Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/366

V Bruselu 25. března 2010

Komise vyhlásila druhý ročník novinářské ceny EU v oblasti zdraví

Evropská komise dnes vyhlásila druhý ročník novinářské ceny EU v oblasti zdraví pro články zveřejněné v tisku nebo na internetu. Soutěž je součástí kampaně „Evropa pro pacienty“, která byla zahájena v září 2008. Jejím cílem je podpořit a odměnit vysoce kvalitní žurnalistiku, která zvyšuje informovanost občanů o otázkách zdravotní péče a o právech pacientů. Předchozího prvního ročníku novinářské ceny v oblasti zdraví se zúčastnili novináři z celé Evropské unie, kteří zaslali více než 460 článků.

Články, které vyšly tiskem nebo na internetu, mohou novináři zasílat v období od 16. června 2009 do 1. července 2010 prostřednictvím elektronického formuláře na internetové stránce http://ec.europa.eu/health-eu/journalist_prize/2010/index_en.htm. Soutěž bude uzavřena 1. července 2010 ve 24.00 hod.

Vítězné články budou vybrány takto: v každé zemi EU vybere národní porota složená z novinářů a odborníků v oblasti veřejného zdraví v čele s Evropskou komisí jednoho finalistu. Evropská porota pak z 27 národních finalistů zvolí tři vítězné autory. Konečný seznam členů národních porot a evropské poroty bude zveřejněn na internetové stránce novinářské ceny.

Vítězové obdrží peněžité ceny ve výši 5 000 EUR za první místo, 3 000 EUR za druhé a 2 000 EUR za třetí místo. Všichni národní finalisté budou na podzim 2010 pozváni do Bruselu, kde se zúčastní mediálního semináře zaměřeného na problematiku zdraví v EU.

Novinářská cena EU v oblasti zdraví byla udělena poprvé v roce 2009. Na prvním místě se tehdy umístila Estelle Saget (Francie) s článkem „Lekce o schizofrenii pro rodinné příslušníky (La schizophrénie expliquée aux parents) zveřejněným v týdeníku „L'Express“. Audrė Srėbalienė (Litva) získala druhou cenu za článek „Dárkyně“ (Kraujo sesė) zveřejněný v týdeníku „Savaitinis žurnalas“ a Emilia Chiscop (Rumunsko) za „O vůli a odvaze: příběh k zamyšlení“ (O tulburatoare poveste despre vointa si curaj) otištěný v deníku „Ziarul de Iaşi“.

Novinářská cena EU v oblasti zdraví a kampaň Evropa pro pacienty jsou financovány v rámci druhého programu Společenství v oblasti zdraví pro období 2008–2013. Podrobná pravidla a podmínky lze nalézt na příslušných internetových stránkách.

Informace o novinářské ceně a elektronický formulář pro zasílání článků:

http://ec.europa.eu/health-eu/journalist_prize/2010/index_en.htm

Informace o kampani Evropa pro pacienty:

http://ec.europa.eu/health-eu/europe_for_patients/index_da.htm

Druhý program Společenství v oblasti zdraví pro období 2008–2013:

http://ec.europa.eu/health/programme/policy/index_en.htm


Side Bar