Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/366

Bruksela, dnia 25 marca 2010 r.

Komisja ogłasza drugi konkurs dla dziennikarzy o nagrodę UE w dziedzinie zdrowia

Komisja Europejska ogłosiła dziś otwarcie drugiego konkursu dla dziennikarzy mediów drukowanych i elektronicznych o nagrodę UE w dziedzinie zdrowia. Nagroda jest częścią kampanii „Europa dla pacjentów” rozpoczętej we wrześniu 2008 r. Celem tej kampanii jest promowanie i nagradzanie dobrego dziennikarstwa, które podejmuje tematykę ochrony zdrowia i praw pacjentów. Tegoroczny konkurs jest kontynuacją pierwszego konkursu o nagrodę w dziedzinie zdrowia, na który dziennikarze z całej Unii Europejskiej nadesłali ponad 460 artykułów.

Przy pomocy dostępnego on-line formularza dziennikarze mogą zgłaszać artykuły opublikowane w prasie drukowanej lub elektronicznej między 16 czerwca 2009 r. a 1 lipca 2010 r. Ostateczny termin upływa o północy 1 lipca 2010 r.

Zwycięzcy zostaną wybrani w następujący sposób: w każdy państwie UE krajowe jury złożone z dziennikarzy i ekspertów w dziedzinie zdrowia publicznego, pod przewodnictwem Komisji Europejskiej, wybierze jednego krajowego finalistę. Spośród 27 finalistów jury na szczeblu unijnym wybierze następnie trzech zwycięzców na poziomie UE. Nazwiska krajowych i unijnych członków jury zostaną ogłoszone, po ich zatwierdzeniu, na stronie internetowej poświęconej nagrodzie.

Zwycięzcy otrzymają nagrodę pieniężną w wysokości 5 tys. euro za pierwsze, 3 tys. euro za drugie i 2 tys. euro za trzecie miejsce. Wszyscy krajowi finaliści zostaną ponadto zaproszeni do Brukseli do uczestnictwa w seminarium medialnym poświęconym kwestiom zdrowia w UE, które odbędzie się jesienią 2010 r. Nagroda dziennikarska UE w dziedzinie zdrowia została po raz pierwszy przyznana w 2009 r.

W zeszłym roku zwycięzcą została Estelle Saget z Francji za artykuł zatytułowany „Wyjaśnianie schizofrenii rodzinie i przyjaciołom”, wydrukowany w „L’Express”. Drugą nagrodę zdobyła Audrė Srėbalienė (Litwa) za artykuł „Siostry krwi”, opublikowany w „Savaitinis zurnalas”, a trzecią – Emilia Chiscop (Rumunia) za tekst „Poruszająca historia o woli i odwadze”, który ukazał się w „Ziarul de Iaşi”.

Nagrody dziennikarskie UE w dziedzinie zdrowia oraz kampania „Europa dla pacjentów” zostały ufundowane w ramach drugiego wspólnotowego programu w dziedzinie zdrowia 2008-2013. Szczegółowe zasady i warunki konkursu dostępne są na stronach internetowych.

Aby zgłosić artykuł i dowiedzieć się więcej o konkursie, odwiedź stronę internetową poświęconą nagrodzie:

http://ec.europa.eu/health-eu/journalist_prize/2010/index_en.htm

Aby uzyskać więcej informacji o kampanii „Europa dla pacjentów”:

http://ec.europa.eu/health-eu/europe_for_patients/index_pl.htm

Aby otrzymać informacje o drugim wspólnotowym programie w dziedzinie zdrowia 2008-2013:

http://ec.europa.eu/health/programme/policy/index_en.htm


Side Bar