Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/36

Bruxelles, 20 ianuarie 2010

UE lansează Anul european 2010: Stop sărăciei acum!

Comisia Europeană și președinția spaniolă a UE vor lansa mâine Anul european 2010 de luptă împotriva sărăciei și excluziunii sociale. Sub sloganul „Stop sărăciei acum!”, campania are drept obiectiv plasarea luptei împotriva sărăciei – care afectează direct un european din șase – în centrul atenției în întreaga UE în decursul anului 2010. Președintele Comisiei Europene, José Manuel Durão Barroso, și prim-ministrul spaniol José Luis Rodriguez Zapatero vor inaugura Anul printr-o ceremonie de lansare care va avea loc mâine la Madrid.

„Combaterea sărăciei și a excluziunii sociale face parte integrantă din efortul de a ieși din criză. Mult prea frecvent, tocmai persoanele cele mai vulnerabile dintr-o societate sfârșesc prin a fi cel mai tare lovite de impacturile unei recesiuni. Din aceste motive, Anul european 2010 trebuie să acționeze ca un catalizator pentru a spori sensibilizarea și a impulsiona construirea unei societăți mai favorabile incluziunii, care face parte integrantă din viitoarea strategie a UE pentru anul 2020 pe care am propus-o” a subliniat Președintele Comisiei, José Manuel Durão Barroso.

Vladimír Špidla, comisarul european pentru ocuparea forței de muncă, afaceri sociale și egalitatea de șanse a adăugat: „O persoană din șase în Europa trăiește cu greu de pe o zi pe alta, dar sărăcia ne poate afecta și pe noi, ceilalți – și societatea noastră în întregul ei. Majoritatea instrumentelor de luptă împotriva sărăciei se află la nivel național, dar trei sferturi dintre europeni se așteaptă la ajutor și din partea UE. Anul european plasează această problemă pe prima pagină a agendei, pentru ca întreaga Europă să își unească forțele în lupta împotriva sărăciei și excluziunii sociale.”

Aproape 80 de milioane de europeni – sau 17% dintre cetățenii din întreaga UE – trăiesc la ora actuală sub pragul sărăciei. Acest fapt alarmant provoacă o puternică reacție a opiniei publice, conform unui sondaj Eurobarometru recent privind atitudinile față de sărăcie (a se vedea și IP/09/1585 ). Marea majoritate a europenilor (73%) consideră că sărăcia este o problemă larg răspândită în țara lor, în timp ce 89% doresc acțiuni urgente din partea guvernelor lor pentru a soluționa această problemă. În timp ce majoritatea oamenilor consideră că guvernul lor este principalul responsabil în această privință, 74% dintre cetățeni așteaptă în același timp ca Uniunea Europeană să își asume un rol important.

Anul european 2010 are drept obiectiv sensibilizarea față de cauzele și consecințele sărăciei în Europa, atât a actorilor-cheie, cum sunt guvernele și parte nerii sociali, cât și a publicului larg. În plus, se dorește mobilizarea acestor parteneri diferiți în lupta împotriva sărăciei, promovarea integrării sociale și a incluziunii și încurajarea adoptării de obiective clare în elaborarea de politici UE și naționale pentru lupta împotriva sărăciei și excluziunii sociale.

Activitățile Anului vor fi în mare parte descentralizate. Fiecare dintre cele 29 de țări participante (27 de țări membre UE plus Norvegia și Islanda) a elaborat propriul program național. Campaniile de sensibilizare la nivel european și național și sutele de proiecte legate de diferite priorități naționale vor fi susținute dintr-un buget de 17 milioane EUR.

Campania de comunicare a Anului european va cuprinde un concurs pentru jurnaliști, o inițiativă artistică și două „săptămâni obiectiv”, în care diferite evenimente naționale din întreaga UE se vor concentra în două săptămâni din mai și octombrie. Anul se va încheia printr-o conferință recapitulativă la Bruxelles, la 17 decembrie, sub președinția belgiană a UE.

Site-ul web al campaniei (http://www.2010againstpoverty.eu) include o platformă de parteneriat pentru stimularea creării de rețele și inițiative comune ale actorilor-cheie, cum sunt organizațiile societății civile și autoritățile locale și regionale. Site-ul web va prezenta, de asemenea, evenimente desfășurate în toate țările participante.

A se vedea, de asemenea, Memo 10/08

Informații suplimentare

Anul european de luptă împotriva sărăciei și excluziunii sociale (2010)

http://www.2010againstpoverty.eu

Video News Release : Poverty is still a reality in Europe

http://www.tvlink.org/mediadetails.php?key=a4caf6e35e7b306be79b&title=Poverty+is+still+a+reality+in+Europe&titleleft=Social%20affairs

Sondaj Eurobarometru privind atitudinile față de sărăcie și excluziune socială (raport complet, raport de sinteză și fișe informative pentru fiecare țară)

http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/eb_special_en.htm


Side Bar