Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/371

Bryssel, 25. maaliskuuta 2010

Läpimurto EU:n ja Yhdysvaltojen Avoin taivas ‑neuvottelujen toisessa vaiheessa: varapuheenjohtaja Kallas kehuu sopimusluonnosta

Liikenteestä vastaava Euroopan komission varapuheenjohtaja Siim Kallas totesi, että alustava sopimus, johon EU:n ja Yhdysvaltojen neuvottelijat pääsivät tänään toisen vaiheen Avoin taivas ‑ilmailusopimuksen neuvotteluissa, on merkittävä edistysaskel. ”Olemme sopineet prosessista, jossa edetään kohti transatlanttisten ilmailumarkkinoiden laajenemista ja konsolidointia. Maailman tärkeimpien ilmailumarkkinoiden kehittymisessä on ollut esteitä, mutta nyt sopimuspuolet ovat sopineet sääntely-yhteistyön lisäämisestä ja markkinoille pääsyn esteiden poistamisesta. Sopimusluonnos pohjautuu vuonna 2007 tehtyyn onnistuneeseen EU:n ja Yhdysvaltojen Avoin taivas ‑sopimukseen, ja se on merkittävä läpimurto maailman ilmailualan normalisointiprosessissa." Kattavan EU:n ja Yhdysvaltojen avoimen ilmailualueen luomisen arvioidaan taloudellisessa mielessä merkitsevän jopa 12 miljardin euron taloudellisia hyötyjä ja jopa 80 000 uutta työpaikkaa. Neuvotteluissa edistyttiin myös merkittävästi ilmailun ympäristövaikutusten yhteisessä käsittelyssä, sillä sitä varten sovittiin uusista puitteista. Myös turvallisuuden, kilpailun ja sosiaalisten kysymysten alalla edistyttiin. Varapuheenjohtaja Kallas esittää sopimusluonnoksen liikenneministerien neuvoston hyväksyttäväksi kesäkuussa Espanjan puheenjohtajakaudella.

Toisen vaiheen neuvottelut aloitettiin toukokuussa 2008, ja seitsemän neuvottelukierrosta on käyty. Tänään neuvottelijat saivat päätökseen uuden sopimuksen yksityiskohdat. Euroopan unioni ja Yhdysvallat allekirjoittivat vuonna 2007 lentoliikennesopimuksen, jota on sovellettu 30. maaliskuusta 2008 lähtien. Uudella sopimuksella täytetään viimeisimmässä EU:n ja Yhdysvaltojen huippukokouksessa marraskuussa 2009 annettu tehtävä tasapainoisen sopimuksen aikaansaamisesta vuonna 2010.

Ensimmäisen vaiheen sopimus oli aikanaan maailman kenties merkittävin lentoliikennesopimus: siinä avattiin lentoliikennemarkkinat kaikkien 27 Euroopan unionin jäsenvaltion sekä Yhdysvaltojen lentoyhtiöille. Nämä markkinat kattavat lähes 60 prosenttia maailman lentoliikenteestä. Sopimuksella luotiin myös ennen näkemätön sääntelyfoorumi, jolla käsitellään kaikkia EU:n ja Yhdysvaltojen lentoliikenteeseen liittyviä asioita.

Vuoden 2007 sopimuksessa ei kuitenkaan käsitelty varsinaisesti keskeistä kysymystä lentoyhtiöiden omistusta ja määräysvaltaa koskevien sääntöjen uudistuksesta. Tällä viikolla tehdyssä alustavassa sopimuksessa osapuolet sitoutuvat käynnistämään kyseiseen uudistukseen johtavan prosessin. Euroopan unionilla on myönteisiä kokemuksia EU:n sisämarkkinoista, ja se on jo pitkään pyrkinyt tulokseen tässä asiassa.

Se olisi EU:n mielestä tärkeä askel ilmailualan vapauttamiseksi ulkomaisiin investointeihin sovelletuista vanhentuneista rajoitteista, jotka estävät ilmailualaa toimimasta kuten mikä tahansa muu talouden ala. Alustavassa sopimuksessa sovitaan useista kannustimista uudistusten vauhdittamiseksi: Kun Yhdysvallat muuttaa lainsäädäntöään salliakseen EU:n sijoittajille enemmistöomistusoikeuden Yhdysvaltojen lentoyhtiöissä, EU sallii vastavuoroisesti Yhdysvaltojen sijoittajille enemmistöomistusoikeuden EU:n lentoyhtiöissä ja antaa Yhdysvaltojen lentoyhtiöille lisää oikeuksia liikennöidä EU:hun ja EU:sta. Etenemistä tätä päämäärää kohti tarkastellaan säännöllisesti.

Neuvottelijat paransivat myös merkittävästi yhteistyötä sääntelyn alalla:

  • Sopimus voimistaa yhteistyötä ympäristökysymyksissä, sillä siinä vaaditaan päällekkäisyyden välttämiseksi, että markkinapohjaiset toimenpiteet (kuten päästökauppajärjestelmät) ovat yhteensopivia; sopimus edistää myös suurempaa avoimuutta lentoasemien melua koskevista toimenpiteistä; lisäksi edistetään vihreitä tekniikoita, polttoaineita ja ilmaliikenteen hallintajärjestelmiä. Tällainen yhteistyö on ensiarvoisen tärkeää kansainvälisen ilmailun hiiliriippuvuuden pienentämiseksi.

  • Ensimmäistä kertaa ilmailun historiassa sopimukseen on otettu EU:n ja Yhdysvaltojen ilmailualan suhteiden sosiaalisista kysymyksistä erityinen artikla. Tällä varmistetaan lentoyhtiöiden työntekijöiden nykyiset lailliset oikeudet, minkä lisäksi sopimus myötävaikuttaa työehtojen parantamiseen.

  • Sopimuksessa parannetaan turvallisuusyhteistyön jo nyt korkeaa tasoa ja osoitetaan resursseja ilmailujärjestelmään kohdistuvien uhkien torjumiseksi. Sopimuksen tavoitteena on, että osapuolet voivat luottaa toistensa turvatoimiin mahdollisimman hyvin, ja siinä edistetään nopeaa ja koordinoitua reagointia uusiin uhkatekijöihin.

  • Sopimus laajentaa myös EU:n ja Yhdysvaltojen sekakomitean tehtäviä, jotka tähän mennessä liittyivät sopimuksen täytäntöönpanon seurantaan ja sääntely-yhteistyön eri osien koordinointiin. Uusilla säännöillä vähennetään byrokratiaa (esimerkiksi siten, että osapuolet tunnustavat toistensa sääntelypäätökset) ja pyritään välttämään resurssien päällekkäisyyttä (esimerkiksi yhteiset turvallisuusaloitteet, yhden luukun turvatoimet, matkustajien matkan helpottaminen).

  • Pääsyä markkinoille lisätään entisestään ja EU:n lentoyhtiöt pääsevät osallistumaan suuremmassa määrin Yhdysvaltojen hallituksen rahoittamaan liikenteeseen ("Fly America"). Kunhan tehdään tiettyjä muutoksia melusta johtuvia lentoasemien rajoituksia koskevaan oikeudelliseen kehykseen, EU:n lentoyhtiöt saavat uusia kaupallisia mahdollisuuksia lentää Yhdysvaltojen ja EU:n ulkopuolisten maiden välillä. Lisäksi poistetaan joitakin esteitä investoinneilta, joita EU ja Yhdysvallat haluavat tehdä kolmansien maiden lentoyhtiöihin.


Side Bar