Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/36

Briuselis , 2010 m. sausio 20 d.

ES pradeda 2010 –uosius Europos metus raginimu įveikti skurdą

Europos Komisija ir ES pirmininkaujanti Ispanija rytoj paskelbs 2010–uosius Europos kovos su skurdu ir socialine atskirtimi metais. Šūkiu „Įveikime skurdą!“ kviečiama kovoti su skurdu, kurį tiesiogiai patiria vienas iš šešių europiečių; šiai kovai ES 2010 m. skirs didžiausią dėmesį. Europos Komisijos Pirmininkas José Manuelis Durão Barroso ir Ispanijos Ministras Pirmininkas José Luisas Rodríguezas Zapatero kovos su skurdu metus pradės rytdienos renginiu Madride.

„Tik kovodami su skurdu ir socialine atskirtimi įveiksime krizę. Taip jau yra, kad dažniausiai nuo ekonominio nuosmukio poveikio labiausiai nukenčia pažeidžiamiausi visuomenės nariai. Todėl 2010–ieji Europos metai turėtų padėti skleisti informaciją apie šią problemą ir suteikti impulsą labiau socialiai integruotai visuomenei sukurti. Tai neatsiejama mano pasiūlytos 2020 m. ES strategijos dalis“, – sakė Komisijos Pirmininkas José Manuelis Durão Barroso.

Už užimtumą, socialinius reikalus ir lygias galimybes atsakingas ES Komisijos narys Vladimíras Špidla pridėjo: „Vienas iš šešių žmonių Europoje kasdien kovoja, kad sudurtų galą su galu, tačiau skurdas gali paveikti ir mus visus, taip pat ir visuomenę. Nors dauguma skurdo mažinimo priemonių yra nacionalinio lygmens, trys ketvirtadaliai europiečių tikisi ir ES pagalbos. Europos kovos su skurdu metai paskatins šiam klausimui darbotvarkėje skirti daugiau dėmesio, kad visa Europa galėtų suvienyti jėgas kovai su skurdu ir socialine atskirtimi.“

Beveik 80 milijonų europiečių – arba 17 % Europos Sąjungos gyventojų – šiuo metu gyvena žemiau skurdo ribos. Naujausio „Eurobarometro“ atlikto požiūrių į skurdą tyrimo duomenimis, šis nerimą keliantis faktas labai rūpi visuomenei (žr. IP/09/1585 ). Didžioji dalis europiečių (73 %) mano, kad jų šalyje skurdas yra plačiai paplitusi problema, o 89 % nori, kad jų vyriausybė imtųsi skubių šios problemos sprendimo veiksmų. Nors dauguma žmonių mano, kad už tai visų pirma atsako nacionalinės vyriausybės, tačiau 74 % gyventojų tikisi, kad ir ES atliks svarbų vaidmenį.

2010–uosius paskelbus Europos kovos su skurdu metais siekiama, kad tiek pagrindiniai dalyviai (vyriausybės ir socialiniai partneriai), tiek visuomenė apskritai būtų geriau informuoti apie skurdo Europoje priežastis ir padarinius. Taip pat siekiama šiuos įvairius partnerius suvienyti kovai su skurdu, skatinti socialinę integraciją ir įtrauktį, ir paraginti prisiimti aiškius įsipareigojimus parengti ES ir nacionalinę skurdo ir socialinės atskirties įveikimo politiką.

Europos kovos su skurdu metų veiksmai daugiausia bus decentralizuoti – visos 29 dalyvaujančios valstybės (27 ES valstybės, Norvegija ir Islandija) vykdys nacionalines programas. 17 milijonų EUR biudžetas skirtas Europos ir nacionalinio lygmens visuomenės informavimo kampanijoms ir šimtams nacionalinių projektų, susijusių su įvairiais nacionaliniais prioritetais, remti.

Europos metų informavimo kampaniją sudaro žurnalistų konkursas, meno iniciatyva ir dvi teminės savaitės (gegužės ir spalio mėnesį), per kurias visoje ES vyks įvairių nacionalinių renginių. Metų baigiamoji konferencija įvyks gruodžio 17 d. Briuselyje, Belgijai pirmininkaujant ES.

Kampanijos interneto svetainėje ( http://www.2010againstpoverty.eu/ ) veikia sistema partnerių bendradarbiavimo tinklui kurti ir pagrindinių dalyvių, pvz., pilietinės visuomenės, vietinių ir regioninių institucijų iniciatyvoms skatinti. Interneto svetainėje bus pristatomi renginiai, vykstantys kiekvienoje dalyvaujančių valstybių.

Taip pat žr. Memo 10/08

Daugiau informacijos:

Europos kovos su skurdu ir socialine atskirtimi metai (2010 m.)

http://www.2010againstpoverty.eu/

Video News Release : Poverty is still a reality in Europe

http://www.tvlink.org/mediadetails.php?key=a4caf6e35e7b306be79b&title=Poverty+is+still+a+reality+in+Europe&titleleft=Social%20affairs

„Eurobarometro“ atlikto požiūrių į sku rdą ir socialinę atskirtį tyrimas (išsami ataskaita, ataskaitos santrauka ir valstybių duomenys)

http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/eb_special_en.htm


Side Bar