Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

IP/10/348

Bruselj, 24. marca 2010

Evropska komisija pripravlja nova pogajanja z ZDA o prenosu bančnih podatkov za boj proti terorizmu

Evropska komisija je danes sprejela osnutek mandata za pogajanja o posredovanju bančnih podatkov z vlado ZDA v okviru programa za sledenje financiranja terorističnih dejavnosti. Komisija želi letos poleti skleniti sporazum, da bi zmanjšala varnostne vrzeli.

„Terorizem je še vedno ena od glavnih groženj za varnost v EU, zato moramo vzpostaviti ustrezne instrumente, ki bodo omogočali učinkovito mednarodno sodelovanje“, je povedala evropska komisarka za notranje zadeve Cecilia Malmström. „Program, ki ga želimo potrditi s tem sporazumom med EU in ZDA o posredovanju podatkov o finančnih transakcijah, se je v preteklosti že izkazal za učinkovitega in prepričana sem, da bo tako tudi v prihodnje. Hkrati bo zagotavljal največjo možno stopnjo varstva osebnih podatkov državljanov EU ter jim omogočil uveljavljanje pravice do uporabe upravnih in pravnih sredstev. Z rednimi revizijami bo zagotavljal boljše spremljanje, zaprosila za podatke pa bo moral odobriti javni pravosodni organ. Poskrbela bom, da bo Evropski parlament nemudoma in izčrpno obveščen o vseh fazah pogajalskega postopka ter da bodo v pogovorih z ZDA ustrezno upoštevani njegovi pomisleki in predlogi.“

Podpredsednica Evropske komisije Viviane Reding, komisarka za pravosodje, temeljne pravice in državljanstvo, je dodala: „Naša naloga je zagotoviti, da bodo pravice državljanov vedno spoštovane in zaščitene. Pri pripravi pogajalskega mandata za novi sporazum sva s komisarko za notranje zadeve upoštevali najpomembnejše pomisleke Evropskega parlamenta, ki so jih poslanci izrazili septembra lani, zlasti v zvezi s pravico do zasebnosti ter pravico do učinkovitih in nediskriminacijskih upravnih in pravnih sredstev. Prihodnji sporazum bo zagotovil, da bo Komisija redno poročala Evropskemu parlamentu in tako zadostila zahtevi po demokratičnem nadzoru. Sporazum bo vključeval tudi izrecne določbe o vzajemnosti med ZDA in EU, če bi EU vzpostavila svoj lastni program za sledenje financiranja terorističnih dejavnosti. Menim, da lahko Evropska unija na tej osnovi samozavestno vstopi v nov krog pogajanj s partnerji iz ZDA.“

Z današnjim predlogom je Komisija pooblaščena, da sklene sporazum o visoki ravni varstva osebnih podatkov. Sporazum bi jo poleg tega zavezoval, da izčrpno obvešča Parlament o vseh fazah pogajanj.

Po predlogu Komisije osnutek pogajalskega mandata vključuje pomembna dodatna jamstva glede varstva podatkov, kot sta stroga omejitev posredovanja podatkov izključno za namen boja proti terorizmu in popolna prepoved posredovanja neomejenih podatkov tretjim državam (posredovati se smejo le podatki v zvezi s sumom storitve kaznivega dejanja). Namen mandata je potencialno omejiti obseg osebnih podatkov, ki se posredujejo organom EU.

V skladu z zakonodajo EU se v pogajalskem mandatu za splošno najdaljše možno trajanje hrambe podatkov predlaga obdobje 5 let. EU bo imela pravico, da odstopi od sporazuma, če bi bil kršen kateri koli zaščitni ukrep glede varstva podatkov.

Ozadje

Potem ko Evropski parlament 11. februarja 2010 ni dal soglasja k sklenitvi vmesnega sporazuma o programu za sledenje financiranja terorističnih dejavnosti, so se države članice na zasedanju Sveta za pravosodje in notranje zadeve 25. februarja 2010 strinjale, da je nujno treba skleniti sporazum med EU in ZDA o tem pomembnem programu za boj proti terorizmu in tako omogočiti njegovo nadaljnje izvajanje.

Po glasovanju Evropskega parlamenta je predsednik Sveta 22. februarja poslal pismo ameriškemu zunanjemu ministru, v katerem je pojasnil, da EU zaradi resolucije Parlamenta ne more pristopiti k vmesnemu sporazumu in da odstopa od začasne uporabe sporazuma.

Kontaktna oseba:

MEMO/10/101


Side Bar