Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/366

Bryssel den 25 mars 2010

Kommissionen presenterar den andra omgången av tävlingen om EU:s journalistpris för folkhälsa

Idag inleder Europeiska kommissionen den andra omgången av tävlingen om EU:s pris för folkhälsa, avsett för journalister som skriver för tryckta medier och på nätet. Priset ingår i kampanjen ”Europa för patienterna” som inleddes i september 2008. Syftet är att uppmuntra och belöna journalism av hög kvalitet som gör läsarna mer medvetna om hälso- och sjukvård och om patienträttigheter. Den första tävlingen om journalistpriset för folkhälsa lockade till sig mer än 460 artiklar skrivna av journalister i hela Europeiska unionen.

Journalisterna kan via en elektronisk deltagarblankett lämna in artiklar som publicerats i tryck eller på nätet mellan den 16 juni 2009 och den 1 juli 2010. Tävlingsbidragen måste lämnas in senast vid midnatt den 1 juli 2010.

Vinnarnas väljs ut på följande sätt: En jury bestående av journalister och experter inom folkhälsa och med Europeiska kommissionen som ordförande väljer ut en nationell finalist i varje land. En EU-jury väljer sedan ut bland de 27 finalisterna tre vinnare på EU-nivå. När namnen på ledamöterna i de nationella juryerna och EU-juryn bekräftats kommer de att offentliggöras på webbplatsen för journalistpriset.

Vinnarna kommer att få priser i kontanter: ett förstapris på 5 000 euro, ett andrapris på 3 000 euro och ett tredjepris på 2 000 euro. Alla nationella finalister kommer att inbjudas till Bryssel under hösten 2010 för att delta i ett medieseminarium om folkhälsofrågor i EU. EU:s journalistpris för folkhälsa delades ut för första gången 2009.

Förra årets förstapristagare var Estelle Saget (Frankrike) med en artikel med titeln ”Schizofreni förklarad för vänner och familj”, som publicerades i tidskriften L'Express. Audrė Srėbalienė (Litauen) fick andrapris för artikeln ”Blodsyster” publicerad i Savaitinis zurnalas och Emilia Chiscop (Rumänien) fick tredjepris med artikeln ”En läkares tragedi och hemlighet”, som publicerades i dagstidningen Ziarul de Iaşi.

EU:s journalistpris för folkhälsa och kampanjen ”Europa för patienterna” bekostas ur EU:s andra folkhälsoprogram 2008–2013. Ytterligare uppgifter om reglerna och villkoren för deltagande finns på webbplatsen.

För att lämna in en artikel och få närmare uppgifter om priset, se webbplatsen för journalistpriset på adressen:

http://ec.europa.eu/health-eu/journalist_prize/2010/index_en.htm

Mer information om kampanjen Europa för patienterna finns på:

http://ec.europa.eu/health-eu/europe_for_patients/index_da.htm

EU:s andra folkhälsoprogram 2008-2013:

http://ec.europa.eu/health/programme/policy/index_en.htm


Side Bar