Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/366

Брюксел, 25 март 2010 г.

Комисията дава начало на втория конкурс за награда на ЕС за здравна журналистика

Днес Европейската комисия дава начало на втория конкурс за журналистическата награда на ЕС в областта на здравеопазването за статии в печатa и електронните издания. Наградата е част от кампанията „Европа за пациентите“, която беше започната през септември 2008 г. Целта ѝ е да се стимулира и отличи висококачествената журналистика, която повишава осведомеността по въпроси, свързани със здравеопазването и правата на пациентите. Тазгодишната награда е продължение на първия конкурс за журналистическа награда в областта на здравеопазването, който привлече над 460 статии на журналисти от целия Европейски съюз.

Журналистите са поканени да изпращат свои статии, публикувани в печатни или електронни издания между 16 юни 2009 г. и 1 юли 2010 г., като използват електронен формуляр. Крайният срок за подаване на материалите е 24,00 ч. на 1 юли 2010 г.

Победителите ще бъдат определени, както следва: във всяка държава-членка на Европейския съюз национално жури, съставено от журналисти и специалисти в областта на общественото здраве и председателствано от представител на Европейската комисия, ще избере един национален финалист. След това жури на ЕС ще избере трима победители на европейско равнище сред 27-те финалисти. След като имената на членовете на националното, както и на журито на ЕС, бъдат потвърдени, те ще бъдат обявени на уебсайта, посветен на журналистическата награда.

Победителите ще получат парична награда от 5 000 EUR за първо място, 3 000 EUR за второ и 2 000 EUR за трето. Всички национални финалисти ще бъдат поканени в Брюксел през есента на 2010 г. за участие в семинар, предназначен за представители на медиите и посветен на въпроси в областта на здравето в ЕС. Наградата на ЕС за здравна журналистика бе стартирана за първи път през 2009 г.

Миналогодишният победител бе Естел Саже (Франция) със статия, озаглавена „Шизофренията, обяснена за семейството и приятелите“, публикувана в „L'express“. Аудре Сребалиене (Литва) спечели второ място със статията си „Кръвна сестра“, публикувана в „Savaitinis zurnalas“, а Емилия Кископ (Румъния) зае третото място със статията „Трогателна история за воля и кураж“, публикувана в „Ziarul de Iași“.

Наградата на ЕС за журналистика в областта на здравеопазването и кампанията „Европа за пациентите“ са финансирани в рамките на втората програма на Общността в областта на здравеопазването за периода 2008—2013 г. Повече подробности за правилата и условията са предоставени на уебсайта.

За изпращане на статии и допълнителна информация относно наградата , моля посетете уебсайта, посветен на наградата за журналистика:

http://ec.europa.eu/health-eu/journalist_prize/2010/index_en.htm

За повече информация относно кампанията „Европа за пациентите“:

http://ec.europa.eu/health-eu/europe_for_patients/index_da.htm

Втората програма на Общността в областта на здравеопазването за периода 2008—2013 г. можете да намерите на адрес:

http://ec.europa.eu/health/programme/policy/index_en.htm


Side Bar