Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/371

Bρυξέλλες, 25 Mαρτίου 2010

Αξιοσημείωτη πρόοδος στις διαπραγματεύσεις μεταξύ ΕΕ και ΗΠΑ για δεύτερο στάδιο συμφωνίας με αντικείμενο τους ανοικτούς ουρανούς: ο Αντιπρόεδρος κ. Kallas χαιρετίζει το σχέδιο συμφωνίας

Ο κ. Siim Kallas, Αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής αρμόδιος σε θέματα μεταφορών, χαιρέτισε ως «άλμα προς τα εμπρός» την προκαταρκτική συμφωνία στην οποία κατέληξαν σήμερα Ευρωπαίοι και Αμερικανοί διαπραγματευτές για «δεύτερο στάδιο» συμφωνίας αερομεταφορών ανοικτών ουρανών. «Συμφωνήθηκε διαδικασία προς περαιτέρω επέκταση και εδραίωση της αγοράς υπερατλαντικών αερομεταφορών. Αμφότερες οι πλευρές συμφώνησαν να εντείνουν την κανονιστική συνεργασία και να άρουν τα εμπόδια πρόσβασης στην αγορά τα οποία παρακώλυαν την ανάπτυξη μιας από τις σημαντικότερες αγορές αερομεταφορών στον κόσμο. Στηριζόμενο στην επιτυχία της συμφωνίας ανοικτών ουρανών ΕΕ-ΗΠΑ του 2007, το παρόν σχέδιο συμφωνίας αντιπροσωπεύει αποφασιστικό βήμα στη διαδικασία ομαλοποίησης του κλάδου των αεροπορικών εταιρειών παγκοσμίως». Από οικονομική άποψη, η δημιουργία ενός πλήρως ανοικτού αεροπορικού χώρου ΕΕ-ΗΠΑ υπολογίσθηκε ότι θα αποφέρει όφελος ύψους έως 12 δις ευρώ και έως 80.000 νέες θέσεις εργασίας. Κατά τις διαπραγματεύσεις σημειώθηκε σημαντική πρόοδος στην επίτευξη συμφωνίας για ένα νέο πλαίσιο από κοινού αντιμετώπισης των περιβαλλοντικών επιπτώσεων των αερομεταφορών, όπως επίσης στα θέματα ασφάλειας των αερομεταφορών από έκνομες ενέργειες, ανταγωνισμού και κοινωνικών υποθέσεων. Ο Αντιπρόεδρος κ. Kallas θα υποβάλει στο Συμβούλιο Υπουργών Μεταφορών το σχέδιο συμφωνίας προς έγκριση τον Ιούνιο, υπό την ισπανική προεδρία.

Μετά την έναρξη του δεύτερου σταδίου διαπραγματεύσεων τον Μάιο 2008 και επτά ακόμη γύρους διαπραγματεύσεων, οι διαπραγματευτές ολοκλήρωσαν σήμερα τις λεπτομερείς εργασίες για μια νέα συμφωνία. Η Ευρωπαϊκή Ένωση και οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής είχαν το 2007 υπογράψει συμφωνία αεροπορικών μεταφορών, η οποία άρχισε να εφαρμόζεται από τις 30 Mαρτίου 2008. Η συμφωνία αυτή εκπληρώνει την εντολή της τελευταίας Διάσκεψης Κορυφής ΕΕ-ΗΠΑ του Νοεμβρίου 2009 να επιτευχθεί ισόρροπη συμφωνία το 2010.

Η συμφωνία πρώτου σταδίου υπήρξε αναμφισβήτητα η σημαντικότερη συμφωνία αεροπορικών μεταφορών στον κόσμο, διότι επέτρεψε την πρόσβαση σε μια ανοικτή αγορά αεροπορικών μεταφορών μεταξύ και των 27 κρατών μελών και των ΗΠΑ – αγορές οι οποίες συνολικά απαρτίζουν σχεδόν το 60 τοις εκατό των αεροπορικών μεταφορών παγκοσμίως. Επίσης, η συμφωνία διαμόρφωσε μια άνευ προηγουμένου κανονιστική βάση αντιμετώπισης όλων των θεμάτων που απασχολούν και τις δύο πλευρές στις αεροπορικές γραμμές μεταξύ ΕΕ-ΗΠΑ.

Ωστόσο, η συμφωνία του 2007 δεν πραγματευόταν απευθείας το καίριο θέμα της μεταρρύθμισης των κανόνων κυριότητας και ελέγχου των αεροπορικών εταιρειών.

Η προσωρινή συμφωνία που επιτεύχθηκε αυτή την εβδομάδα περιέχει δέσμευση κίνησης της διαδικασίας για μια τέτοια μεταρρύθμιση. Η Ευρωπαϊκή Ένωση, βασιζόμενη στη θετική εμπειρία της εσωτερικής αγοράς της ΕΕ, άσκησε μεγάλη πίεση προς αυτή την κατεύθυνση, υποστηρίζοντας ότι μια τέτοια έκβαση θα ήταν σημαντικό βήμα προς τα εμπρός που θα απελευθέρωνε τον κλάδο των αεροπορικών εταιρειών από τους απαρχαιωμένους κανονιστικούς περιορισμούς στο πεδίο των ξένων επενδύσεων, οι οποίοι τον εμποδίζουν να δραστηριοποιείται όπως οποιοσδήποτε άλλος κλάδος. Η προσωρινή συμφωνία θέτει ορισμένα κίνητρα για να ενθαρρυνθεί η μεταρρύθμιση: όταν οι ΗΠΑ αλλάξουν τη νομοθεσία τους για να επιτραπεί η κατά πλειοψηφία κυριότητα αμερικανικών αεροπορικών εταιρειών από Ευρωπαίους επενδυτές, η ΕΕ αντίστοιχα θα επιτρέψει την κατά πλειοψηφία κυριότητα ευρωπαϊκών αεροπορικών εταιρειών από Αμερικανούς επενδυτές και οι αμερικανικές αεροπορικές εταιρείες θα ωφεληθούν από πρόσθετα δικαιώματα πρόσβασης στην αγορά από και προς την ΕΕ. Η πρόοδος που σημειώνεται στο θέμα αυτό θα επανεξετάζεται κατά τακτά διαστήματα.

Οι διαπραγματευτές σημείωσαν επίσης σημαντική πρόοδο όσον αφορά την κανονιστική συνεργασία:

  • Η συμφωνία θα εντείνει τη συνεργασία σε περιβαλλοντικά θέματα διότι απαιτεί συμβατότητα και αλληλεπίδραση των αγορακεντρικών μέτρων (όπως τα καθεστώτα εμπορίας εκπομπών) ώστε να αποφεύγεται η αλληλεπικάλυψη, προωθεί μεγαλύτερη διαφάνεια στα μέτρα που αφορούν τον θόρυβο στους αερολιμένες και προάγει τις οικολογικές τεχνολογίες, τα οικολογικά καύσιμα και την οικολογική διαχείριση της εναέριας κυκλοφορίας. Η συνεργασία αυτή είναι καίριας σημασίας για να καταργηθούν τα ανθρακούχα καύσιμα στις διεθνείς αεροπορικές μεταφορές.

  • Για πρώτη φορά στην ιστορία των αερομεταφορών, η συμφωνία περιέχει ειδικό άρθρο για την κοινωνική διάσταση των αεροπορικών σχέσεων ΕΕ-ΗΠΑ. Με τον τρόπο αυτό όχι μόνον θα διασφαλισθούν τα νόμιμα δικαιώματα των εργαζομένων στις αεροπορικές εταιρείες, αλλά η εφαρμογή της συμφωνίας θα συντελέσει στην επιβολή υψηλών προτύπων εργασίας.

  • Η συμφωνία θα ανεβάσει το ήδη υψηλό επίπεδο συνεργασίας στο πεδίο της ασφάλειας από έκνομες ενέργειες για την καλύτερη διάθεση των πόρων αντιμετώπισης των απειλών του συστήματος αεροπορικών μεταφορών με την προώθηση της μέγιστης αμοιβαίας στήριξης στα μέτρα ασφάλειας κάθε πλευράς, καθώς και της ταχύρρυθμης και συντονισμένης αντίδρασης σε νέες απειλές.

  • Η συμφωνία διευρύνει περαιτέρω τον ρόλο της Κοινής Επιτροπής ΕΕ-ΗΠΑ, του οργάνου το οποίο παρακολουθεί την εφαρμογή της συμφωνίας και συντονίζει τις διάφορες εργασίες κανονιστικής συνεργασίας. Με τους νέους κανόνες θα μειωθεί ο διοικητικός φόρτος (π.χ. με την αμοιβαία αναγνώριση των κανονιστικών αποφάσεων αμφοτέρων των πλευρών) και θα αποφευχθεί η περιττή σπατάλη πόρων λόγω επανάληψης προσπαθειών (π.χ. από κοινού πρωτοβουλίες στην ασφάλεια πτήσεων, ενιαία ασφάλεια, διευκόλυνση των επιβατών στο ταξίδι τους).

  • Η πρόσβαση στην αγορά θα διευκολυνθεί ακόμη περισσότερο, καθώς οι ευρωπαϊκές αεροπορικές εταιρείες θα έχουν μεγαλύτερη πρόσβαση στη χρηματοδοτούμενη από την αμερικανική κυβέρνηση αεροπορική κίνηση («Fly America»). Εφόσον επέλθουν ορισμένες αλλαγές στο νομικό πλαίσιο που αφορά τους περιορισμούς λόγω του θορύβου στους αερολιμένες, οι αεροπορικές εταιρείες της ΕΕ θα αποκτήσουν στο μέλλον νέες εμπορικές ευκαιρίες να εκτελούν πτήσεις μεταξύ των ΗΠΑ και χωρών μη μελών της ΕΕ. Θα αρθούν επίσης ορισμένα εμπόδια στις επενδύσεις της ΕΕ και των ΗΠΑ σε τρίτες χώρες.


Side Bar