτερα όταν ο ιστότοπος είναι εγκατεστημένος εκτός ΕΕ. Η πρόταση θα αφήσει στη διακριτική ευχέρεια των κρατών μελών να αποφασίσουν τον ακριβή τρόπο εφαρμογής της φραγής της πρόσβασης, αλλά θα ισχύουν πάντα νομικές διασφαλίσεις.

Η πρόταση θα αντικαταστήσει την υφιστάμενη από το 2004 νομοθεσία και θα στηριχθεί σε πρόταση που υπεβλήθη τον Μάρτιο 2009 (IP/09/472). Μετά την έναρξη της ισχύος της συνθήκης της Λισαβόνας, η πρόταση θα πρέπει να επαναδιαμορφωθεί. Με τον τρόπο αυτό θα δοθεί στην Επιτροπή η δυνατότητα να ελέγχει την ορθή μεταφορά της ενωσιακής νομοθεσίας στο εθνικό δίκαιο και να προσφύγει στο Δικαστήριο κατά των χωρών εκείνων που δεν συμμορφώνονται ανάλογα.

Τα προτεινόμενα μέτρα θα συζητηθούν τώρα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο Υπουργών της ΕΕ και μετά την έγκρισή τους θα μεταφερθούν στις εθνικές νομοθεσίες.

Ιστορικό

MEMO/10/107

Η Επιτροπή πρότεινε επίσης σήμερα μέτρα για την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων

(IP/10/380, MEMO/10/108)

Η σημερινή πρόταση δημοσιεύεται στην ακόλουθη ηλεκτρονική διεύθυνση:

http://ec.europa.eu/justice_home/news/intro/news_intro_en.htm


Side Bar