Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/ 10/36

Bryssel den 20 januari 2010

EU inviger Europeiska året 2010: Stoppa fattigdomen NU!

I morgon inviger Europeiska kommissionen och EU:s spanska ordförandeskap Europeiska året 2010 för bekämpning av fattigdom och social utestängning. Med parollen ”Stoppa fattigdomen NU!" vill man under 2010 ge kampen mot fattigdomen en central plats i hela EU. Var sjätte europé är direkt drabbad av fattigdom. I morgon inviger Europeiska kommissionens ordförande José Manuel Durão Barroso och Spaniens premiärminister José Luis Rodriguez Zapatero Europeiska året i Madrid.

– Kampen mot fattigdom och social utestängning ingår i insatserna för att komma ur krisen. Alltför ofta är det de sårbara i samhället som drabbas hårdast av den ekonomiska nedgångens effekter. Därför bör Europeiska året 2010 göra människor mer medvetna om problemen och driva på så att vi uppnår ett mer integrerat samhälle. Detta ingår i EU:s framtida 2020-strategi som jag föreslagit, säger kommissionens ordförande José Manuel Durão Barroso .

- Varje dag må ste var sjätte europé kämpa för att få sin ekonomi att gå ihop, men även alla andra och samhället som helhet kan drabbas av fattigdom. Även om det är medlemsstaterna som har de flesta möjligheterna att angripa fattigdomen, förväntar sig tre fjärdedelar av Europas befolkning att även EU hjälper till. Europeiska året placerar frågan högst upp på dagordningen, så att hela Europa tillsammans kan bekämpa fattigdom och social utestängning, tillägger Vladimír Špidla, kommissionsledamot med ansvar för sysselsättning, sociala frågor och lika möjligheter.

Nästan 80 miljoner européer, vilket är 17 % av alla som bor i EU, lever för närvarande under fattigdomströskeln. Detta alarmerande faktum har vunnit starkt gehör i den allmänna opinionen, vilket framgår av en nyligen genomförd Eurobarometer-undersökning om attityder till fattigdomen (se även IP/09/1585 ). Den överväldigande merparten européer (73 %) anser att fattigdomen är utbredd i deras länder, och 89 % uppmanar sina regeringar att snabbt angripa problemet. Medan de flesta anser att deras egna regeringar har det främsta ansvaret förväntar sig dock 74 % att även EU gör en betydande insats.

Syftet med Europeiska året 2010 är att såväl viktiga aktörer som regeringar och arbetsmarknadens parter som allmänheten ska bli mer medvetna om den europeiska fattigdomens orsaker och konsekvenser. Man vill också mobilisera dessa olika grupper i kampen mot fattigdomen, främja social integration och få fram klara åtaganden från EU och de olika medlemsstaternas sidan hur de avser att angripa fattigdom och social utestängning.

Europeiska årets verksamhet kommer till stor del att vara decentraliserad, och alla 29 deltagande länder (de 27 EU-länderna samt Norge och Island) ska utarbeta egna program. Det finns en budget på 17 miljoner euro till informationskampanjer på europeisk och nationell nivå och till hundratals projekt som är kopplade till de olika prioriteringarna i de deltagande länderna.

I Europeiska årets kommunikationskampanj ingår en tävling för journalister, ett konstnärligt initiativ och två ”fokusveckor”, där ett stort antal nationella evenemang kommer att äga rum i hela EU under två veckor i maj och oktober. Europeiska året avslutas med en konferens den 17 december i Bryssel under EU:s belgiska ordförandeskap.

På kampanjens webbpla ts ( http://www.2010againstpoverty.eu ) finns en plattform för medarbetare avsedd att främja arbete i nätverk och gemensamma initiativ mellan de viktigaste aktörerna som civilsamhället eller lokala och regionala myndigheter På webbsidan kommer man också att lyfta fram evenemang i de deltagande länderna.

Se även Memo 10/08

Mer information

Europeiska året för bekämpning av fattigdom och social utestängning

http://www.2010againstpoverty.eu/

Video News Release : Poverty is still a reality in Europe

http://www.tvlink.org/mediadetails.php?key=a4caf6e35e7b306be79b&title=Poverty+is+still+a+reality+in+Europe&titleleft=Social%20affairs

Eurobarometer -undersökning om attityder gentemot fattigdom och social utestängning – fullständig rapport, sammanfattning och faktablad för de olika länderna

http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/eb_special_en.htm


Side Bar