Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/36

Bryssel 20. tammikuuta 2010

EU käynnistää Euroopan teemavuoden 2010 – Poistetaan köyhyys. Nyt!

Euroopan komissio ja EU:n puheenjohtajavaltio Espanja käynnistävät huomenna Euroopan köyhyyden ja sosiaalisen syrjäytymisen torjunnan teemavuoden 2010. ”Poistetaan köyhyys. Nyt!” -sloganin avulla kampanja pyrkii nostamaan köyhyyden torjunnan keskeiseen asemaan koko Euroopassa vuonna 2010, sillä köyhyys vaikuttaa suoraan joka kuudenteen eurooppalaiseen. Euroopan komission puheenjohtaja José Manuel Durão Barroso ja Espanjan pääministeri José Luis Rodríguez Zapatero käynnistävät teemavuoden huomenna Madridissa pidettävässä aloitustapahtumassa.

”Köyhyyden ja sosiaalisen syrjäytymisen torjunta ovat olennainen osa talouskriisistä selviytymistä. Liian usein juuri yhteiskunnan heikoimmassa asemassa olevat kärsivät eniten laman vaikutuksista. Siksi Euroopan teemavuoden 2010 olisi kannustettava lisäämään tietoisuutta ja rakentamaan perustaa osallistavammalle yhteiskunnalle, joka on merkittävä osa ehdottamaani EU:n tulevaa strategiaa 2020”, totesi komission puheenjohtaja José Manuel Durão Barroso.

Työllisyys-, sosiaali- ja tasa-arvoasioista vastaava komissaari Vladimír Špidla lisäsi, että ”joka kuudes eurooppalainen joutuu päivittäin kamppailemaan toimeentulonsa puolesta. Mutta köyhyys koskettaa muitakin – se koskettaa koko yhteiskuntaa. Vaikka köyhyyden torjuntatoimia toteutetaan pääasiallisesti kansallisella tasolla, kolme neljännestä eurooppalaisesta odottaa myös EU:n tekevän osansa. Teemavuodella korostetaan asian tärkeyttä, jotta koko Eurooppa yhdistäisi voimansa köyhyyden ja sosiaalisen syrjäytymisen torjumiseksi.”

Melkein 80 miljoonaa eurooppalaista – noin 17 % koko EU:n väestöstä – elää tällä hetkellä köyhyysrajan alapuolella. Äskettäisen köyhyyteen liittyviä asenteita koskevan eurobarometrikyselyn mukaan yleinen mielipide on reagoinut tähän tietoon voimakkaasti (ks. myös IP/09/1585 ). Useimmat eurooppalaiset (73 %) pitävät köyhyyttä laajalle levinneenä ongelmana kotimaassaan ja 89 prosenttia toivoo hallitukselta kiireellisiä toimia ongelman ratkaisemiseksi. Vaikka suurin osa ihmisistä katsoo asian olevan heidän oman maansa hallituksen vastuulla, silti 74 prosenttia odottaa myös EU:lta merkittävää panosta.

Euroopan teemavuodella 2010 pyritään lisäämään sekä tärkeimpien toimijoiden, kuten hallitusten ja työmarkkinaosapuolten, että suuren yleisön tietoisuutta Euroopassa esiintyvän köyhyyden syistä ja seurauksista. Lisäksi pyrkimyksenä on herättää eri osapuolet toimimaan köyhyyden torjumiseksi, edistää sosiaalista integraatiota ja osallisuutta sekä rohkaista selkeään sitoutumiseen köyhyyden ja sosiaalisen syrjäytymisen torjuntaa koskevien politiikkojen laatimiseksi sekä EU:ssa että jäsenvaltioissa.

Teemavuoden toimet on hajautettu. Kaikilla 29 osallistuvalla maalla (27 EU:n jäsenvaltiota sekä Norja ja Islanti) on oma kansallinen ohjelmansa. Teemavuoden 17 miljoonan euron budjetista tuetaan Euroopan laajuisia ja kansallisia valistuskampanjoita sekä satoja kansallisia projekteja, joilla on eri maissa eri painopisteitä.

Teemavuo den tiedotuskampanjaan kuuluvat journalistikilpailu, taidealoite ja kaksi teemaviikkoa. Näiden kahden, touko- ja lokakuussa vietettävän teemaviikon aikana järjestetään useita kansallisia tapahtumia ympäri Eurooppaa. Teemavuosi päättyy Belgian puheenjohtajakaudella Brysselissä 17. joulukuuta pidettävään päätöskonferenssiin.

Kampanjan verkkosivuilla ( http://www.2010againstpoverty.eu ) on kumppanuusfoorumi, jolla rohkaistaan tärkeimpiä toimijoita, kuten kansalaisjärjestöjä sekä paikallisia ja alueellisia viranomaisia, verkottumaan ja osallistumaan yhteisaloitteisiin. Lisäksi verkkosivuilla esitellään eri osallistujamaissa järjestettäviä tapahtumia.

Ks. myös Memo 10/08

Lisätietoja

Euroopan köyhyyden ja sosiaalisen syrjäytymisen torjunnan teemavuosi 2010

http://www.2010againstpoverty.eu

Video News Release : Poverty is still a reality in Europe

http://www.tvlink.org/mediadetails.php?key=a4caf6e35e7b306be79b&title=Poverty+is+still+a+reality+in+Europe&titleleft=Social%20affairs

Köyhyyteen ja sosiaaliseen syrjäytymiseen liittyviä asenteita koskeva eurobarometrikysely (raportti kokonaisuudessaan, yhteenveto ja maita koskevat tiedot)

http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/eb_special_en.htm


Side Bar