Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/36

Bruxelles, den 20 . januar 2010

EU søsætter det europæiske år 2010: Stop fattigdommen nu!

Europa-Kommissionen og det spanske EU-formandskab søs ætter i morgen det europæiske år for bekæmpelse af fattigdom og social udstødelse 2010. Under sloganet "Stop fattigdommen nu!" sigtes der med kampagnen mod at sætte kampen mod fattigdom – der direkte berører hver sjette europæer – i centrum for opmærksomheden i EU i 2010. Europa-Kommissionen formand, José Manuel Barroso, og den spanske premierminister, José Luis Rodríguez Zapatero, vil i morgen være med til at lancere året ved et arrangement i Madrid.

"For at komme ud af krisen må vi gå helhjertet ind i bekæmpelsen af fattigdom og social udstødelse. Det er ofte de sårbare i samfundet, der bliver ramt hårdest af lavkonjunkturernes følgevirkninger. Derfor bør det europæiske år 2010 fungere som en katalysator, som kan gøre folk mere bevidste om problemet og være med til at skabe et mere rummeligt samfund. Dette er en integrerende del af EU's kommende strategi for tiden frem til 2020, som jeg har fremsat forslag til," sagde Kommissionens formand, José Manuel Barroso.

Vladimír Špidla, EU-kommissær for beskæftigelse, sociale anliggender, arbejdsmarkedsforhold og ligestilling, tilføjede: "Hver sjette europæer kæmper hver dag med at få pengene til at slå til, men fattigdom kan også berøre resten af os – og hele samfundet. De fleste redskaber til at bekæmpe fattigdom findes på nationalt niveau, men tre fjerdedele af befolkningen forventer, at også EU gør noget. I det europæiske år kommer dette problem til at stå øverst på dagsordenen, så hele Europa kan stå sammen om at bekæmpe fattigdom og social udstødelse."

Næsten 80 mio. europæ ere eller 17 % af befolkningen i Europa lever i dag under fattigdomsgrænsen. Disse skræmmende tal finder genklang i den offentlige opinion ifølge en ny Eurobarometerundersøgelse om holdningen til fattigdom (se også IP/09/1585 ). Langt størstedelen af europæerne (73 %) siger, at fattigdom er et udbredt problem i deres eget land, og 89 % ønsker, at deres regering yder en indsats for at løse problemet med det samme. De fleste mener, at deres egen regering bør være hovedansvarlig for denne opgave, mens 74 % forventer, at også EU yder en afgørende indsats.

Et af formålene med det europæiske år 2010 er at øge opmærksomheden omkring årsagerne til og følgerne af fattigdom i Europa, både blandt de vigtigste aktører, dvs. regeringer og arbejdsmarkedets parter, og i den brede offentlighed. Et andet formål er at mobilisere disse forskellige parter i kampen mod fattigdom, at fremme social integration og rummelighed og at opnå en klar forpligtelse til, at der udarbejdes en EU-politik og en national politik for bekæmpelse af fattigdom og social udstødelse.

Aktiviteterne i forbindelse med året vil i stor udstrækning blive decentraliseret. De 29 deltagende lande (de 27 EU-lande plus Norge og Island) udarbejder hver især et nationalt program. Der er afsat et budget på 17 mio. EUR til at støtte ikke blot oplysningskampagnerne på europæisk og nationalt plan, men også de hundredvis af nationale projekter, der følger af de forskellige nationale prioriteringer.

Oplysningskampagnen i forbindelse med det europæiske år kommer bl.a. til at omfatte en konkurrence for journalister, et kunstinitiativ og to temauger, hvor der rundt omkring i EU over to uger i maj og oktober afholdes særlig mange forskellige nationale arrangementer. Året ender med en afslutningskonference den 17. december i Bruxelles under det belgiske EU-formandskab.

På kampagnens hjemmeside ( http://www.2010againstpoverty.eu ) findes der en side for temaårets partnere. Meningen er at tilskynde de vigtigste aktører, herunder civilsamfundsorganisationer samt lokale og regionale myndigheder, til at styrke deres netværk og tage fælles initiativer. De bedste arrangementer i de enkelte deltagende lande vil også blive omtalt på hjemmesiden.

Se også Memo 10/08

Yderligere oplysninger

Det europæiske år for bekæmpelse af fattigdom og social udstødelse 2010

http://www.2010agavinstpoverty.eu/?langid=da

Video News Release : Poverty is still a reality in Europe

http://www.tvlink.org/mediadetails.php?key=a4caf6e35e7b306be79b&title=Poverty+is+still+a+reality+in+Europe&titleleft=Social%20affairs

Eurobarometerundersøgelse af holdningen til fattigdom og social udstødelse – fuld rapport, sammenfattende rapport og faktablade for landene

http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/eb_special_en.htm


Side Bar