Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/362

Bruxelles, 25 martie 2010

Un număr mai mare de femei în posturi de conducere - cheia creșterii economice, potrivit raportului UE

Numai unu din zece membri ai consiliilor de administrație ale celor mai mari întreprinderi europene cotate la bursă este femeie, iar toți guvernatorii băncilor centrale ale țărilor membre UE sunt bărbați. O reprezentare deplină a femeilor și a bărbaților în posturi de conducere ar putea fi benefică economiei, arată un nou raport prezentat astăzi de Comisia Europeană. Acest raport prefațează o nouă strategie privind egalitatea de gen, care urmează să fie adoptată de Comisie în acest an.

Dacă Europa dorește într-adevăr să iasă din criză și să devină o economie competitivă printr-o creștere inteligentă și favorabilă incluziunii, atunci trebuie să valorificăm mai bine talentul și competențele de care dispun femeile. Iată de ce egalitatea de gen se află în centrul strategiei noastre Europa 2020: încadrarea femeilor în muncă ne va ajuta să ieșim din criză”, a declarat Viviane Reding, comisarul european pentru justiție, drepturi fundamentale și cetățenie și vicepreședinte al Comisiei Europene. „Studiile arată că întreprinderile în care femeile sunt bine reprezentate au cele mai bune rezultate din punct de vedere financiar. Invit atât întreprinderile, cât și guvernele să facă eforturi pentru ca echilibrul între femeile și bărbații care ocupă posturi de conducere să devină realitate. De asemenea, încurajez femeile talentate să accepte provocarea de a deveni membre în consiliile de administrație și să își depună candidatura pentru funcții de conducere.”

Potrivit raportului intitulat „Un număr mai mare de femei în posturi de conducere – cheia creșterii și a stabilității economice”, femeile sunt în continuare slab reprezentate în cadrul procesului de luare a deciziilor economice. În lumea corporațiilor, în special al celor mai mari întreprinderi europene cotate la bursă, aproape 89% din membrii consiliilor de administrație sunt bărbați. Această disparitate este și mai vizibilă în pozițiile de conducere de la cel mai înalt nivel, numai 3% dintre întreprinderi fiind conduse de femei. Norvegia se remarcă ca fiind singura țară care se apropie de un echilibru în ceea ce privește egalitatea între femei și bărbați: consiliile de administrație ale celor mai mari întreprinderi cotate la bursă sunt formate din 42% femei și 58% bărbați, ca urmare a unei cote impuse prin lege.

În același timp, potrivit unor studii recente, diversitatea de gen este benefică, iar între numărul de femei cu funcții de conducere la nivel înalt și performanța întreprinderilor există o corelație pozitivă. De exemplu, un studiu realizat în Finlanda arată că întreprinderile în care există un echilibru între femei și bărbați la nivelul consiliilor de administrație sunt, în medie, cu 10% mai profitabile decât cele în care consiliul de administrație este format numai din bărbați.

În ceea ce privește procesul de luare a deciziilor politice, de la înființarea sa, în 1979, în actualul Parlament European s-a ajuns la cel mai bun echilibru din punct de vedere al reprezentării, acesta fiind constituit din 35% femei și 65% bărbați. Proporția femeilor care sunt membre ale parlamentelor naționale din Europa (în camera legislativă unică sau în camera inferioară) a crescut de la 16%, în 1997, la 24%, în 2009. Acest procentaj rămâne, totuși, sub așa-numita masă critică de 30% considerată necesară pentru ca femeile să exercite o influență reală la nivel politic. În guvernele naționale, situația se îmbunătățește în mod constant, ponderea femeilor care ocupă portofolii ministeriale importante în guvernele statelor membre ale UE fiind de 27%. În ceea ce privește Comisia Europeană, Colegiul comisarilor este format din nouă femei (33%) și optsprezece bărbați (67%), cel mai bun echilibru de gen de până acum (în 1994-1995, procentajul femeilor comisari era de 5,6%).

Peste jumătate (55%) dintre europenii intervievați în cadrul unui recent sondaj Eurobarometru consideră că raportul între femei și bărbați la nivelul parlamentelor ar necesita o acțiune „urgentă”. În contextul crizei economice mondiale, rolul femeilor în cadrul întreprinderilor este tot mai important. Pentru a putea supraviețui și pentru a funcționa pe timp de criză, întreprinderile trebuie să beneficieze de cea mai bună guvernanță și să atragă cele mai mari talente. Conform unui studiu realizat în 2009, în timpul președinției suedeze a UE, eliminarea diferențelor dintre femei și bărbați în ceea ce privește gradul de ocupare a forței de muncă în statele membre ale UE ar putea duce la o creștere a PIB cuprinsă între 15% și 45% (a se vedea anexa).

Este nevoie, așadar, de progrese rapide pentru a obține o reprezentare mai echitabilă a femeilor și a bărbaților în posturi de conducere în toate domeniile și la toate nivelurile. Prin prezentarea „Cartei femeilor” la 5 martie (IP/10/237), Comisia și-a reafirmat angajamentul pentru o egalitate de gen mai puternică în toate politicile UE. Carta va fi pusă în aplicare printr-o nouă strategie privind egalitatea de gen care urmează să fie adoptată de Comisie în acest an. Una dintre principalele priorități ale acestei strategii va fi promovarea egalității în cadrul procesului de luare a deciziilor.

Măsurile de îmbunătățire a echilibrului între femei și bărbați în cadrul procesului de luare a deciziilor pot include elaborarea unor planuri privind egalitatea de gen, definirea unor obiective și monitorizarea periodică a acestora, asigurarea unui echilibru mai bun între viața profesională și cea privată, promovarea modelelor bazate pe rolul femeii, programe de îndrumare și crearea de rețele.

Context:

Acest raport va fi prezentat în cadrul conferinței europene privind „Egalitatea între femei și bărbați ca bază pentru creștere și locuri de muncă” și în cadrul unei reuniuni neoficiale a miniștrilor responsabili cu egalitatea de gen, care va avea loc la Valencia, în perioada 25-26 martie 2010.

Pentru informații suplimentare:

- Raportul „Un număr mai mare de femei în posturi de conducere – cheia creșterii și a stabilității economice”

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=762&langId=en&furtherPubs=yes

- Baza de date privind femeile și bărbații implicați în procesul de luare a deciziilor

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=764&langId=ro

- „Comisia Europeană își reafirmă angajamentul privind egalitatea între femei și bărbați – Carta femeilor”

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=89&newsId=726&furtherNews=yes

- Eurobarometru – Egalitatea de gen în UE

http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/eb_special_en.htm

- Comunicat de presă video I-060553: Femei în posturi de conducere:

http://www.tvlink.org/mediadetails.php?key=a5daf1c5f0eed1f9627a&title=Women+to+the+top&titleleft=Employment

ANNEX

Gender balance amongst board members of the largest publicly listed companies, 2009

Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED

Share of women in national parliaments (single/lower house) and in the European Parliament, 2009

Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED

Women and men in national governments (senior and junior ministers), 2009

Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED

Study by the Swedish Ministry of Integration and Gender Equality: "Gender equality, economic growth and employment"

Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED


Side Bar