Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

IP/10/379

Bruxelles, den 29. marts 2010

Seksuelt misbrug og seksuel udnyttelse af børn og børnepornografi skal straffes hårdere

Europa-Kommissionen foreslår i dag nye regler, som forpligter EU-landene til at straffe seksuelt misbrug af børn hårdere. Ifølge forslaget skal det også gøres strafbart at udsætte børn for 'grooming' (det at man gør sig venner med et barn med henblik på seksuelt misbrug) og for sexturisme, selv om barnemisbruget finder sted uden for EU. Kommissionen ønsker også, at der gøres mere for at forebygge disse forbrydelser og for at beskytte ofrene. Navnlig vil den sikre sig, at forbrydere underkastes en skræddersyet behandling, så de ikke gentager forbrydelsen.

"Seksuelt misbrug af børn" betyder, at børn udsættes for forfærdelige forbrydelser, som mærker dem for resten af livet. "Seksuel udnyttelse af børn" betyder, at børn bruges som sexobjekter, og at forbryderen tjener penge på deres bekostning. "Børnepornografi" er billeder af børn, der udsættes for seksuelt misbrug. I takt med at det er blevet muligt at downloade eller se på børnepornografi på internettet, udsættes flere børn for voldtægt for at fremstille sådanne billeder", sagde Cecilia Malmström, kommissær for indre anliggender. "EU vil gøre alt, hvad der står i dens magt, for at bekæmpe disse forbrydelser. Der skal handles hurtigt og sendes et tydeligt signal."

Undersøgelser tyder på, at 10-20 % af børn i Europa udsættes for en eller anden form for seksuelt misbrug i deres barndom. Nogle former for seksuelt misbrug bliver stadigt mere udbredte. Antallet af websiter med børnepornografi er stigende. Hver eneste dag udsendes 200 billeder med børnepornografi. Børneofre, som benyttes til børnepornografi, bliver yngre og yngre, og billederne bliver stadigt mere udpenslede og voldsomme. Omkring 20 % af sexforbrydere begår nye forbrydelser, når de har afsonet deres straf.

Ved hjælp af forskellige tiltag burde det forslag, der fremlægges i dag, gøre det nemmere at bekæmpe disse forbrydelser:

  • Seksuelt misbrug og seksuel udnyttelse skal straffes hårdere i hele EU, da det er meget alvorlige forbrydelser. Nye former for misbrug bliver omfattet af forslaget såsom 'grooming', dvs. at lokke børn ved hjælp af internettet for at misbruge dem, og det at se børnepornografi uden at downloade billeder eller at få børn til at optræde pornografisk foran et webkamera.

  • "Sexturister", der rejser til udlandet for at misbruge børn, vil blive retsforfulgt, når de kommer hjem.

  • Børneofre skal beskyttes mod yderligere traumer som følge af forhør, herunder også foran offentligheden i en retssal, og de skal kunne få gratis advokatbistand.

  • Alle forbrydere skal underkastes en individuel vurdering og tilbydes en skræddersyet behandling, så de ikke begår nye overgreb.

  • Når der nedlægges forbud over for lovovertræderne mod at varetage hverv, der indebærer kontakt med børn, skal forbuddene gælde i hele EU og ikke bare i det land, hvor de er dømt.

  • Medlemsstaterne skal træffe foranstaltninger til at kunne få fjernet internetsider, som indeholder eller udbreder børnepornografi. Hvis disse sider er vanskelige at fjerne, er medlemsstaterne forpligtede til at sikre, at adgangen til websider med børnepornografi kan blokeres, da det er meget vanskeligt at få fjernet indholdet ved kilden, især hvis webstedet er oprettet uden for EU. Det overlades til medlemsstaterne at beslutte, hvordan websiderne skal blokeres, men der skal altid være en retlig garanti.

Forslaget skal erstatte den lovgivning, der har været gældende siden 2004, og bygger på et forslag fra marts 2009 (IP/09/472). Det har været nødvendigt at omarbejde forslaget fra 2009 på grund af Lissabontraktatens ikrafttræden. Kommissionen får nu mulighed for at kontrollere, at EU-retten gennemføres korrekt i medlemsstaternes nationale lovgivning, og for at indbringe lande, som ikke overholder den, for Domstolen.

Europa-Parlamentet og Ministerrådet skal nu drøfte forslaget, som efter vedtagelsen skal gennemføres i medlemsstaternes nationale lovgivning.

Baggrund

MEMO/10/107

I dag fremlægger Kommissionen også et forslag til bekæmpelse af menneskehandel (IP10/380, MEMO/10/108).

Forslaget findes på:

http://ec.europa.eu/justice_home/news/intro/news_intro_en.htm


Side Bar