Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/362

Bryssel 25. maaliskuuta 2010

Naiset johtopaikoille, talous kasvuun

Suurimpien eurooppalaisten pörssiyhtiöiden hallitusten jäsenistä vain joka kymmenes on nainen. EU-maiden keskuspankkien pääjohtajat ovat kaikki miehiä. Euroopan komission tänään julkistaman raportin mukaan talous hyötyisi siitä, että naisilla ja miehillä olisi tasapuolinen edustus johtotehtävissä. Raportti ennakoi EU:n uutta tasa-arvostrategiaa, jonka komissio aikoo esittää tämän vuoden aikana.

"Jos EU haluaa vakavasti selvitä talouskriisistä ja kehittää taloutensa kilpailukykyä älykkään ja osallistavan kasvun kautta, sen on hyödynnettävä naisten kykyjä ja osaamista nykyistä paremmin. Tasa-arvo onkin Eurooppa 2020 -strategian ydinkysymyksiä, sillä naisten tulo työelämän johtopaikoille nopeuttaa kriisistä toipumista", totesi oikeus- ja kansalaisasioista vastaava komission varapuheenjohtaja Viviane Reding.

Redingin mukaan tutkimukset osoittavat, että yritykset, joissa naiset ovat hyvin edustettuina, menestyvät parhaiten myös taloudellisesti. "Nyt vetoankin yrityksiin ja hallituksiin, että ne pyrkisivät kaikin keinoin varmistamaan tasapainoisen sukupuolijakauman johtotehtävissä. Haluan myös rohkaista kyvykkäitä naisia hakeutumaan johtotehtäviin", Reding sanoi.

Nyt julkistettu raportti johtotehtävissä olevien naisten määrän yhteydestä talouden vakauteen ja kasvuun osoittaa, että naiset ovat taloutta koskevassa päätöksenteossa edelleen pahasti aliedustettuina. Yritysmaailmassa lähes 89 prosenttia suurimpien eurooppalaisten pörssiyhtiöiden hallitusten jäsenistä on miehiä. Epätasapaino on suurin huippupaikoilla, sillä ainoastaan kolmella prosentilla näistä yhtiöistä on pääjohtajana nainen. Ainoa maa, jossa päästään edes lähelle tasapainoa, on Norja, jossa suurimpien pörssiyhtiöiden hallitusten jäsenistä 42 prosenttia on naisia ja 58 prosenttia miehiä. Tämä johtuu lakisääteisistä kiintiöistä.

Useat tutkimukset ovat osoittaneet, että huolehtiminen sukupuolten tasapuolisesta edustuksesta on taloudellisesti kannattavaa ja että johtotehtävissä olevien naisten määrä korreloi positiivisesti yrityksen menestyksen kanssa. Esimerkiksi Suomessa tehdyssä tutkimuksessa todettiin, että yritykset, joiden hallituksen sukupuolijakauma on tasapainossa, ovat keskimäärin 10 prosenttia kannattavampia kuin yritykset, joiden hallituksessa on pelkästään miehiä.

Maailmanlaajuisen kriisin aikana naisten rooli talouselämässä on korostunut. Yritykset tarvitsevat parasta johtamistaitoa ja parhaita kykyjä pysyäkseen pinnalla ja menestyäkseen. Ruotsin johdolla sen EU-puheenjohtajuuskaudella vuonna 2009 tehdyn tutkimuksen mukaan naisten ja miesten välisen epätasa-arvon poistaminen EU-maiden työmarkkinoilla voisi lisätä bruttokansantuotetta 15–45 prosenttia (ks. liite). Tätä varten kaikentasoiset johtotehtävät kaikilla aloilla on jaettava tasaisemmin naisten ja miesten välillä.

Politiikan alalla Euroopan parlamentin (perustettu vuonna 1979) sukupuolijakauma on nyt tasapainoisempi kuin koskaan ennen. Sen jäsenistä 35 prosenttia on naisia ja 65 prosenttia miehiä. Naiskansanedustajien osuus kansanedustuslaitoksissa (yksikamariset parlamentit ja kaksikamaristen parlamenttien alahuoneet) on noussut 16 prosentista vuonna 1997 24 prosenttiin vuonna 2009. Se jää silti vielä kauas 30 prosentin osuudesta, jota pidetään minimimääränä, jotta naiset pystyisivät vaikuttamaan politiikkaan tuntuvasti. Hiljattain julkaistussa Eurobarometri-tutkimuksessa yli puolet (55 %) vastaajista katsoi, että parlamenttien sukupuolijakaumaa olisi korjattava "nopeasti".

Hallitusten tasolla tilanne on parantunut pikku hiljaa, ja EU-maiden ministereistä 27 prosenttia on nyt naisia. Komission jäsenistä yhdeksän (33 %) on naisia ja 18 (67 %) miehiä, mikä on tähän asti tasapainoisin jakauma. Vuosina 1994–1995 vain yksi 18 komissaarista oli nainen.

Komissio julkisti 5. maaliskuuta ns. naisten peruskirjan (IP/10/237), jossa se vahvisti sitoutumisensa sukupuolten tasa-arvoisempaan kohteluun kaikilla EU:n politiikanaloilla. Komissio esittelee myöhemmin tänä vuonna uuden tasa-arvostrategian, jonka avulla sitoumus on tarkoitus toteuttaa. Strategian keskeisiä tavoitteita on tasa-arvon lisääminen päätöksenteossa. Tätä varten voidaan mm. laatia tasa-arvosuunnitelmia, asettaa määrällisiä tavoitteita ja seurata säännöllisesti niiden toteutumista, parantaa työ- ja yksityiselämän tasapainoa ja edistää naisesikuvia sekä naisten mentorointiohjelmia ja verkostoitumista.

Taustaa

Raportti julkistetaan Valenciassa 25. ja 26. maaliskuuta pidettävien EU:n tasa-arvokonferenssin ja tasa-arvoministerien epävirallisen kokouksen yhteydessä.

Lisätietoja:

- Raportti "More women in senior positions – key to economic stability and growth"

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=762&langId=en&furtherPubs=yes

- Tietokanta päättävissä asemissa olevista naisista ja miehistä

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=764&langId=en

- "Vahvistettu sitoumus naisten ja miesten tasa-arvoon – Naisten peruskirja"

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=89&newsId=726&furtherNews=yes

- Eurobarometri – Sukupuolten tasa-arvo EU:ssa

http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/eb_special_en.htm

- Uutisvideo I-060553: Naiset huipulla

http://www.tvlink.org/mediadetails.php?key=a5daf1c5f0eed1f9627a&title=Women+to+the+top&titleleft=Employment

ANNEX

Gender balance amongst board members of the largest publicly listed companies, 2009

Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED

Share of women in national parliaments (single/lower house) and in the European Parliament, 2009

Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED

Women and men in national governments (senior and junior ministers), 2009

Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED

Study by the Swedish Ministry of Integration and Gender Equality: "Gender equality, economic growth and employment"

Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED


Side Bar