Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE ES IT

IP/10/365

Bruksela, 25 marca 2010 r.

Konferencja „Jaka przyszłość dla mleka?” w piątek 26 marca 2010 r.

Ponad 400 delegatów reprezentujących wszystkie ogniwa łańcucha dostaw produktów mleczarskich oraz zainteresowane podmioty polityczne i administracyjne wezmą jutro udział w konferencji w Brukseli, na której omawiane będą perspektywy dla rynku mleczarskiego w związku z niedawnymi ekstremalnymi wahaniami cen i planowanym zniesieniem kwot mlecznych dla produkcji mleka. Uroczystość zainauguruje komisarz ds. rolnictwa Dacian Cioloș, który określił tę konferencję jako „ważną część procesu przygotowania sektora do wyzwań i możliwości, które się przed nim rysują”. Ceny płacone producentom mleka wiosną ubiegłego roku spadły do wyjątkowo niskich poziomów, dla wielu rolników znacznie poniżej kosztów produkcji. Zastosowanie przez Komisję instrumentów wspierania rynku, a zwłaszcza interwencji publicznej i dopłat do prywatnego przechowywania, miało kluczowe znaczenie dla opanowania rynku i pomogło nie tylko w ustabilizowaniu cen, ale również stworzyło podstawy do powrotu do równowagi jeszcze w tym samym roku. Na konferencji omawiane będą w szczególności ważne kwestie znajdujące się obecnie w programie obrad grupy wysokiego szczebla ds. mleka.

Pod koniec okresu zarządzania kryzysem na rynku mleczarskim w 2009 r. oraz w kontekście wniosków z oceny funkcjonowania reformy WPR potwierdzających wstrzymanie kwot w 2015 r., Komisja powołała grupę wysokiego szczebla do zbadania średnio- i długoterminowych rozwiązań, których celem jest stabilizacja rynku i dochodów producentów przy jednoczesnym zwiększeniu przejrzystości na rynku. W trakcie konferencji dyrektor generalny DG ds. Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich Jean-Luc Demarty przedstawi podsumowanie dotychczasowych prac grupy wysokiego szczebla (godz. 11.45-12.15) – mając na uwadze, że grupa przedstawi swoje ostateczne wnioski w czerwcu. W trakcie dyskusji panelowej przedstawiciele zainteresowanych stron analizować będą stosunki umowne, siłę przetargową i przejrzystość łańcucha dostaw produktów mleczarskich. Inny panel będzie zajmować się instrumentami rynkowymi, kontraktami typu futures i zmiennością rynku. Wśród uczestników znajdą się przedstawiciele państw członkowskich z grupy wysokiego szczebla, Parlamentu Europejskiego, producentów i spółdzielni, przedsiębiorstw handlowych i sprzedawców detalicznych, przemysłu, związków zawodowych, konsumentów oraz urzędnicy z instytucji UE. W posiedzeniu mogą uczestniczyć wyłącznie osoby zaproszone. Akredytowani dziennikarze mogą zarejestrować się w dniu konferencji.

Po swoim przemówieniu inauguracyjnym (godz. 9.00-9.30) komisarz Cioloș weźmie udział w konferencji prasowej przed salą konferencyjną o godz. 9.30.

Transmisja internetowa będzie dostępna w 6 językach (EN, FR, DE, ES, IT, PL) na stronie internetowej: http://webcast.ec.europa.eu/eutv/portal/index.html

Wkrótce po tej uroczystości na stronie internetowej konferencji opublikowane zostaną wszystkie przemówienia wraz z wieloma zdjęciami: http://ec.europa.eu/agriculture/events/milk-conference-2010/index_en.htm  - w odpowiednim czasie zostanie również udostępnione nagranie wideo z konferencji.

Załącznik: Kształtowanie się cen mleka w ostatnich latach w państwach członkowskich będących jego głównymi producentami

Załącznik – ceny mleka

Poniższy wykres pokazuje kształtowanie się cen mleka na wyjściu z gospodarstwa w ostatnich latach w państwach członkowskich będących głównymi producentami mleka. Pokazuje on wyjątkowo wysokie ceny zanotowane w 2007/08 roku i wyjątkowo niskie ceny wiosną ubiegłego roku. Najnowsze dane wskazują, że średnie ceny producentów w głównych krajach produkujących mleko powróciły do wcześniejszego poziomu około 28 centów za litr, który jest zbliżony do średniej sezonowej z ostatnich normalnych lat. Jednak istnieje wyraźna tendencja spadkowa cen, którą należy również rozpatrywać w powiązaniu z (obecnie oddzieloną od produkcji) premią mleczną w wysokości 3,5 centa za litr, wypłacaną producentom mleka w ramach reformy wprowadzonej w 2003 r. i stopniowo wdrażanej od 2004 r., jako rekompensata za niższe ceny instytucjonalne.

Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED
Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED

Side Bar