Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/379

V Bruselu dne 29. března 2010

Evropská komise žádá vyšší postihy za pohlavní zneužívání, sexuální vykořisťování a dětskou pornografii

Evropská komise dnes navrhla nová pravidla, podle kterých musí země EU ukládat přísnější tresty těm, kdo pohlavně zneužívají děti. Návrh rovněž vyzývá k trestnímu stíhání např. „groomingu“ (spřátelení se s dětmi s cílem pohlavně je zneužít) a „sexuální turistiky“, a to i v případě, že ke zneužití dítěte dojde mimo EU. Komise rovněž požaduje větší prevenci těchto trestných činů a ochranu obětí. Chce především zajistit, aby byli pachatelé podrobeni léčbě přímo uzpůsobené jejich stavu tak, aby se zabránilo recidivě.

„Pohlavní zneužívání dětí“ znamená vystavení dětí hrůzným zločinům, které na nich nechají hluboké jizvy na celý život. „Sexuální vykořisťování dětí“ znamená využívání dětí jako sexuálních objektů a obohacování se z jejich utrpení. „Dětská pornografie“, to jsou obrázky pohlavně zneužívaných dětí. Stahování nebo prohlížení dětské pornografie na internetu vede k tomu, že je zneužíváno ještě více dětí s cílem takové obrázky vytvořit,“ řekla Cecilia Malmström, komisařka pro vnitřní věci. „Odpověď EU musí být maximálně jasná a rázná. Cokoli proti tomu může EU skutečně udělat, to udělat musí a taky udělá.

Ze studií vyplývá, že 10–20 % dětí v Evropě se v dětství stane obětí té či oné formy pohlavního zneužívání. Některé formy sexuálního násilí jsou stále na vzestupu. Počet internetových stránek věnovaných dětské pornografii stoupá, denně se do oběhu dostane 200 nových obrázků s dětskou pornografií. Zobrazované dětské oběti jsou čím dál mladší a obrázky čím dál výmluvnější a násilnější. Kolem 20 % pachatelů sexuálně motivovaných trestných činů páchá po odpykání trestu další trestné činy.

Dnešní návrh by měl zjednodušit boj proti těmto trestným činům novými prostředky:

  • zavedením přísných trestních postihů v celé EU za pohlavní zneužívání a vykořisťování, neboť jde o těžké zločiny. Budou postihovány rovněž nové formy zneužívání, jako je „grooming“ – lákání dětí přes internet a jejich zneužívání, prohlížení dětské pornografie bez stahování souborů nebo vystavování dětí v sexuálních pozicích před webkamerami,

  • „sexuální turisté”, kteří cestují do zahraničí, aby zneužívali děti, budou po návratu do vlasti soudně stíháni,

  • dětské oběti budou chráněny před dalšími traumaty, která jim působí výslechy u orgánů činných v trestním řízení a soudních orgánů nebo to, že jsou nuceny veřejně vystupovat před soudem, a bude jim poskytnuta bezplatná pomoc právníka,

  • každý pachatel by měl být posouzen individuálně a měl by být podroben léčbě přímo uzpůsobené jeho stavu tak, aby se zabránilo recidivě,

  • pachatelům se zakáže činnost předpokládající kontakt s dětmi, což by mělo platit nejen v zemi, ve které byli odsouzeni, ale v celé EU,

  • členské státy budou povinny přijmout opatření potřebná k odstranění internetových stránek obsahujících nebo šířících dětskou pornografii. Pokud je odstranění takových stránek obtížné, budou členské státy povinny zajistit, aby bylo možno zablokovat internetové stránky s dětskou pornografií, neboť je velmi těžké je zachytit u zdroje, zvláště pokud pocházejí z oblasti mimo EU. Podle návrhu bude na členských státech, aby rozhodly, jak přesně bude blokování prováděno, ale právní ochranu musí zajistit vždy.

Návrh by měl nahradit stávající právní úpravu platnou od roku 2004 a je doplní návrh z března 2009 (IP/09/472). Po vstupu Lisabonské smlouvy v platnost bylo třeba tento návrh přepracovat. Komise tak bude moci ověřit, že jsou právní předpisy EU řádně provedeny do vnitrostátních předpisů, a pohnat země, které soulad nezajistily, před Soud.

O návrzích se bude jednat v Evropském parlamentu a v Radě EU a po jejich schválení by měly být provedeny do vnitrostátních právních předpisů.

Souvislosti

MEMO/10/107

Komise dnes rovněž předložila návrh opatření na boj proti obchodování s lidmi (IP/10/380, MEMO/10/108)

Dnešní návrh naleznete na těchto internetových stránkách:

http://ec.europa.eu/justice_home/news/intro/news_intro_en.htm


Side Bar