Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE

IP/10/353

Brussel, 24 maart 2010

ICT-onderzoek: Europese Commissie steunt "communicerende" auto's voor veiligere en intelligentere mobiliteit in Europa

Dankzij door de Commissie gefinancierd onderzoek zullen op 24 maart voor het eerst in Europa "communicerende" auto's op gewone wegen aan het normale verkeer deelnemen. Deze auto's zullen communiceren met andere auto's en met weginfrastructuur (verkeerssignalen, lichten, beheercentra) en deelnemen aan het dagelijkse verkeer rond de luchthaven van Amsterdam. De met andere auto's en infrastructuur uitgewisselde gegevens bieden bestuurders meer dan alleen zichtbare en hoorbare informatie, zoals bijvoorbeeld over verborgen gevaren. Met deze proef op de weg wil men aantonen dat coöperatieve mobiliteit, die gebaseerd is op voertuig-voertuig-communicatie (V2V) en voertuig-infrastructuur-communicatie (V2I), werkt en het autoverkeer veiliger en energie-efficiënter kan maken.

EU-commissaris voor de digitale agenda, Neelie Kroes, verklaarde: "Coöperatieve systemen en diensten zoals die in onze "communicerende" auto's zullen bestuurders in Europa een echte meerwaarde bieden. Zij kunnen bijdragen tot een veilige en intelligente mobiliteit in Europa en zodoende tot een vermindering van het aantal doden en gewonden en van de CO2-uitstoot. Deze "communicerende" auto's zijn ook een goed voorbeeld van de inspanningen van Europa ter bevordering van onderzoek en innovatie in de productiesector in tijden van financiële en economische onrust. Dergelijke projecten stimuleren de actieve betrokkenheid van ondernemingen en dragen bij tot de verwezenlijking van de in de Europa 2020-strategie neergelegde doelstelling van een slimme groei op basis van kennis en innovatie."

Tijdens de conferentie "Cooperative Mobility Showcase 2010" in Amsterdam worden drie Europese onderzoeksprojecten, COOPERS, CVIS en SAFESPOT, gepresenteerd. In het kader van deze projecten op het gebied van informatie- en communicatietechnologieën (ICT) voor vervoer is onderzoek verricht naar alle aspecten van voertuig-voertuig-communicatie en voertuig-infrastructuur-communicatie. Zij hebben de grondslag gelegd voor coöperatieve mobiliteit zoals communicatienetwerken tussen auto's en infrastructuur of verbeterde technieken om rijdende auto's te lokaliseren. Sinds 2006 cofinanciert de Europese Commissie de projecten COOPERS, CVIS en SAFESPOT voor een bedrag van 52 miljoen euro uit EU-onderzoeksfondsen.

Coöperatieve mobiliteit strekt ertoe de waarneming van bestuurders niet langer te beperken tot zichtbare en hoorbare informatie: de auto wisselt gegevens uit met nabije auto's en met apparatuur langs de weg. Zo waarschuwt een verongelukte auto achter een bocht tegemoetkomende bestuurders dat er een ongeluk is gebeurd en worden snelheidsbeperkingen voor een bepaald traject aangegeven op het dashboard van de auto, ook wanneer de bestuurder het verkeerssignaal niet kan zien; voor bestuurders relevante verkeersinformatie wordt alleen aan hen doorgegeven via een baken langs de weg, zodat anderen niet worden afgeleid door irrelevante berichten.

De Europese normalisatieorganisaties zullen een begin maken met de ontwikkeling van de voor V2V en V2I vereiste normen. Een vaste reeks normen wordt tegen eind 2013 verwacht. Vanaf 2015 zullen alle fabricanten van auto's en uitrusting coöperatieve mobiliteitssystemen massaal op de markt kunnen brengen.

Achtergrond:

De proeven op de weg van 24 maart zijn een onderdeel van de "Cooperative Mobility Showcase 2010", een internationale conferentie over innovatieve V2V- en V2I-technologieën die van 23 tot en met 26 maart 2010 in Amsterdam wordt gehouden. Tijdens de showcase worden ook een driedaagse conferentie en een tentoonstelling over coöperatieve mobiliteit georganiseerd.

Momenteel loopt een uitnodiging tot het indienen van voorstellen voor coöperatieve mobiliteitssystemen. Zie

http://cordis.europa.eu/fp7/dc/index.cfm?fuseaction=UserSite.FP7DetailsCallPage&call_id=297&act_code=ICT&ID_ACTIVITY=3

Voor meer informatie:

De "Cooperative mobility showcase 2010": http://www.cooperativemobilityshowcase.eu

De website van de Commissie over eSafety:

www.ec.europa.eu/esafety

Intelligent Transport Systems Action Plan

http://ec.europa.eu/transport/its/road/action_plan_en.htm

Websites over de projecten:

www.coopers-ip.eu

www.cvisproject.org

http://www.safespot-eu.org/

www.comesafety.org


Side Bar