Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/371

Брюксел, 25 март 2010 г.

Пробив на преговорите между ЕС и САЩ за втори етап на „Открито небе“: заместник-председателят Калас приветства проекта за споразумение

Сийм Калас — заместник-председател на Европейската комисия, отговарящ за транспорта — приветства като „голяма стъпка напред“ предварителното споразумение, постигнато днес в преговорите между ЕС и САЩ по „втори етап“ на споразумението „Открито небе“ в областта на въздухоплаването. „Договорен бе процес за по-нататъшно разрастване и укрепване на трансатлантическия въздухоплавателен пазар. Двете страни се споразумяха да засилят сътрудничеството си в областта на регулирането и да премахнат бариерите пред достъпа до пазара, които забавят развитието на най-важния въздухоплавателен пазар в света. Основаваща се на успеха на споразумението „Открито небе“ от 2007 г., постигнатата предварителна договореност представлява значителен пробив в процеса на нормализиране на сектора на международния въздушен транспорт. Според икономически оценки създаването на изцяло открито въздушно пространство между ЕС и САЩ може да донесе ползи в размер до 12 милиарда евро и да доведе до създаването на 80 000 нови работни места. Преговарящите страни постигнаха значителен напредък и в договарянето на нова рамка за съвместно справяне с последиците от въздухоплаването за околната среда, както и напредък в областта на сигурността и конкуренцията, а също и по въпроси от социален характер. Проектът за споразумение ще бъде представен от заместник-председателя Калас за одобрение на Съвета на транспортните министри по време на испанското председателство през юни.

След седем кръга преговори по втория етап, започнали през май 2008 г., преговарящите страни приключиха днес задълбочената работа по ново споразумение. Европейският съюз и САЩ подписаха през 2007 г. споразумение в областта на въздушния транспорт, чието прилагане започна от 30 март 2008 г. Сегашното споразумение е в изпълнение на мандата, даден на последната среща на високо равнище между ЕС и САЩ през ноември 2009 г., за постигане на балансирано споразумение през 2010 г.

На своя първи етап споразумението вероятно беше най-значимото в света в областта на въздухоплавателните услуги, като позволи свободен достъп до пазара на полети между всички 27 държави-членки и САЩ — пазар с дял от почти 60 % в световния. Освен това, то създаде безпрецедентна регулаторна платформа за разглеждане на всички въпроси, които са от значение и за двете страни във връзка с полетите между ЕС и САЩ.

Споразумението от 2007 г. обаче не се отнася пряко до ключовия проблем за реформа в правилата за собственост над авиолиниите и за контрол върху тях. Постигнатото тази седмица предварително споразумение включва ангажимент за принос в осъществяването на тази реформа. Въз основа на своя положителен опит с вътрешния пазар на ЕС, Европейският съюз от дълго време настояваше за такъв резултат с обосновката, че той би представлявал важна крачка към освобождаване на сектора на въздушния транспорт от остарелите регулаторни ограничения в областта на външното инвестиране, които му пречат да действа както всеки друг сектор на икономиката. Предварителното споразумение съдържа редица стимули, за да се насърчи извършването на реформа: когато САЩ променят своето законодателство, така че то да позволява на инвеститори от ЕС мажоритарна собственост върху американски авиолинии, ЕС на реципрочна основа ще позволи на инвеститори от САЩ мажоритарна собственост върху европейски авиолинии, а авиолиниите от САЩ ще се възползват от допълнителни права за достъп до пазара на полети до ЕС и от него. Напредъкът в осъществяването на тази реформа ще бъде наблюдаван редовно.

Преговарящите страни постигнаха също така значителни подобрения по отношение на сътрудничеството в областта на регулирането:

  • Споразумението ще доведе до засилване на сътрудничеството по въпроси на опазването на околната среда чрез изискване за съвместимост и взаимодействие на основаващи се на пазара мерки (като например схеми за търговия с емисии) за избягване на дублирането; чрез насърчаване на по-голяма прозрачност на мерките за борба с шума в близост до летища; и чрез разработване на екологосъобразни технологии, горива и методи за управление на въздушното движение. Това сътрудничество е от ключово значение за действително намаляване на въглеродните емисии на международния въздушен транспорт.

  • За пръв път в историята на въздухоплаването, споразумението включва специален член относно социалното измерение на отношенията между ЕС и САЩ в областта на въздухоплаването. Това ще гарантира не само запазване на съществуващите законни права на служителите на авиолиниите, но и приноса на прилагането на споразумението за високи трудови стандарти.

  • Споразумението ще повиши допълнително вече високото равнище на сътрудничество в областта на сигурността за по-добро разпределение на ресурси за справяне със заплахи в системата на въздухоплаването чрез насърчаване на максимално взаимно доверие в мерките за сигурност на другата страна, както и бързо и съгласувано реагиране на нови заплахи.

  • Споразумението допълнително разширява ролята на Съвместния комитет ЕС-САЩ — органът, който наблюдава прилагането на споразумението и координира различните направления на работа по сътрудничеството в областта на регулирането. Новите правила ще намалят бюрокрацията (например чрез взаимно признаване на регулаторните решения на другата страна) и ще позволят да се избегне излишно дублиране на ресурси (например чрез съвместни инициативи за безопасност, проверка за сигурност на едно гише, улесняване на пътниците в тяхното пътуване).

  • Достъпът до пазара ще се разшири още повече, като превозвачите от ЕС ще получат по-голям достъп до трафика, финансиран от правителството на САЩ (по програмата Fly America). При условие че се направят някои промени в правната рамка за ограничения на шума в близост до летища, авиолинии от ЕС ще получат в бъдеще нови търговски възможности за полети между САЩ и държави извън ЕС. Освен това ще бъдат премахнати редица пречки за инвестиции от ЕС и САЩ в авиолинии в трети държави.


Side Bar