Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/371

Bruselj, 25. marca 2010

Napredek pri pogajanjih druge stopnje o sporazumu o odprtem nebu med EU in ZDA: podpredsednik Kallas je pozdravil osnutek sporazuma

Pogajalci EU in ZDA so danes dosegli predhodni dogovor o sporazumu druge stopnje o odprtem nebu. Podpredsednik Evropske Komisije, pristojen za promet, Siim Kallas je njihov dosežek pozdravil kot „velik napredek“. „Dosegli smo dogovor o nadaljnji širitvi in utrditvi čezatlantskega letalskega trga. Obe strani sta se dogovorili, da bosta povečali sodelovanje med regulativnimi organi in odpravili ovire za dostop do trgov, ki so doslej preprečevale razvoj najpomembnejših svetovnih letalskih trgov. Osnutek, ki temelji na dosežkih sporazuma med EU in ZDA o odprtem nebu iz leta 2007, predstavlja velik napredek pri normalizaciji svetovne letalske industrije“. V gospodarskem smislu bo vzpostavitev odprtega zračnega prostora med EU in ZDA po ocenah prinesla do 12 milijard EUR gospodarskih koristi in ustvarila do 80 000 novih delovnih mest. Pogajalci so se uspeli dogovoriti tudi o novem okviru za skupno reševanje okoljskih vplivov letalstva ter za spremljanje napredka na področjih varnosti, konkurence in socialnih vprašanj. Podpredsednik Kallas bo osnutek dogovora junija predložil v potrditev Svetu za promet, ki mu predseduje Španija.

Po začetku pogajanj na drugi stopnji maja 2008 in po sedmih nadaljnjih krogih pogajanj so se pogajalci danes dogovorili o podrobnostih novega sporazuma. Evropska unija in ZDA so leta 2007 podpisale sporazum o zračnem prometu, ki velja od 30. marca 2008. Z njim je bil izpolnjen mandat, podeljen na zadnjem vrhu EU-ZDA novembra 2009, da se v letu 2010 sklene uravnotežen sporazum.

Sporazum prve stopnje je bil nedvomno najpomembnejši sporazum o zračnih storitvah na svetu, saj je bil z njim odprt dostop do trgov zračnih storitev med ZDA in vsemi 27 državami članicami. Ti trgi namreč skupaj predstavljajo skoraj 60 odstotkov svetovnega zračnega prometa. S sporazumom je bila ustvarjena tudi povsem nova regulativna platforma, prek katere naj bi se reševala vsa medsebojna vprašanja v zvezi z zračnimi storitvami med EU in ZDA.

Vendar pa sporazum iz leta 2007 ni neposredno obravnaval ključnega vprašanja, kot je reforma lastništva letalskih prevoznikov in nadzornih pravil. Začasni sporazum, ki je bil sklenjen ta teden, vključuje tudi zavezo o skupnih naporih za takšno reformo. Zaradi pozitivnih izkušenj z lastnim notranjim trgom si je Evropska unija dolgo prizadevala za takšen dosežek. Unija je bila namreč prepričana, da bi s tem storili ključen korak k odpravi zastarelih pravnih ovir za tuje naložbe v letalski industriji, zaradi katerih se ta panoga doslej ni mogla razvijati kot večina drugih panog. V začasnem sporazumu je predvidena vrsta pobud za reformo. Ko bodo ZDA spremenile svojo zakonodajo in vlagateljem iz EU omogočile večinsko lastništvo v letalskih prevoznikih iz ZDA, bo Unija vlagateljem iz ZDA vzajemno dovolila večinsko lastništvo v svojih letalskih družbah, letalske družbe iz ZDA pa bodo pridobile dodatne pravice dostopa do trgov za lete v EU in iz nje. Uresničevanje teh ciljev se bo redno pregledovalo.

ogajalci so dosegli tudi pomemben napredek glede sodelovanja med regulativnimi organi:

  • S sporazumom se bo okrepilo sodelovanje na področju okoljskih vprašanj, saj bosta pri tržnih ukrepih potrebni medsebojna združljivost in povezanost (npr. pri sistemih trgovanja z emisijami), da se prepreči podvajanje. Sporazum tako spodbuja večjo preglednost pri ukrepih glede hrupa na letališčih in večjo uporabo okolju prijaznih tehnologij, goriv in okolju prijaznega upravljanja zračnega prometa. Takšno sodelovanje je ključnega pomena za učinkovito zmanjšanje ogljikovih emisij v mednarodnem letalskem prometu.

  • Sporazum prvič v zgodovini letalstva vsebuje poseben člen o socialni razsežnosti odnosov na področju letalstva med EU in ZDA. Tako bodo ne le ohranjene obstoječe pravice zaposlenih v letalskih družbah, temveč bo izvajanje sporazuma prispevalo tudi k visokim standardom dela.

  • S sporazumom se bo še okrepilo že tako tesno sodelovanje na področju varnosti s ciljem, da bi bolje uporabili sredstva za odpravo groženj letalskemu sistemu. V tem smislu naj bi spodbujali največje možno zaupanje v varnostne ukrepe drug drugega ter hitre in usklajene odgovore na nove grožnje.

  • S sporazumom bo razširjena vloga Skupnega odbora EU-ZDA, ki spremlja izvajanje sporazuma in usklajuje različna področja sodelovanja regulativnih organov. Z novimi pravili se bodo zmanjšali nepotrebni birokratski postopki (npr. z medsebojnim priznavanjem regulativnih odločitev drug drugega) in odpravilo nepotrebno podvajanje sredstev (npr. s skupnimi pobudami o varnosti, enotnim varnostnim pregledom in olajšanim potovanjem potnikov).

  • Dostop do trgov bo še bolj odprt, ko bodo prevozniki iz EU pridobili dodaten dostop do prometa, ki ga financira vlada ZDA („Fly America“). Pod pogojem, da spremenijo pravni okvir glede omejitev letališkega hrupa, bodo letalski prevozniki iz EU v prihodnosti pridobili nove tržne priložnosti za lete med ZDA in državami zunaj EU. Tudi nekatere ovire za naložbe iz EU in ZDA v letalske družbe iz tretjih držav bodo odpravljene.


Side Bar