Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

IP/10/366

V Bruseli 25. marca 2010

Komisia vyhlásila druhý ročník Novinárskej ceny EÚ za zdravie

Európska komisia dnes vyhlásila druhý ročník Novinárskej ceny EÚ za zdravie v kategórii printových a elektronických médií. Cena je súčasťou kampane „Európa pacientom“ vyhlásenej v septembri 2008. Jej cieľom je podnietiť a odmeniť kvalitnú novinársku prácu, ktorou sa zvyšuje povedomie o otázkach týkajúcich sa zdravotnej starostlivosti a práv pacientov. Tohtoročná cena nadväzuje na prvý ročník Novinárskej ceny za zdravie, ktorá prilákala novinárov z celej Európskej únie s vyše 460 článkami.

Novinári môžu články uverejnené v tlači alebo na internete zasielať od 16. júna 2009 do 1. júla 2010 prostredníctvom elektronického prihlasovacieho formulára. Súťaž sa uzatvorí 1. júla 2010 o polnoci.

Víťazi sa budú vyberať takto: v každej krajine EÚ vyberie národná porota, ktorá bude zložená z novinárov a odborníkov v oblasti verejného zdravia a ktorej bude predsedať Európska komisia, jedného národného finalistu. Porota EÚ potom z 27 finalistov vyberie troch víťazov. Konečný zoznam členov národných a európskych porôt sa zverejní na webovej stránke novinárskej ceny.

Víťazi dostanú peňažné ceny v hodnote 5 000 EUR za prvé miesto, 3 000 EUR za druhé a 2 000 EUR za tretie miesto. Všetci národní finalisti budú na jeseň 2010 pozvaní do Bruselu, kde sa zúčastnia mediálneho seminára zameraného na problematiku zdravia v EÚ. Novinárska cena EÚ za zdravie bola prvýkrát vyhlásená v roku 2009.

Na prvom mieste sa vtedy umiestnila Estelle Saget (Francúzsko) s článkom „Schizofrénia – poradenstvo pre najbližších“, uverejneným v denníku „L'Express“. Audrė Srėbalienė (Litva) získala druhú cenu za článok „Pokrvná sestra“, uverejnený v časopise „Savaitinis zurnalas“ a Emilia Chiscop (Rumunsko) tretiu cenu za článok „Pohnutý príbeh túžby a odvahy“, uverejnený v periodiku „Ziarul de Iaşi“.

Novinárska cena EÚ za zdravie a kampaň Európa pacientom sú financované v rámci druhého programu Spoločenstva v oblasti zdravia na roky 2008 − 2013. Ďalšie podrobnosti týkajúce sa pravidiel a podmienok súťaže sú k dispozícii na webovej stránke.

Zaslať článok a zistiť viac o tejto cene môžete na webovej stránke novinárskej ceny:

http://ec.europa.eu/health-eu/journalist_prize/2010/index_en.htm

Viac informácií o kampani Európa pacientom získate na:

http://ec.europa.eu/health-eu/europe_for_patients/index_da.htm

Druhý program Spoločenstva v oblasti zdravia na roky 2008 − 2013:

http://ec.europa.eu/health/programme/policy/index_en.htm


Side Bar