Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

IP/10/371

Briselē, 2010. gada 25. martā

Nopietns sasniegums ES un ASV sarunu otrajā posmā par Atvērtas gaisa telpas nolīgumuKomisijas priekšsēdētāja vietnieks S. Kallass atzinīgi novērtē nolīguma projektu

Sīms Kallass, Eiropas Komisijas priekšsēdētāja vietnieks, kas atbildīgs par transporta nozari, atzina, ka šodien otrajā Atvērtas gaisa telpas nolīguma sarunu posmā ES un ASV sarunu dalībnieku panāktā vienošanās par provizorisko nolīgumu ir "būtisks solis uz priekšu". "Ir panākta vienošanās par to, kādā veidā turpināt transatlantiskā aviācijas tirgus paplašināšanu un konsolidāciju. Abas puses ir vienojušās palielināt sadarbību regulējuma jomā un novērst tos šķēršļus tirgus piekļuvei, kuri ir kavējuši pasaules svarīgāko aviācijas tirgu attīstību. Ņemot vērā 2007. gadā noslēgtā ES un ASV Atvērtas gaisa telpas nolīguma veiksmīgo rezultātu, šis nolīguma projekts ir nozīmīgs sasniegums pasaules gaisa satiksmes nozares standartizācijas procesā." No ekonomikas viedokļa aplēsts, ka ES un ASV atvērtas gaisa telpas pilnīga izveide ekonomisko ieguvumu ziņā rada līdz pat 12 miljardiem euro un līdz pat 80 000 jaunu darbavietu. Sarunu dalībnieki ir panākuši vērā ņemamu progresu, vienojoties par jaunu pamatu tam, lai kopā risinātu aviācijas ietekmi uz vidi, kā arī īstenotu uzlabojumus drošības, konkurences un sociālo jautājumu jomā. Jūnijā Spānijas prezidentūras laikā priekšsēdētāja vietnieks S. Kallass iesniegs nolīguma projektu apstiprināšanai transporta ministru padomē.

Pēc sarunu otrā posma uzsākšanas 2008. gada maijā un septiņām turpmākām sarunu kārtām sarunu dalībnieki šodien pabeidza rūpīgo jaunā nolīguma izstrādes darbu. Eiropas Savienība un Amerikas Savienotās Valstis 2007. gadā parakstīja gaisa transporta nolīgumu, kas tiek piemērots kopš 2008. gada 30. marta. Otrā posma nolīgums atbilst pilnvarojumam, kas tika piešķirts ES un ASV pēdējā sammitā 2009. gada novembrī, lai panāktu līdzsvarotu nolīgumu 2010. gadā.

Pirmā posma nolīgums bija, iespējams, svarīgākais gaisa satiksmes pakalpojumu nolīgums pasaulē, atļaujot atvērtu piekļuvi tirgum, lai veiktu gaisa satiksmes pakalpojumus starp visām 27 dalībvalstīm un ASV, – tie ir tirgi, kas kopā veido gandrīz 60 % no globālā aviācijas tirgus. Turklāt šis nolīgums radīja bezprecedenta regulējuma platformu, lai risinātu visas kopējās grūtības saistībā ar ES un ASV gaisa satiksmes pakalpojumiem.

Tomēr 2007. gada nolīgumā netika tiešā veida risināts svarīgs jautājums, proti, aviokompāniju īpašumtiesību un uzraudzības noteikumu reforma. Šajā nedēļā panāktajā provizoriskajā nolīgumā iekļauta apņemšanās iesaistīties procesā, lai uzsāktu šādu reformu. Eiropas Savienība, pamatojoties uz veiksmīgo pieredzi ES iekšējā tirgus jautājumos, jau ilgāku laiku vēlējās panākt šādu rezultātu, pamatojot, ka tas būs svarīgs solis, lai gaisa satiksmes nozarē novērstu novecojušos reglamentējošos ierobežojumus ārvalstu investīciju jomā, kuri liedz minētajai nozarei darboties kā jebkura cita nozare.

Provizoriskajā nolīgumā izklāstīti vairāki stimuli reformas veicināšanai. Kad ASV izdarīs grozījumus savos tiesību aktos, lai ES investori varētu iegādāties vairākumkapitāldaļas ASV aviokompānijās, arī ES atļaus ASV investoriem iegādāties vairākumkapitāldaļas ES aviokompānijās, un ASV aviokompānijas iegūs plašākas tiesības veikt lidojumus no ES un uz to. Sasniegumi šā rezultāta īstenošanā tiks regulāri uzraudzīti.

Sarunu dalībnieki panāca arī būtiskus uzlabojumus attiecībā uz sadarbību regulējuma jomā.

  • Nolīgums stiprinās sadarbību vides jautājumos, paredzot prasības uz tirgu balstītu pasākumu savietojamībai un savstarpējai mijiedarbībai (piemēram, emisiju tirdzniecības shēmas), lai novērstu prasību dublēšanos; veicinot lielāku pārredzamību saistībā ar pasākumiem lidostu radītā trokšņa mazināšanai un sekmējot "zaļo" tehnoloģiju un degvielas izmantošanu un videi nekaitīgāku gaisa satiksmes pārvaldību. Šāda sadarbība ir galvenais elements, lai efektīvi samazinātu oglekļa emisijas starptautiskajā aviācijā.

  • Pirmo reizi aviācijas vēsturē šādā nolīgumā ir iekļauts pants par ES un ASV attiecību sociālajiem aspektiem aviācijas jomā. Tas ne tikai garantēs aviokompāniju darbinieku spēkā esošo juridisko tiesību ievērošanu, bet līdz ar nolīguma īstenošanu nodrošinās tiem labākus darba apstākļus.

  • Šis nolīgums palielinās jau tā augsto sadarbības līmeni drošības jomā, lai labāk sadalītu resursus aviācijas sistēmas apdraudējuma gadījumā, veicinot maksimālu savstarpēju paļāvību uz otras Puses veiktajiem drošības pasākumiem, kā arī tūlītēju un saskaņotu reakciju jaunu apdraudējumu gadījumā.

  • Ar šo nolīgumu plašākas funkcijas tiek piešķirtas Apvienotajai ES un ASV komitejai — organizācijai, kas uzrauga nolīguma īstenošanu un saskaņo dažādos darba virzienus attiecībā uz sadarbību regulējuma jomā. Jaunie noteikumi samazinās birokrātiju (piemēram, tiks savstarpēji atzīti katras puses lēmumi regulējuma jomā) un novērsīs resursu nelietderīgu dublēšanos (piemēram, kopējās drošības iniciatīvas, "vienas pieturas" drošības kontrole, atvieglojumi pasažieru ceļošanai).

  • Piekļuve tirgum tiks veicināta arī turpmāk. ES gaisa pārvadātāji iegūs plašāku piekļuvi ASV valsts finansētajai gaisa satiksmei ("Fly America"). Pēc tam, tiesiskajā regulējumā par ierobežojumiem saistībā ar lidostu radīto troksni tiks veiktas dažas izmaiņas, ES aviokompānijas nākotnē iegūs jaunas komerciālas iespējas, lai veiktu lidojumus starp ASV un valstīm, kas nav ES dalībvalstis. Turklāt tiks novērsti vairāki šķēršļi ES un ASV investīcijām trešo valstu aviokompānijās.


Side Bar